Ra

by Egyptian Realms 822 views0

Reliëf van Ra in de Kom-Ombo Tempel.

Inleiding

Ra is de Grote Bron en voorziet alles van Leven. Ra is het opperhoofd van het Zonnenstelsel.

MENS
Het Linkeroog en Rechteroog van de mens worden met de Zon en de Maan in verband gebracht, Heru en Het-Heru. Farao, de Koning is de Zoon van Ra.
De mens wordt als microcosmos beschouwd waarin de Zon verblijft.
Energie, creativiteit, warmte, liefde en groei is wat zowel de Zon als de mens uitdraagt. De mens is verbonden aan de Zon en Zonnestelsel.
De Zon houdt verband met het derde-oog en Zonnevlecht. Solar-Plexus, chakra’s, wedergeboorte, bewustwording, genezing en verlichting.

Zon-Cultus. Scholing van Anu, traditie en leringen van Ra.

Ra afgebeeld boven de ingang van de Tempel van Abu-Simbel.
Ra afgebeeld boven de ingang van de [Abu-Simbel Tempel].
VOORSTELLING
Koninklijke man met het masker van een Havik en grote rode Zon met dubbele cobra op het hoofd. Als man met Havik hoofd, Dubbele Kroon, Zon en Cobra slang op het hoofd. In de hand de Ankh en Staf des Levens.
De dubbele Cobra slang vertegenwoordigd bescherming, dualiteit, zonstelsel, oorsprong en bron van creatie. Ra als gehurkte man met Havik hoofd en Veer in de hand.

De Zon, het Oog van Ra.
De [Zon], het Oog van Ra boven de Horizon.
AARDE
Neter van Zonnen. Licht, onsterfelijkheid, vuur, energie, warmte, creativiteit, schepping. De Zon voorziet Aarde van levensenergie. De Hemel wordt het Huis van Ra genoemd.

De Aardse Zon werd als pupil of oog aangehaald, als het ‘Oog van Ra’. De energetische aspecten van de Zon worden zowel door Ra zelf vertegenwoordigd als zijn relaties waaronder Heru, Tehuti, Sakhmet, Het-Heru, Aset, Suth, Nebet-het, Bastet en Seb.

Dieren waaronder de Koe, Slang, Leeuw en Havik.

KOSMOS
Zon der Zonnen. De grote bron van licht.
De kosmische cyclus van de Zon speelt een belangrijke rol voor planeet Aarde. Er zijn in het heelal Zonnen die vele en vele malen groter zijn dan die wij hier kennen.
Op astraal niveau is de Zon een portaal naar de Bron maar ook andere plaatsen van verblijf.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Ra zittend op de Troon.
Reliëf van Ra zittend op de [Troon].

Cultus

De oorsprong van Ra is te herleiden aan de grote Legende van creatie. Ra was bekend als de Schepper Neter van Heliopolis.

De Cultus van Ra is de Cultus van de schepping, wederopstanding, Vader, Zoon en Moeder en de heilige geest.

Het Bewustzijn van Ra was door de eeuwen heen een model voor de goddelijke en geestelijke Bewustzijn dat men traditie getrouw realiseerde, lief had en in stand hield. De heilige geest van Ra is bekend als Amen of Amun, Heru of Tehuti.

Ra zittend op de Troon met Ankh in de hand.
Ra zittend op de [Troon]. [Farao] brengt een [Offer] en richt zijn vinger naar Ra.
Ra wordt aangehaald in Piramide teksten van het Oude Rijk. Reeds voor de 5e Dynastie was Ra bekend als grote schepper. Ra was het opperhoofd van de Neteru. Ra heeft diverse manifestaties zoals Heru-Ra, Amen-Ra, Aten-Ra, Aset-Ra, Khep-Ra en Seb-Ra. Ra treed op als rechter van de schepping.

Relief van Ra in de Kom-Ombo Tempel.
Reliëf van Ra in de [Kom-Ombo Tempel].
De latere Amun-priesters hielden de Zon Cultus van Amun-Ra in stand maar maakten tevens de Cultus complexer. De wetenschap naar zelfrealisatie, Inwijding, en wedergeboorte werd geheimzinniger en minder toegangelijk. Akhenaten wou daar verandering in brengen door de Zon Cultus te vereenvoudigen, terug naar de eenheid Aten.

Ra zittend op de Troon.
Ra zittend op de Troon. Links van de Troon [Aset] en [Asar]. Rechts van de Troon [Tehuti] met een persoon voor de opgerichte slang [Heptet].

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Ra was bekend als Neter van de Zon onder de titel Ra-Horakhty als Ra boven de Horizon. De rijzende Zon werd beschouwd als symbool van creatie.

De dagelijkse cyclus van de Zon, Khepra symboliseerde vernieuwing en wedergeboorte. Ra werd als de manifesterende kracht en het meesterschap van leven beschouwd.

Diverse Neteru belichamen een kwaliteit van Ra waaronder Khepra, Aset-Ra, Sakhmet-Ra en Heru-Ra.

Als de vader van de Neteru is het Ra waardoor alle andere Neteru zijn gecreëerd. De Zon als Vader die kinderen heeft voortgebracht, waaronder Asar, Aset en Heru, heeft door schepping nieuw leven geschonken aan de Melkweg.

Dicht bij Ra bevind zich Maat. Veel koningen regeerde onder Ra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Legend of Ra

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Re, Ra-Atum, Atum-Ra, Amun-Ra, Amen, Amen-Ra, Re-Horakhty, Ra-Horakhte

Grieks: Amen, Re-Harmakhis
Romeins: Attis

FAMILIE
Ra is de vader van Shu en Tefnut. Grootvader van Nut en Keb, en overgrootvader van Asar, Suth, Aset en Nebet-Het.
Asar is de eerste Egyptische Pharaoh welke de Cultus van de Zon handhaafde en werd daarmee in verband gebracht met Ra. Alles in zijn leven hield verband met de cyclus van de Zon. Ondergang en wederopstanding wordt in verband gebracht met Ra en Asar.

MANIFESTATIES
Ra is het Opper-hoofd van de Grote enneade.
Ra is gelijk aan Aten.
Ra is Aset.
Ra is Heru.
Diverse Neteru dragen de titel, Oog van Ra als belichaming van de Zon waaronder, Aset, Sakhmet, Het-Heru, Heru, Bastet, Tefnut en Mut, Nekhebet en Uadjet.

De Zonschijf werd zowel in rood als zwart afgebeeld om dag en nacht uit te drukken. De Zon werd ook in Goud uitgevoerd waarmee alleen heilig materiaal werd voorzien. De gouden Zon is verbonden aan gouden energie. Bij Zonsondergang kleurt de Zon roodkleurig. De rode Zon is verbonden aan dood en wedergeboorte.

VERBANDEN
Wert-Hekau, Neter met leeuwinnenkop, partner van Ra-Horakhti.
Later werd de naam van Ra gewijzigd in Amun-Ra, koning van het universum.
De naam Israel bestaat uit de volgende elementen: IS (Isis) moeder RA (Ra) vader EL (Elohim)

In de Vedische leer wordt Mitra en Varuna beschouwd beide als koningen welke de opperste heerschappij dragen over de kosmos. Door hun oog (de Zon) dat zij samen aan de hemel hebben geplaatst, overzien zij alles, bovendien zenden zij hun verspieders uit in de wereld. Zij zijn de hoeders van Rta, de wereldorde, de normale, (ware) structuur van de kosmos en van alwat daarin geschiedt, en zij keren zich tegen wat daarvan afwijkt en (boeien) de overtreders. Maar zij zijn ook de schenkers van regen, doen de planten groeien, en maken de koeien vet. Aan Mitra behoort de dag, aan Varuna de nacht, luidt een citaat.

In Tibetaanse, en Indiase voorstellingen wordt achter de God soms een Rode cirkel met gouden rand afgebeeld, de Grote Zon.

Ondergaande goudkleurige Zon.
Ondergaande goudkleurige [Zon].
OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Ra.
Ra.

TITELS
Vader van de Neteru
De Grote Bron
De Ene
Grote Schenker van Leven
De Stralende

De Zon.
De Zon

SYMBOOL
Havik
Zon
Gevleugelde Zon

TOTUMDIER
Havik
Havik
Leeuw

ELEMENT
Licht
Vuur
Goud
Carneol
Agaat

PLANT
Wilg
Esdoorn
Lotus
Zonnebloem
Palmboom

Ra zittend op de Troon.
Ra zittend op de [Troon].
Ra zittend op de Troon.
Illustratie van een paneel. Ra zittend op de [Troon] bij de tafel van [Offers].
Ra afgebeeld met Zon en veer in de hand..
Ra afgebeeld met [Zon] boven het hoofd en [Veer] in de hand.
Illustratie van Ra.
Impressie van Ra met [Staf des Levens] en [Ankh] in de hand.
Rati, de vrouwelijke zijde van Ra met de Papyrus staf in de hand.
Rati, de vrouwelijke zijde van Ra met de [Papyrus] staf en kroon van [Het-Heru].
Ra afgebeeld met de Koe Mehuret.
Voorstelling in een Tombe. Ra met de Koe [Mehuret].