Duizenden framenten van Heliopolis ontdekt

by Egyptian Realms 163 views0

Ontdekt fragment. Credit: Matariya Dietrich Raue Salima Ikram, Luxor Times

Het Duits-Egyptische team dat archeologische werkzaamheden verricht in Matariya heeft duizenden fragmenten van het oude Heliopolis ontdekt.

De missie onthulde een verzameling van 4500 fragmenten van een kolossaal beeld van koning Psamtek I die vorig jaar werd ontdekt en zich nu in het Egyptisch Museum in Tahrir bevind.

Credit: Matariya Dietrich Raue Salima Ikram, Luxor Times

Hoofd van Egyptische oudheden Dr. Aiman Ashmawy maakte bekend dat de missie in het Souq el-Khamis-gebied in Matariya erin slaagde een verzameling van 4500 fragmenten van de kwartsietkolos van koning Psamtek I te vinden.

De ontdekte fragmenten, samen met de fragmenten die vorig seizoen gevonden zijn, vormen een totaal van 6400 fragmenten die de visualisatie mogelijk maakten van de oorspronkelijke vorm van het beeld voordat deze vernietigd werd in de oudheid.

De nieuwe fragmenten bevestigen dat het kolossale beeld een staande koning uitdrukt maar met de ongebruikelijke eigenschap van de linkerarm voor het lichaam aldus Dr. Ashmawi.

Een zeer zorgvuldig uitgehouwen relief op de achterstijl toont de knielende koning Psamtek I voor de schepper-god Atum van Heliopolis. Een meerderheid van de fragmenten werd gevonden in een put ten zuiden van de sokkel van het beeld, die waarschijnlijk is opengelaten tijdens het Fatimid-tijdperk toen de tempelmuren werden gedemonteerd om in andere gebouwen te worden gebruikt. Zoals Dr. Aiman Ashmawy uitlegde, zullen de fragmenten van het beeld naar het Egyptisch Museum worden gebracht.

Hoofd van de Duitse misse, Dr. Dietrich Raue vertelde dat de missie zijn werkzaamheden op de plaats van de tempel van koning Nectanebo I voortzet. Een groot aantal fragmenten die behoren tot een kwartsietpoort van koning Ramses II en Nectanebo I werden gevonden. Het geofysisch onderzoek duidde op een aantal gebieden met een groot aantal fragmenten van de voormalige tempel.

Ontdekt fragment. Credit: Matariya Dietrich Raue Salima Ikram, Luxor Times

In dit gebied werden volgens Dr. Raue enkele uitzonderlijke fragmenten gevonden, waaronder een fries van valken, een deel van een poort van koning Merenptah en delen van een kolossaal Ramessidesfinx van rood graniet. Het lijkt erop dat Nectanebo I zijn gebouw aan een grote tempel van vroeger heeft toegevoegd.

De graafwerkzaamheden in het gebied werden voortgezet en leidden tot de ontdekking van nieuwe fundamenten. Sommige fragmenten wijzen opnieuw op het hergebruik van faraonische tempelmateriaal van het 2e en 1e millennium voor Christus. Het werk van dit seizoen omvatte archeobotanische en archeozoölogische studies.

Bron


Luxor Times