Duamutef

by Egyptian Realms 176 views0

Urn van Duamutef in het RMO, Leiden.

Inleiding

Duamutef, Wachter van het Noorden. Zoon van Heru. Verbonden aan de Schepping en uitvaart.

MENS
Bij de begrafenisriten werd de maag en bovenste ingewanden beschermd door Duamutef. Duamutef werd beschermd door Tehenut.

VOORSTELLING
Als man met het hoofd van een jakhals, soms gemummificeerd zoals Asar. Rijzend uit een blauwe Lotus.

AARDE
De Zonen van Heru verblijven in de Onderwereld waar zij deel uitmaken van een groter werkzaam geheel.
Duamutef belichaamd het Noordelijke kardinale punt, windrichting. De vier Aardse windrichtingen werden beschouwd als de ‘Vier Pilaren’, of ‘stemvorken’ waarop het dak berust, de Hemel, of de (ijzeren) plaat waarop de Neteru verblijven, tevens het concept van de Tempel.

De vier windrichtingen vormen het levens vacuum op Aarde waarbinnen elementen manifesteren. De Aardse (astrale) dimensies word beïnvloed en gevoed door energieën vanuit vele kosmische gebieden waaronder Sterren, Zonnen en planeten.

Duamutef, Imseti, Qebesenuef, Hapy, Aset en Asar belichamen en beschermen de delen van het stoffelijke lichaam binnen de kringloop van de Natuur. De ziel word als het vijfde deel beschouwd dat van Hemelse oorsprong is. Het lichaam is het voertuig waardoor de ziel kan manifesteren door Bewustzijn en kennis.

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Duamutef afgebeeld in een sarcofaagkist.
Duamutef met Dorsvlegel en Herderstaf afgebeeld in een sarcofaagkist.

Cultus

Duamutef is verbonden aan de begrafenis Cultus.

In de Tempels van de Necropolis werd de kennis van Duamutef in praktijk gebracht door priesters. Hapy en Duamutef waren verbonden aan de Noordelijke Delta stad van Buto. Imseti en Qebesenuef waren verbonden aan het Zuidelijke stad van Hierakonpolis.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Duamutef en Pharaoh hand in hand.
Duamutef en Farao hand in hand. Achter Farai de jeugdige prins met Herderstaf en waaier.

Omschrijving

Duamutef een van de vier de Zonen van Ra, Heru.

De vier Zonen van Heru komen terug in de scheppings leer en leer over de Onderwereld en vervullen belangrijke funkties waaronder het beschermen van organen. Zij dragen de verbintenis met organen en de werking daarvan.

De vier Zonen van Heru worden soms aangehaald als Genie van de uitvaart.

Voorstellingen van de vier Zonen van Heru tonen Asar waar hij op de Troon op een altaar zeteld met staffen uitgerust en waarbij een blauwe Lotusbloem tussen zijn knieën hangt waaruit de vier Zonen oprijzen.

Duamutef is zoals Anpu een Neter van het hiernamaals. Duamutef als priester met jakhals masker droeg zorg voor de maag en ingewanden en plaatste deze in een urn met het hoofd van de Neter zelf die in de tombe op rituele wijze werd bijgezet.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voor Asar de vier Zonen op de Lotus knop.
Asar zittend op de Troon. Voor Asar de vier Zonen op de Lotus knop. Achter de Troon de twee zusters Aset en Nebet-Het.

Legende

Volgens een legende zouden de vier zonen van Heru, Qebesenuef, Duamutef, Hapy en Imseti geboren zijn uit Aset. Een andere legende toont hoe Seb hen (de vier Zonen) op bevel van Ra met een schepnet uit een Lotusbloem uit de wateren van Nun opviste wat op vele fresco’s is terug te vinden.

Overleveringen vertellen dat de vier Zonen konden ontsnappen toen de wereld door een overstroming werd vernietigd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Urnen waarin de organen werden geplaatst.
Urnen waarin de organen werden geplaatst voorzien van stoppen van van de vier beschermers.

Register

Diamaoutep, Tuamutef, Tesau-ef moet-ef, Thmoomathph, Tesaufmutf

Grieks: Golden Dawn


FAMILIE

Zoon van Heru en broer van Imseti, Hapy en Qebesenuef.
Duamutef is geboren uit een Lotus bloem (schepping) die uit het water oprees, en familie van de Zon.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
De urn van Duamutef die onder bescherming staat van Tehenut werd geplaatst bij de sarcofaag in Oostelijke richting.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Duamutef met Herderstaf.Duamutef met Herderstaf.

TITELS
Een ster is zijn Moeder

SYMBOOL
Noorden

TOTUMDIER
Hond

ELEMENT
Water
Vuur
Lucht
Aarde

PLANT
Lotus

Neter Duamutef.
Neter Duamutef.
Amulet van Duamutef.
Amulet van Duamutef die bij de mummie werd geplaatst.