Hapy

by Egyptian Realms 380 views0

Urn van Hapy in het RMO, Leiden.

Inleiding

Hapy de Baviaan, Zoon van Heru. Het Oostelijke kardinale punt.

Neter Hapy.MENS
Hapy omvat de longen, en werd beschermd door Nebet-Het.

VOORSTELLING
Man met het gezicht van een Baviaan. Soms met messen in zijn hand. Een gemummificeerde man met gezicht van een Baviaan.

AARDE
Hapy, Imseti, Qebesenuef, en Duamutef vormen de vier kardinale punten van de Aarde.
Stromend water. De Onderwereld.

KOSMOS
Onderdeel van de vier zonen van Heru en Asar. Aarde en Hemel, de vier kardinale punten zijn de steunpilaren (stemvorken) van de Aarde waarop de Hemel rust.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Kralennet met de vier Zonen op de mummie.Kralennet met de vier Zonen op een Mummie.

Cultus

De Cultus van Hapy is verbonden aan de leer van de Onderwereld en Kosmology, waarin apen en bavianen een essentieële rol vervullen. Er werden rituelen en ceremonies opgevoerd die gewijd waren aan Hapy.

Apen en bavianen leefde in de Tempel maar ook in de stad, thuis, op markten en paleizen zoals dat ook voorkwam met andere heilige dieren zoals katten, eenden en ganzen. Reeds in het Oude Rijk werden al apen afgebeeld met menselijke taken. Apen die dansen, muziek spelen, in bomen klimmen en fruit naar beneden gooien. Zij persen wijn en maken bier.

Vier urnen die de vier Zonen van Heru vertegenwoordigen.
Vier urnen die de Zonen van Heru vertegenwoordigen Duamutef, Qebesenuef, Hapy en Imseti.

Bavianen bewaakte in kleine groepen sommige Tempels. Ook stonden er grote Cultus beelden van bavianen opgesteld. Bavianen werden gemummificeerd en begraven bij de dieren Necropolis in Memphis, Tuna el-Gebel, Abydos en de vallei van de apen in zuidelijk Thebe. Het lichaam van de Baviaan werd in een houten kist bijgezet. De dierbare Bavianen droegen ook namen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Urn met het hoofd van Qebesenuef.
Urn met het hoofd van Qebesenuef met ernaast Hapy en Duamutef.

Omschrijving

De Baviaan Hapy belichaamd naast het aspect als de Zoon van Heru, de Zon Neter Ra en de Maan Neter Tehuti-Khonsu.

De Baviaan was een vroege beschermende vorm van Tehuti, verbonden aan kennis en geschriften. Ook een volgeling van Tehuti belichaamd het aspect van de Baviaan. Bavianen vergezellen de Zon Neter, Pharaoh in de Onderwereld en belichamen de afschrikwekkende eigenschappen tegen vijanden waaronder Apep en Suth.

De sexuele potentie van de Baviaan en zijn relatie met de Zon cyclus is verwant met Neter Babi.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.Register

Hapi, Hapu

FAMILIE
Zoon van Heru en broer van Imseti, Duamutef en Qebesenuef.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Babi de Baviaan.
De groene aap, was een aspect van Atum (schietend met een boog en pijlen).

In de Tempel van Babylon in het oude Cairo stond ooit een beeld van een groene aap in het voorportaal als Stad Neter.

In de late periode bedienden priesters Cultus beelden in de vorm van een Baviaan. Zij droegen titels als: Priester van de Levende Baviaan of Priester van de Asar Baviaan.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Hapy met Herderstaf.Hapy met Herderstaf.

SYMBOOL
Baviaan

TOTUMDIER
Baviaan

ELEMENT

PLANT
Lotus

Urn bedekt met bladgoud.Urn bedekt met bladgoud,
voorzien van het gezicht
van Hapy met Cobra
slang.

Protecting amulet of Hapy.
Amulet van Hapy. Het Amulet werd op de Mummie geplaatst.