Eeuwenoud recept van dokter gevonden

by Egyptian Realms 48 views0

St. Catherine Klooster in Egypte.

De ontdekking werd gedaan tijdens restoratie werkzaamheden in het St. Catherine Klooster.

Archeologen hebben mogelijk één van de oudste dokter’s recepten gevonden die bewaard is gebleven tijdens de renovatie van ’s werelds oudste bestaande bibliotheek.

Tijdens de werkzaamheden in de St. Catherine Klooster in het zuiden van de Sinai, werd de vondst van het recept die door een dokter is opgesteld uit de 6e eeuw gedaan door monikken van het klooster.

De ontdekking werd naar buiten gebracht door Egyptisch en Grieks bestuur die samenwerkten met onderzoekers van Griekenland.

Het manuscript bevat een medisch recept dat de onderzoekers toedichten aan het werk van Hippocrates tijdens de 5e en 4e eeuw voor Chr. Het manuscript bevat tevens drie recepten met afbeeldingen van kruiden die werden samengesteld door een nog onbekende schrijver.

Het manuscript was één van de bibliotheek’s opvallende hergebruikte stuk.
Het hergebruikte manuscript werd gemaakt van een gerekt leer dat moeilijk en kostbaar was om te produceren in die tijd. Als resultaat, werd de oorspronkelijke inhoud van vele herschreven perkamenten uitgewist of werd er een nieuw manuscript vervaardigd.

In het geval van de recent gevonden Hippocratische medicinale recept, was op een tweede laag Bijbel tekst geschreven over het eerste kopie die bekend is als de ‘Sinaitic Manuscript’.

Bron: Egypt Museum