Genie

by Egyptian Realms 193 views0

Ingang van een tombe bij de Vallei der Koningen.
Ingang van een Tombe bij de Vallei der Koningen.

Inleiding

Een Genie is een ziel, energie, wezen, schepsel, gids of ‘engel’ die zich op een hogere of lagere dimensie zich begeeft. Ieder persoon draagt zijn eigen bescherm gids. De oude Egyptenaren waren meesters op dit vlak.

Men werkte samen met de Genie. Ingewijden hielden contact met deze ‘vreemde’ wezens. De Genie komen uit de oudheid, andere planetaire stelsels of zijn ‘geboren’ of gereincarneerd in de verschillende natuurlijke of kosmische dimensies.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling in een oud-Egyptische tombe.
Voorstelling in een Tombe van Genie.

Genie

De Genie zijn er in vele ordes. Van dierlijke, demonische tot menselijke en Goddelijke.

Genie waren in staat door instructie van hun Meester dingen op ‘hoger’ of ‘lager’ vlak te organiseren om zo alles in goede banen te leiden. Om dit in goede banen te leiden vergde dit beheersde omgang. Amuletten, attributen en handelingen werden verbonden aan de genie.

De genie weten de weg in de Onderwereld. Sommige genie bewaakte op geestelijk niveau poorten, andere diende als gids en weer andere waren beschermers van overledene. De Onderwereld bezit vele poorten, doorgangen en pylonen waar de overledene met zijn nachtschip doorheen ging. De poortwachters moesten gepasseerd worden en daar was een sleutel voor nodig. Men kon ook geweigerd worden.

Ancient Egyptian guardian depicted in the tomb of Amen-Kopshef.
Wachter afgebeeld op een muur in de tombe van Amen-Kopshef.

Sommige genie dragen dierlijke gedaantes en bevinden zich in het dierenrijk van de Onderwereld.

Specifieke genie werden door de oude Egyptenaren ook verantwoordelijk gehouden voor plagen, ziektes en haat. Soms nemen mensen waaronder kinderen de gedaante van de genie waar tijdens ziekte. Angstaanjagende figuren met een rood, zwart of groen gezicht die ook wel met demonen worden geassocieerd.

De genie verblijven op Aarde in de dodenwereld, het zelfde domein als de levende wereld. Deze twee domeinen zijn met elkaar verbonden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

De vierenzestig ‘Genie’ van de Hemel werden Khents genoemd. Zie Zodiak.

INDEX
Inleiding
Genie
Register

Persoon met messen.
Persoon met messen.
Genie met messen.
Wachter met messen afgebeeld op de muur van de tombe van Amen-Khopsef.
Genie met twee slangen op het hoofd.
Wachter Qeb-Her met twee slangen op het hoofd.
Neheb-Kau als wachter van de Onderwereld.
Neheb-Kau als wachter van de Onderwereld.
Egyptian guardian Pefesakhuef.
Wachter Pefesakhuef afgebeeld met messen in de handen.