Mysterieen

by Egyptian Realms 102 views0

Voorstelling op een muur in een kapel bij Saqqara.
Voorstelling op een muur in een kapel bij Saqqara. Dieren afgebeeld boven een Lotus.

Inleiding

Inwijding in de Mysterieën bestond in het verklaren van de legenden door middel van de cosmische wetten.(1)

De hoogste waarheden zijn niet uit te drukken in woorden. Zij kunnen enkel begrepen woorden door schilderingen, symbolen, parabels naar de Natuur en door Muziek.

Het hierogliefenschrift, de taal van de Neteru, bevat de verborgen esoterische kennis, versluierd achter Symboliek, Geometrie, kleur, vorm, positionering en samenstelling.
In deze begrippen liggen de mysteries verborgen van de menselijke ziel en dateert vanaf de tijd (Lemuria, Atlantis) waarin men door zelfverwezelijking zich verenigt met de Bron.

Tehuti, Ptah-Hotep en Vedische Meesters zijn bronnen welke terugblikken tot de oerschepping en een schat van kennis hebben achtergelaten, welke vandaag de dag nog steeds bestudeerd wordt. Massa’s manuscripten, symboliek, Hierogliefen, objecten en voorwerpen welke heilige praktijken omschrijven.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Mysterieën

Amen, de Verborgene

In het Oude Egypte, was Gods gerezen Zoon een wit Paard. Op twaalf uur in de middag werd hij de meest hoge. In deze verheven positie werd hij de mediator tussen god en mens, Zijn naam was Amun-Ra, Amen-Ra. Zijn herders (priesters) waren de priesters van Amun. Zij dirigeerden de bidders tot de onzichtbare (de vader) tot zijn mediator Amun-Ra. Gods Zoon was de grote Amen met zijn stralen.

In het nieuwe testament is de Zon, nog steeds Amen genaamd. Aan het einde van de gebeden in de Tempel van Egypte zouden zij zeggen: Amen.
Uit de kennis van de gnostieke scholen kan herleid worden dat dit een overgang is in grote omvang, waarin de mens van de Bron wordt gescheiden door tussenkomst van invloedrijke machtige Amun-priesters die de theologische kennis verborgen hielden en mediators werden tussen mens en de Bron.

De Cultus van Amun is een van de meest complexe theologie van het oude Egypte. Amun-Ra werd een verborgen, geheime Neter. De combinatie van beiden namen, Amun-Ra geeft beide concepten van de Zon-Neter aan. De dualiteit, dag en nacht, Zon en Maan, Ra de zichtbare, Amun de verborgene. Hoewel Ra bekend was, was Amun, de heilige geest Amen geheim en mysterieus.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Heru, de Zoon

Heru als de Zoon van Asar was alleen in bestaan na de dood van Asar, en omdat Heru, in zijn vroegste vorm, de echtgenoot van Aset was, is het verschil tussen beide vervaagd na vele eeuwen waardoor er werd gesuggereerd dat Heru een geincarneerde vorm van Asar was. In de vorm van Heru voor de dood en herrijzing, werd Asar reeds als vorm van creatie beschouwd.

Toen de leer van Asar was vergeten ontstond de opvatting dat Ptah-Seker-Asar werd beschouwd als enige schepper, aangezien Heru deze aspecten had opgedaan bij Ra. Heru werd beschouwd als Asar de vader die geïncarneerd was als Heru de Zoon.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Schepping van de Aardse Zoon

Wie naar de stralen van de Zon kijkt die door over het water straalt, ziet bij Zonsondergang nog steeds hoe God’s Zoon over water loopt.

Het weer wordt gecontroleerd door de Zon in de simpele opvatting dat God’s Zoon de kracht heeft om stormen te controleren wanneer hij wenst. Egyptenaren dachten dit omdat de Zon ruste in zijn Hemelse Boot wanneer hij de tocht door de lucht maakte.

Men geeft hierbij aan dat Gods Zoon stil en krachtig de grote storm op zee temde, en bij terugkomst in zijn boot zat. De boot van Aset. Ra de Zon Neter, ook bekend als Asar in de Bark van miljoenen jaren met welke hij de Hemelen doorkruist. Draagt op zijn hoofd een Zonschijf, symboliseerd zijn krachten als Heer van de Hemel.

De planeet Aarde is altijd met moeder Aarde, de Aardgod moeder natuur geassocieerd, todat het ging regenen, het leven brengende vloed is door het verspreidde zaad van Hemel geimpregneerd en bracht het leven tot moeder Aarde.
Daarom werd er opgevat dat onze vader zich boven de Hemel bevond.

Al deze levenscheppende vormen tussen God de Vader en Moeder natuur leiden tot een propere bruidspaar ceremonie in een voorjaars bruiloft.
God’s zoon is het houders licht van de wereld welke zijn licht gaf voor ons.
De nieuwgeboren Zon Paard kreeg de titel ‘de logo’s’. Het woord maakte vlees tot ons en omdat we enkel één Zon hebben in de Hemel dat hij de enige gekregenen is van zijn Vader. Het woord was verloren.

Het Paard (waar de duivel op rijdt) kreeg in een latere Egyptische tijd een andere naam. Isos of Isis, betekent houder van het licht. Als je het leven van God’s zoon wou volgen, en dus leven in het licht van God’s woord of logos, moest men eerst zijn oude manier van leven los laten, en de Zon te volgen, gezicht naar het Noorden. Maar voor het nieuwe leven in het woord moest men dood gaan in de oude manier van leven en opnieuw geboren worden in het nieuwe bestaan.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.

INDEX
Inleiding
Mysterieen
Register

Hierogliefen in een kolom.