Offers

by Egyptian Realms 779 views0

Relief van farao met wierookbrander.
Relief van Farao met wierookbrander en Kruik op een muur van de Kom-Ombo Tempel.

Inleiding

Muren van Tempels tonen veel voorstellingen van offers die men bracht tot de Neteru. Wierook, voedsel, spijzen, offerstapels en andere geschenken werden aangeboden.

Offers werden gebracht om voorouders te eren, de Neteru gunstig te stemmen, van kracht te voorzien, dienst te bewijzen en welvaart te stimuleren.

Man bij de stapel met Offers.
Man bij de stapel met offers.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische priester voor de stapel van offers.
Priester voor een stapel van offers. Relief op steen, RMO Leiden.

Offers

Binnen de muren van de Tempel werden er door priesters, priesteressen, Pharaoh en koningin offers gebracht aan de Neteru van de gevestigde Cultus.

Ook het volk bracht zijn giften voor de Neteru naar de offerplaatsen.

Personen brengen Offers tot de overledene.
Personen brengen offers tot de overledene.

Wierook, brood, water, bloemen, vruchten, Goud, wijn, granen, specerijen, rund, eend, gans, kortom de rijkste bezittingen der Aarde werden aangeboden en door offerdragers bij de huizen van de Neteru gebracht. De offers werden bij schrijnen, altaars en schijndeuren geplaatst.

Oud-Egyptisch relief van mannen met offers.
Relief in een Tombe in Saqqara. Mannen dragen offers.

Een offer diende als voedsel voor de Ka van de overledene. Na de funktie te hebben vervult werden de offers via de priesters aan de armen aangeboden. Er werd een spreuk, hymn of zang gebracht en vervolgens ging men in gebed.

Wierook brander met Havik kop en Papyrus knop.
Wierookbrander met Havik kop en Papyrus knop. Daarop een figuurtje geknield voor een Cartouche.

Wierook
De Egyptenaren maakte binnen de Cultus veelvuldig gebruik van wierook. Met de uitstekende wierook die zij produceerde betoverden zij hun omgeving. Egyptenaren waren levensgenieters en hielden van aangename geuren. Naast hun laboratoriums waar de parfums werden gemaakt creëerde zij ook met uitzonderlijke ingredienten en specerijen uit verre streken wierook.

De Egyptenaren gebruikte Mirre en Sandelwood.
Wierook pluimen. De oude Egyptenaren gebruikte Mirre en Sandelwood.

In de huiskamer, Tempel, kapel, feest, hof, overal viel wel een vleug wierook te bekennen. De Tempel wierook was ook weer gefabriceerd in gradaties. In de wandelgangen en hallen geurde vaak de ‘algemene’ tempelgeur en was verbonden aan seizoen, feest of gebeurtenis.

Waarna men dieper de Tempel in ging, waar serene stilte overheerste, en waar reiniging verplicht was, rook men zware aroma’s van een ‘bovennatuurlijke’ geur welke men geestelijk bedwelmde. Een doordringbare geur welke de chakra’s beïnvloede en handelingen op geestelijk vlak stimuleerde.

In vele voorstellingen brand Farao wierook voor de Neter. Zijn wierookhouder was vaak uitgevoerd met kop van de Havik aan een arm met hand die een Mandtje beet hield waarin de wierook gloeide. Wierook diende om te zuiveren.

Egyptisch koppel bij de offerstapel.
Koppel bij de offerstapel. Relief op steen, RMO Leiden.

Water
Een plengoffer is een wateroffer welke gebracht over een lichaam of gestalte. Het water werd uit een Kruik, Schaal of Vaas door een plengoffer-priester over de Neter besprenkeld en gebeden werden voorgedragen.

Verering, zegening, reiniging, zuivering, offering en schenking van water (samen met brood) aan de God omvatte een dagelijks ritueel. Handelingen die zorgvuldig werden uitgevoerd.

Vele Hierogliefen op een offersteen.
Vele Hierogliefen op een offersteen.

Tot de granieten beelden die in Tempels stonden opgesteld en de gestalte droegen van de Neter werden plengoffers gebracht. De beelden vertegenwoordigden Neteru waaronder Aset, Asar, Sakhmet, Bastet, Het-Heru, Khnum, Bes, Nebet-Het en Amun-Ra en werd vaak in Goud uitgevoerd gezien zij de grootst goddelijke aanwezigheid was.

Omdat de offers werden gebracht tot het beeld over de dag (middag ritueel, en avond ritueel), werd de Ka of (Dubbel) van de persoon gevoed en ‘opgeladen, van energie voorzien’. De Ba of (ziel) van de persoon werd geëerd en de Tempel geprezen door zijn aanwezigheid, wanneer zijn Akh of (geest) blijvend in de Hemel is.

De Akh was onzichtbaar, geheim en verborgen, van naam ontdaan, maar de zielen en de dubbelen van de personen konden naar beneden komen door propere heiligen opvoeringen. Op Aarde de Neteru moesten gekoesterd worden door offeringen en stemoffers. Het concept Neter werd door de Egyptenaren wisselend aangeduidt. Zowel materialistisch, psychisch of spiritueel. Op Tempelmuren zijn diverse taferelen te bezichtigen waarin grote offerstapels aan de Neteru worden aangeboden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Vier dames met hand op de borst bij het altaar van Offers.
Vier dames met hand op de borst bij het altaar van offers.
Offers voor de persoon.
Offers voor de persoon.

Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Offers
Register

Overzicht van offers.
Overzicht van offers.


Priester brand wierook en schenkt water bij de stapel van offers.
Priester brand wierook en schenkt water bij de stapel van offers.
Tombe in Saqqara met offertafel.
Grafkapel in Saqqara met Schijndeur en offertafel.
Persoon met Offergaven.
Hapi met offergaven.
Illustratie van een dame met offers.
Illustratie van een dame met offers.
Altaar met schrijn in het heiligdom.
Altaar met schrijn in het heiligdom van de Edfu Tempel.
Kruik die bij offers werd gebruikt.
Kruik die bij offers werd gebruikt.
Oud-Egyptische offertafel in Saqqara.
Offertafel in een kapel van Saqqara.
Deur van de Onderwereld
Deur van de Onderwereld, waar de offers in ontvangst worden genomen.
Illustratie van Pharaoh die een offer brengt.
Illustratie van Farao die een Offer brengt.