Hortomes

by Egyptian Realms 76 views0

Relief van Farao met gevangen genomen vijanden op de Tempel van Philae.

Inleiding

Heru in de personificatie van een krijger, strijder.

MENS
Heru die de moord van zijn vader Asar wreekt.

AARDE
Aspect van Heru die de sarcofaag beschermd in de Onderwereld.

Wordt vervolgd…

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief van Farao met gevangenen op de Esna Tempel.

Omschrijving

Hortomes belichaamd Heru als wreker en overwinnaar over zijn vijand Suth.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Hortomes, Hartomes, Har-end-Yotef, Har-nedj-itef

Grieks: Harendotes

FAMILIE
Wordt vervolgd…

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Wordt vervolgd…

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

SYMBOOL

TOTUMDIER

ELEMENT

PLANT

Pharaoh in de gedaante van de Sphinx.
Farao in de gedaante van een Sphinx v

VOORSTELLING