Mer-Wer

by Egyptian Realms 184 views0

Relief van de stier Mer-Wer op een Stele.

Inleiding

De heilige stier van Ra-Atum is de Aardse belichaming van de Zon.

MENS
Men bracht offergaven aan Mer-Wer en eerden de heilige Stier.
Mer-Wer was een mediator voor de interpretatie van orakel raadplegingen. Een gebruik dat voornamelijk in latere dynasties terug komt.

VOORSTELLING
Stier waarvan de rug zwart is en tussen zijn horens de Zon schijf met cobra slang. Uraeus en pluimen zoals Amun-Ra en Min.

AARDE
Heilige stier. Mer-Wer werd als Zoon van de Zon en incarnatie van de Zon beschouwd.

KOSMOS
De heilige stier belichaamd de Ba van Ra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Oorspronkelijk was Mer-Wer een lokale stier Neter.

Mer-Wer werd geëerd in Heliopolis. Later werd de Cultus van Mer-Wer opgenomen door die van Ra-Atum.

De heilige stieren werden bij overlijden gemummificeerd en in enorme sarcofagen geplaatst.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

De oude Egyptenaren beschouwden stieren met name de kalven met een speciaal patroon als heilige dieren, zoals dat ook bij de Koe het geval was. Zoals de Koe een Hemelse en Aardse manifestatie en scheppings aspect vertegenwoordigd in de Cultus van de Zon is dat ook het geval bij de stier.
De Koe is daarin het vrouwelijke geboorte aspect, de stier de mannelijke scheppings kracht. De vruchtbaarheid en scheppingskracht van de stier was een kwaliteit die een plaats had verworven in de Cultus en aan diverse Neteru worden toegeschreven zie Register.

Uitverkore stier(en) werden in een heilig huis gehouden en verzorgd door priesters, die ook het gedrag van het dier volgden. Het dier schitterde van het goud, en genoot grote luxe.
Een heilige stier vervulde een rol in processies, ceremonies, plechtigheden en orakel raadplegingen. Mer-Wer kondigde het heilige contact aan tot de priesters van Heliopolis.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

In de morgen werd de Zon geboren als een gouden stieren kalf, dat groeide gedurende de dag en volledig volgroeid was in de avond.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Mer-Wer, Menwer, Mnewer, Wermer, Kemwer, Nemur, Mnewwer, Merur

Grieks: Mnevis

FAMILIE
In Heliopolis speelt de Koe Neter Hesat de rol van moeder van Mer-Wer.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
In Memphis werd Hape de stier geëerd.
Ba-Neb-Tetet de stier, ziel van de vier groten: Ra, Shu, Geb en Asar.
De stier is het totumdier van Atum
De witte stier is het totumdier van Min.
Buchis de met zwart gelaat en bruine vacht is het totumdier van Mentu.
De Apis stier is het totumdier van Asar.
De stier is het totumdier van Ptah.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

Beeld van Mer-Wer.Beeld van Mer-Wer.

TITELS
Grote Zwarte Ene, (Orakel)

SYMBOOL
Stier

TOTUMDIER
Zwarte stier

ELEMENT

PLANT