Hu

by Egyptian Realms 168 views0

Inleiding

Heru in de belichaming van de Sphinx gericht naar de Oosterlijke Horizon.

Heru als symbool van wederopstanding, manifestatie van Khepra, verbonden aan de Zon-wende. Heru van de Horizon (Hu).

MENS
Houder van wijsheid. Belichaming van Heru. Hu is beschermer van de heilige spraak en geluid van autoriteit en comMando.

AARDE
Hu is wachter van de Horizon, Sphinx. De reizende Zon. Khepra.
Hu is verwant aan de Zaal van de Twee Waarheden.

KOSMOS
De Neter was ook een manifestatie van Ra-Horakhty en verbonden aan Khepra en Atum.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Heru in de gedaante van de Sphinx.
Heru in de gedaante van de Sphinx.

Cultus

Cultus van de Sphinx.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling op een pilaar van de Kom-Ombo Tempel.
Voorstelling op een Pilaar van de Kom-Ombo Tempel.

Omschrijving

Hu verblijft in de Hal van de Twee Waarheden waar hij deel uitmaakt van de Raad (40 leden) die het Oordeel brengen over de ziel.

De 40 leden zijn allen verbonden met de levensloop van de mens. Hu zorgde dat de autoriteit van Farao stand hield in het hiernamaals.

Voorstelling op een pilaar van de Kom-Ombo Tempel.
Voorstelling op een Pilaar van de Kom-Ombo Tempel.

Het Leeuw-archetype speeld een belangrijke rol in de Cultus. De lichamen van de Leeuw kregen het hoofd van een lid van de familie, priester, priesteres of Farao welke het domein moest beschermen. De Grieken noemde deze Leeuwgoden of sfinxen. Omdat Aker de poorten (doorgangen) van de Hemel beschermde, plaatsten de Egyptenaren beelden van Hu op de Aardse Horizon bij ingangen van paleizen, graven, Tempels en Piramides om getuige te zijn van Zon-opkomst en het Huis te beschermen tegen kwade invloeden.

Beelden van de leeuw voor de Philae Tempel.
Beelden van de leeuw voor een portaal van de Philae Tempel.

Fontijnen met Leeuwenkoppen die overal zijn terug te vinden verwijzen naar de Leeuw van de grote overstroming. De Zodiak stond destijds in het teken Leeuw en spuwde water vanuit de Hemel over Aarde. Ook de Leeuwenkoppen met klepel op de deur hebben de beschermende funktie van Hu.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld van Sphinx met vleugels.
Beeld van een Griekse Sphinx met borsten en vleugels.

Legende

Hu was de metgezel van Pharaoh toen hij een alleenstaande Ster werd.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beelden van de leeuw voor een portaal van de Philae Tempel.
Beelden van de leeuw voor een portaal van de Philae Tempel.

Register

Hu, Haurun, Hor-em-Akhet, Heru-m-Akhet, Harmakis

Baphomet

FAMILIE
Wordt vervolgd…

MANIFESTATIES
Hu en Sia zijn beschermers van de Zonboot van Ra.

VERBANDEN
Vele Farao’s lieten zich vereeuwigen in steen in de gedaante van een Sphinx.

Rotterdam had in vroeger tijden drie stadspoorten waaronder de Delftse Poort die door Leeuwen wachters werd beschermd.
Voor gemeentehuizen staan vaak beelden van Leeuwen opgesteld en zijn verwerkt in het wapen.
De Griekse Sphinx had vleugels, die de Egyptische Sphinx niet heeft.

OBJECTEN
Wand en pilaar voorstellingen.

Wordt vervolgd…

Illustratie van Heru.Reconstructie van een Pilaar
voorstelling. Heru in
de gedaante van een Leeuw
zittend op een Schaal.

TITELS
Heru van de Horizon

SYMBOOL
Sphinx

TOTUMDIER
Leeuw

ELEMENT

PLANT

VOORSTELLING

Sphinx of Sphinx met
kop van een Ram. Man
met de kop van
een Havik. Leeuw
met Havik kop.

De Sphinx.Sphinx, de Leeuwkoning.

Egyptische deurklepel.Deurklepel. Farao als
beschermer en wachter
van het huis.