Legende van Esna

by Egyptian Realms 62 views0

Inleiding

Tehenut is hermafrodiet en vormde de wereld door zeven woorden en zeven pijlen te gebruiken.

In de Esna Kosmologie reist Tehenut op uit de oerwateren in de vorm van een Koe, waarbij haar geluid tot gevolg had dat het eerste land werd gecreëerd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zij ‘verscheen uit haarzelf terwijl het land in schemering verkeerde en er was nog geen land voortgekomen’ …. en deze plaats werd het land in het binnenste van het oerwater waardoor zij ‘het land van de wateren’ en Saïs belichaamd.

Al met al waren er zeven uitingen gemaakt voordat alles was gevormd en zij had geen mannelijke hulp nodig daar zij alle mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in zich droeg. Nadat zij dertig goden had geschapen bracht zij haar zoon Ra voort die vervolgens de mensheid voortbracht vanuit de tranen van zijn ogen. Als goddelijke schepper werd Tehenut beschouwd als de moeder van de goden.

Een andere legende vermeld;
Aset en Nebet-Het werden te werk gesteld in het Huis van Weven door Suth. Door onderhandelingen van Tehuti, besloot Tehenut Aset en Nebet-Het te bevrijden van Suth door hen te vervangen door eigen wevers.

In de legende van Legend of Heru uit het Nieuwe Rijk wordt Tehenut aangehaald als degene die aangeeft het geschil tussen Horus en Set bij te leggen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Wordt vervolgd…