Legende van Memphis

by Egyptian Realms 74 views0

Ptah afgebeeld op een muur in de Karnak Tempel.
Ptah afgebeeld op een muur in de Karnak Tempel.

Inleiding

Ptah is de creatieve schepper Neter wie de wereld en Hemels gevormd heeft door de Zeven wijzen werk-dwergen van Khnum, de vormer van lichamen.

Ptah word opgevat als een schepper Neter welke leven gestalte had gegeven. Hij had de wereld samengevat in zijn Hart alvorens het in bestaan kwam. Hij ontwierp het Univerum door krachtige woorden en door gedachten, andere delen met de hand.

Ptah is een groot meester, meester architect, verantwoordelijk voor het grid, fundament waarop het Universum berust. Ptah had een grote metalen plaat gemaakt dat de vloer vormde voor de Hemel en het dak van de lucht. Ook vormde Ptah de ondersteuning die het omhoog moest houden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Volgens de Memphis legende is Ptah oorspronkelijke schepper, de gestalte gevende kracht in schepping, door denkend (Bewustzijn) en sprekend (vibraties) de kosmos en het wereld Ei te vormen. Door de namen van alle dingen uit te spreken, bracht hij levende creaties voort waaronder de eerste Neteru.

Een andere legende vermeld dat Ptah de Kosmos uit modder had geschapen. In deze legende droeg Ptah een positie tussen andere Neteru.

Ptah vervuld een rol in de legende van Heru en Suth. Men beweerde dat Ptah het gevecht en conflict tussen beide liet stoppen en oordeelde over het lot van de twee. Suth werd koning van Boven Egypte in het land van Boven Egypte op de plaats waar Suth was geboren. Geb maakte Heru koning van Beneden Egypte in het land van Beneden Egypte op de plaats waar zijn vader was gestorven. De twee maakte vrede over de Twee Landen.

Ptah had een heldendaad verricht. Ptah had de stad van Pelusium beschermd tegen Assyriaanse indringers door een leger van ratten te gebruiken. Ptah beveelde de ratten om het kamp in te trekken van de vijand en hun wapens onklaar te maken. Zonder wapens en defensie kon het Assyriaanse leger niet slagen. Ptah werd een held.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Legende
Register

Ptah met Zonnekraag.
Ptah met Baard en Zonnekrans om de hals.