Legenden van het oude-Egypte

by Egyptian Realms 467 views0

Egyptische woestijn in de morgen.
Egyptische woestijn in de morgen.

Inleiding

Legenden berusten op een concept die over ervaringen en fenomenen getuigt.

Kennis wordt overdrachtelijk gemaakt tot de mensheid, fenomenen verankerd in woorden, zoals deze in andere heilige Geschriften terugkomt, een samenvatting van gebeurtenissen welke betrekking heeft op de mens, Aarde of Kosmos.

In de oudheid van Egypte waren er diverse legenden geïntegreerd in de samenleving.

Oud-Egyptische legenden beschrijven de schepping van leven, planeten, Zon en Sterren, universum en schepsels. De legenden werden eeuwen lang doorgegeven op het nageslacht.

De Scheppers, de Neteru waren zeer belangrijk bij de Egyptenaren en werden beschouwd als de Ouders van Aarde, Hemel en Universum. De Neteru waren verantwoordelijk voor de creaties waaronder leven, water stroming, lucht, elementen, licht, vegetatie, vruchtbaarheid, geboorte en incarnatie. Men had grote eerbied voor de Neteru.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.Legenden

Egypte heeft een omvangrijke geschiedenis van tijdperken. Vele tradities in de oudheid was wereldwijd gemeengoed. Vele culturen en stammen bezaten kennis van voorouders en Scheppers.

De Egyptische legenden werden door middel van schrift, symbolen en voorstellingen overgedragen.

De openbaringen werden vaak in menselijke aspecten weergegeven om het principe begrijpelijk te maken voor de mens. Deze oerschepping stamt van de Egyptische beschaving die minstens 6000 jaar heeft gebloeid en zeer waarschijnlijk kontakt gehad met Atlantis welke in geschiedenis nog verder terruggaat.

De Griek Plutarchus (zelf priester van Delphi) die door Egypte reisde heeft door zijn bezoek aan Tempels en contact met Egyptische ingewijden, de complete gebeurtenissen van de levende Legenden vastgelegd op papier. De Piramide inscripties beschrijven Legenden en ook op Tempel muren zijn ‘passages’ terug te vinden.

De Nijl die elk jaar buiten zijn oevers trad door het overvloedige water dat uit de meren en Hemel van het vochtige tropische Sudan, verslond de woestijn, bracht vruchtbaar slib mee, ieder jaar opnieuw, tientallen eeuwen lang steeg de Nijl ongeveer 16 el. Vervolgens werd er gezaaid bij het gezakte waterpijl en daar schiet graan uit de bodem, dat dubbel en viervoudig vrucht draagt, en ‘vette’ jaren bracht die de ‘magere’ konden voeden. Daar ontstaat ieder jaar opnieuw Egypte, het geschenk van de Nijl.

INDEX
Inleiding
Legenden
Register

Pharaoh in de gedaante van de Sphinx.
Farao in de gedaante van een Sphinx verslaat zijn vijanden.