Flower of Life

by Egyptian Realms 48 views0

Egyptische muur voorzien met symbolen van de Flower of Life.
Pilaar van het Osireion voorzien met symbolen van de Flower of Life.

Inleiding

De Flower of Life, Bloem des Levens is een eeuwenoud symbool en was wereldwijd bekend onder vele volkeren.

Flower of Life symbolen zijn ontdekt op een pilaar in het Osireion in Abydos.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Het Osireion in Abydos.
Osireion in Abydos.

Omschrijving

De Bloem des Levens omvat de verbondenheid van al het leven en wezen binnen het universum.

De bloem bestaat uit cirkels en vormt een harmonieus systeem van patronen waarop een wetenschap is gebaseerd. Wiskundige formules, stelsels, cel structuren, ontstaan, energie, al het Aardse is in de bloem des levens terug te vinden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Hierogliefen zijn gebaseerd op de Flower of Life.

De Flower of Life is ook bestudeerd door Leonardo da Vinci. Hij heeft de Flower of Life zelf gereconstrueerd met al zijn componenten erin zoals de Seed of Life en geometrische vormen. Ook gebruikte hij de Gulde Snede, phi in zijn werken.

Er is veel informatie beschikbaar op het internet over de Flower of Life.

INDEX
Inleiding
Omschrijving
Register

Flower of Life.
Flower of Life.
Flower of Life patroon.
Flower of Life patroon.
Seed of life.
Seed of life.
Visica pisces.
Seed of life.
Seed of life.
Seed of life.
Seed of life.