Reconstructie Flower of Life – Osireion

by Egyptian Realms 1.039 views0

Inleiding

De Bloem des Levens, The Flower of Life is een eeuwenoud heilig symbool van verschillende culturen en is over de wereld op vele plaatsen terug te vinden.

Het symbool was reeds in de oudheid gemeengoed onder vele volkeren die de kennis van het symbool in gebruik hadden.

Muur van het Osireion te Abydos voorzien van de Flower of Life.
Pilaar van het Osireion voorzien met symbolen van de Flower of Life.

Flower of Life

Het symbool vertegenwoordigd de bouwstenen van het universum en kan worden beschouwd als de blauwdruk van de natuur.

De Bloem des Levens omvat de samenstelling van al het leven binnen het universum.

Flower of LIfe symbols at the Osireion Abydos Egypt
De Flower of Life afgebeeld in het Osireion.

In de Flower of Life worden elementen gerelateerd aan het menselijke lichaam en de oorspronkelijke natuur van het bewustzijn wat de mens in staat stelt niet alleen de fundamentele bouw van het universum te begrijpen maar ook door bewust te worden van de schepping, bron ‘God’ en verbondenheid te ervaren met alles dat is.

Seed of LIfe
Seed of Life.

De bloem bestaat uit een motief van cirkels en vormt een harmonieus systeem van patronen bestaande uit cirkels waarop de wetenschap van heilige geometrie is gebaseerd. Wiskundige formules, cel structuren, harmonie, schepping en energie.

Visica pisces.
Visica pisces.

De Flower of Life stelt ons in staat om onze bewustzijn, hart en ziel met elkaar te verenigen.

Wanneer we echt al het leven en zijn verwevenheid zo intiem kunnen ervaren, versterken we de omhelzing van het goddelijke in ons leven en kunnen we onze wereld transformeren door de visie van universele eenheid.


Osireion at Abydos.
Het Osireion te Abydos.

Omschrijving

Het Osireion in Abydos.
Osireion in Abydos.

Meerdere exemplaren van de Flower of Life zijn afgebeeld op een granieten pilaar in het Osirion nabij de Tempel van Seti II te Abydos.

Aangenomen word dat deze niet uit dezelfde periode van de bouw van het Osireion afkomstig zijn maar in een latere periode is aangebracht met rode verf.

Reconstruction of the Flower of Life at Abydos by R.Bloom
Reconstructie van de Flower of Life door R. Bloom, Egyptian Realms.

Op basis van meerdere foto’s die gemaakt zijn tijdens een bezoek aan het Osireion te Abydos is een reconstructie gemaakt van de verschillende symbolen op de zuil.

Hoewel er met de reconstructie diverse symbolen die bijna niet zichtbaar waren weer duidelijk zijn gemaakt, bestaat er een mogelijkheid dat door slijtage andere afbeeldingen voorgoed verloren zijn gegaan.


Register

Hoewel deze reconstructie slechts een indruk geeft van deze enkele zuil, worden ook Flower of Life symbolen op de tegenover liggende zuil afgebeeld die hier buiten beschouwing zijn gelaten.

Sommige hierogliefen zijn gebaseerd op de Flower of Life.

Flower of Life patroon.
Flower of Life patroon.

De Flower of Life is ook bestudeerd door Leonardo da Vinci. Hij heeft de Flower of Life zelf gereconstrueerd met al zijn componenten erin zoals de Seed of Life en geometrische vormen. Ook gebruikte hij de Gulde Snede, phi in zijn werken.

Er is veel informatie te vinden op het internet over de Flower of Life.