Legende van Ra

by Egyptian Realms 238 views0

Relief van Ra in de Kom-Ombo tempel in Egypte.
Relief van Ra in de Kom-Ombo Tempel.

Inleiding

Volgens de oude Egyptenaren is alleen de Zon de enige zichtbare Neter die eeuwig is, en niet aan verandering onderhevig is.

Op zijn nachtelijke reis door de Onderwereld draagt Ra het hoofd van een Ram (Amun-Ra). Overdag het hoofd van een Havik (Heru-Ra).
De Aardse Zon, is bekend als het Oog van Ra. De Zon voorziet Aarde van levensenergie.

Vanaf Zonsopgang tot Zonsondergang vervult de Zon aspecten die invloed hebben op de Aarde. In de Zon cyclus neemt de Zon posities in tijdens zijn baan.

Onderstaand een overzicht van fases;
Bij Zon opkomst belichaamd de Zon de wederopstanding, geboorte aan de Horizon, Khepra.
In de morgen vertegenwoordigd de Zon Amen, Heru-Ra, de Zoon van Ra, Zonneter en beschermer van de dag.
In de middag wanneer de Zon op zijn hoogste punt is belichaamd de Zon Ra-Horakhty, Ra hoog in de Hemel, heerser van de Horizon in de manifestatie van een Adelaar of Zon.
In de nacht belichaamd Ra de Maan als Atum-Ra. Manifestatie van de Zon in de nachtelijke reis door de Onderwereld waarin de Zon de gestalte aanneemt van een Stier.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De boot van Ra.
De boot van Ra. Uiterst rechts de jonge Heru, voorop de boot Ra, erachter Asar met de Atef kroon, daarachter Asar met de Dubbele Kroon, en een persoon met Kever boven het hoofd. Uiterst links Heru aan het roer.

Legende

Elke dag werd Ra opnieuw geboren en maakte een reis door de Hemel in zijn Boot van een Miljoenen Jaren of Mandjet-boot. In zijn dagelijkse reis werd Ra vergezelt in zijn boot met goddelijke meereizigers. De Hemelse boot van Ra voer door de Twaalf provincies, de Twaalf uren van daglicht.

Aan het eind van elke dag stierf Ra en veranderde van koers en boot. Tijdens de nacht voer Ra met de Bark van de Nacht, de Mesektet-boot door de Twaalf uren van de Nachtelijke duisternis.

De reizen van Ra in de boten gingen niet altijd vlekkeloos. Tijdens de dag had Ra een vijand te overwinnen, de slang Apep. Een grote strijd werd gestreden tussen de twee en Ra was meestal overwinnaar. Op stormachtige dagen, veel donkere wolken, of tijdens een eclips was de opvatting dat Apep de overwinning had en Ra verzwolgen had.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Legende
Register

Apep die de Zonbark van Ra probeert te verhinderen.
Apep die de Zonneboot van Ra probeert te verhinderen, Suth verwijderd Apep voorop de boeg met een stok.
Khepra duwt de Zon vooruit.
Khepra rolt de Zon vooruit.