Nunet

by Egyptian Realms 77 views0

Inleiding

Nu of Nunet vertegenwoordigd het mannelijke aspect van Naunet. Nunet maakt deel uit van de groep van acht reptielen.

MENS
Nunet belichaamd de oerwateren in de Onderwereld. Nunet is verbonden aan het astrale lichaam van de mens.

VOORSTELLING
Man met het hoofd van een kikker.

AARDE
Reptielen zijn verwant aan de groep van acht Neteru, waaronder Nunet.
De Onderwereld, domein waarin Naunet manifesteerd.

KOSMOS
Nunet belichaamd het mannelijke aspect van Naunet en heerst over het domein van de oorspronkelijke oerwateren.

De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.


De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

Cultus

Kek en Kauket vormen een paar.

Samen met Nunet en Naunet, Temenou en Temenet, Heh en Hauhet vormen zij de ‘Groep van Acht’.

Rechts de Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.


Omschrijving

Naunet werd voorgesteld als de moeder van de Zon Neter, Nun en Ptah beide vader, schepper Neter.

De oude Egyptenaren van Khenemu meende dat de wereld was omgeven bij bergen dat bijdraagde aan de ondersteuning van de lucht, maar aan hun voeten was Naunet. In de voorstelling dat het Oog van Ra verschijnt vanaf deze bergen, dagelijks opnieuw geboren uit de waterige diepte.

Legende

Op een dag, was de opvatting dat de oerwater van Nun zouden uittreden over de hele wereld. Opnieuw zou het Universum de toestand van Nun’s chaotische wateren aannemen.

Zie Ogdoad Kosmologie.


Register

Nunet, Nuneti, Naunehti

TITELS

FAMILIE
Zijn vrouwelijke aspect is Nanunet.
Naunet maakt deel uit van de groep van acht schepping reptielen; Amun, Amentet, Heh, Hauhet, Nunet, Naunet, Kek en Kauket.

MANIFESTATIES
Reptiel, Kikker van de Groep van Acht.

Het mannelijke aspect van de oerwateren op Aarde.
Het mannelijke aspect van de oerwateren in de Lucht.
Het mannelijke aspect van de oerwateren in het Universum.
Het mannelijke aspect van de oerwateren in de Geest.

VERBANDEN
Wordt vervolgd…