Thiouis

by Egyptian Realms 228 views0

Relief van de Grote Beer in het Ramesseum.
Reliëf van de Grote Beer op het plafond van het Ramesseum.

Inleiding

Thiouis is de Grote Moeder van de Nijl.

MENS
Thiouis beschermd de pasgeborene. Ook ondersteunt zij degene naar bestemming in de Onderwereld.
Thiouis is verantwoordelijk voor de rijping van de ziel, geboorte, Onderwereld en vruchtbaarheid. Thiouis hielp bij vrouwelijke sexualiteit en zwangerschap zoals Het-Heru.

Nijlpaard Thiouis.
Nijlpaard, vriend en vijand van de mens.

Groot beeld van Thiouis met haar embleem, de Tau.VOORSTELLING
Nijlpaard. Als Nijlpaard met borsten, ronde buik, met achterkant van krokodil en benen van een Leeuw of met een hoofd van een Leeuw. Vaak leunt zij op een Tau. Zij houdt een bundel Riet of stro beet in de vorm van haar hieroglief.

Als Nijlpaard met Krokodil op haar rug. Als Nijlpaard met het hoofd van een Koe.
Soms draagt Thiouis de gordel van de koningin. Kroon met twee pluimen of horens met Zonschijf.

AARDE
Neter van de Nijl. Geassociëerd aan de overstroming van de Nijl. Nijlpaard.
Thiouis is bekend als de Meesteres van de Horizon.
Belichaming van magische bescherming. Vruchtbaarheid en vernieuwing.

Egyptische astrologische voorstelling van sterrenbeeld Grote Beer
Astrologische voorstelling op een plafond van de Dendera Tempel. Links Hemellichaam Grote Beer.

KOSMOS
Thiouis als wachter vertegenwoordigd de Noordelijke Hemel in de Egyptische astrologie waar zij ieder onwaardige persoon tegenhield die Thiouis wilden passeren. De Noordelijke Hemel was een gebied van kou, mist en duisternis dat gevrijwaard was van kwaad volgens de Egyptenaren.

Grote Beer. Thiouis werd met de Nijl, de Melkweg geassociëerd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische astrologische voorstelling
Astrologische voorstelling in een Tombe. Rechts Nijlpaard Thiouis met Krokodil Seb op haar rug. In het midden de Stier en links de Leeuw.

Cultus

Thiouis was reeds in het Oude Rijk gevestigd en haar Cultus steeg in populariteit tijdens de latere perioden.

In het Oude Rijk was Thiouis de moeder van Farao en voedde hem met haar heilige melk. In Thebe werd zij opgevat als de Hemelse moeder van Asar.

De Cultus van Thiouis was populair onder het volk. Thiouis was verbonden aan afweer Amuletten die werden gebruikt om moeder en kind te beschermen door het gebruik van Magie. Deze Amuletten waren gemaakt van ivoor van de Nijlpaard. Zwangere vrouwen droegen een Amulet met haar symbool of werd in kleding genaaid. Dit om te voorkomen dat het kind wordt beinvloed van kwade invloeden en ziekte.

Relief van Thiouis op een muur van de Karnak Tempel.
Reliëf voorstelling van Thiouis op een muur van de Karnak Tempel.

Nijlpaard Amuletten die waarschijnlijk tijdens de nacht of bij afwezigheid van de moeder of op de borst van de jonggeborene gelegd werden diende ter bescherming van het kind. De moeder nam de taak het kind te beschermen tegen de aanvallen van demonen, het principe gelijk aan dat van de Neteru. Daarom werden ook de Neteru als helpers ten dienste van de mensheid gesteld.

Cultus Tempels bij Thebe en Deir el Bahari.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Nijlpaarden in de Zoo van Cairo.
Nijlpaarden in de Zoo van Cairo.

Omschrijving

Thiouis als Nijlpaard wordt beschouwd als schepsel die zou doden om haar kroost te beschermen. Omdat de Nijlpaarden graag in de modder van Nijl verblijven, erin woelen en erin wonen zagen de Egyptenaren de dieren als aspect van vruchtbaarheid en vernieuwing.

In het ‘Dodenboek’ werd Thiouis beschouwd als een beschermer die de overledene hielp naar het hiernamaals. Met haar dubbele Natuur als beschermer en gids was Thiouis ook de wachter van de bergen van het Westen waar de overledene het land van de doden betrad.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Taweret, Tauret, Taurt, Ta-Weret, Tau-Re, Apet, Ipet, Opet, Tawert-Epet

Grieks: Thoeris, Toeris

Hieroglyph Thiouis Hieroglyph Tau.

FAMILIE
Dochter van Ra.
Partner van Suth.

Vroeger werd Bes beschouwd als een partner van Thiouis door de samenwerking van de twee bij kindergeboorte.

MANIFESTATIES
Thiouis kan worden beschouwd als de Grote Moeder zoals Mut.
In de gedaante van een Krokodil is Thiouis verwant aan Seb.

VERBANDEN
Als bescherm Neter van geboorte wordt Thiouis soms afgebeeld in gezelschap van Bes die ook een beschermende rol vertegenwoordigd.
Bij een festival droeg een persoon een pak van een Nijlpaard.
Ook kikvorsen staan in relatie met de verwachte wedergeboorte.

OBJECTEN
De afbeelding van Thiouis is terug te vinden op vele voorwerpen en objecten.

Grote en kleine beelden van de Nijlpaard. Een Nijlpaard beeldje als grafgift beschilderd met moerasplanten uit zijn omgeving die op het lichaam zijn geschilderd.
Magische voorwerpen waaronder dolken en Amuletten.
Amuletten in de vorm van de Nijlpaard of Tau.

In astrologische en kosmologische voorstellingen wordt Thiouis soms afgebeeld.
Papyrus geschriften en passages uit de Onderwereld.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Nijlpaard Thiouis.
Nijlpaard Thiouis.

TITELS
De Enige
De Grote Dame
De Grote Ene
De Meesteres van de Horizon
Vrouw van Magische Bescherming

SYMBOOL
Nijlpaard
Tau

TOTUMDIER
Nijlpaard

Amulet van Amethyst.
Amulet van Amethyst in de vorm van Thiouis.

ELEMENT
Water
Bloedkoraal
Rode stenen
Groene stenen
Amethyst
Bergkristal

PLANT

Relief van Thiouis op een muur van de Al-Tud Tempel.
Reliëf van Thiouis op een muur van de Al-Tud Tempel.
Kop van de Nijlpaard verwerkt in een bed.
Kop van de Nijlpaard verwerkt in een bed.
Voorstelling op Papyrus van Nijlpaard Thiouis.
Voorstelling op Papyrus. Thiouis met Ankh en Tau staande bij de stapel van Offers.
Relief voorstelling van Taweret op een muur van de Karnak Tempel.
Reliëf voorstelling van Thiouis op een muur van de Karnak Tempel.
Beeldje van Thiouis met cobra slang.
Beeldje van Thiouis met Cobra slang.