Amun

by Egyptian Realms 438 views0

Relief of Amun from the Deir el-Medina temple.
Relief van de Thebaanse god Amun afkomstig van de tempel van Hathor te Deir el-Medina.

Inleiding

Amun is Neter van Schepping, vruchtbaarheid en oude geheimen.

Amun (Amen) manifesteerd de onsterfelijke ziel die in Khnum de Ram (de Oude) verborgen is.

Neter Amun.MENS
De physische vader van Farao, symbool van de Troon. Ouderdom.
De onsterfelijke ziel die verborgen is in de mens.

VOORSTELLING
Man met zwarte huid, (vegetatie) of met blauwe huid (Heer des Hemels) een lint om het hoofd met twee pluimen. Man met het hoofd van een Ram met lange horens (Khnum en Amun) die lichaam en geest vormen. Ram met Zon schijf op het hoofd. Als Ram Sphinx. Man met hoofdkapje, baard en blauwe huid of met een kop van een Ram met gedraaide horens met een kroon met twee pluimen van veren.

Amun op Troon belichaamd Amun als een van de 9 Neteru die een groep vormen uit Amun-Ra.

AARDE
Creatieve kracht.
Wind en lucht.

KOSMOS
Aries. Reptiel van oorsprong. Zelf-geschapen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld van Amun in de Karnak Tempel.

Cultus

Van oorsprong is Amun een lokale Neter van Khenemu, de stad van Khnum.

Later werd ook de Cultus in Thebe gevestigd waar de politieke orde zich vestigde. In Thebe werd Amun geïdentificeerd met Mentu, Neter van oorlog, maar verplaatste hem naar beschermer van de heilige stad.

Beelden van een Ram opgesteld langs de toegangsweg naar de Tempel.
Beelden van een Ram opgesteld langs de toegangsweg naar de Tempel.

Amun-Ra was gekoppeld aan de monarchie, de kracht van Farao, en de Troon was deel van Amun-Ra.

Relief voorstelling van Amun op een muur van de Karnak Tempel.
Reliëf voorstelling van Amun met Mut op een muur van de Karnak Tempel.

De theologie maakte Amun-Ra de physische vader van de koning. De koning en Amun-Ra hadden een bondgenootschap. De koning ontving kracht van Amun-Ra. De koning stichte Tempels en droeg deze op aan Amun-Ra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Rechts Amun zittend op de Troon tot wie Pharaoh zich richt.
Links Khnum. Rechts Amun zittend op de Troon tot wie Farao zich richt. Farao zit geknield op een Schaal.

Omschrijving

De naam Amun betekent; verborgen of verborgene.

Het woord Amun is afgeleid van Amen, een heilige benaming.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Een beschadigd Cultus beeldje.
Een beschadigd Cultus beeldje van de Ram. Dergelijke beeldjes werden bij een altaar geplaatst.

Legende

Volgens een legende is Amun-Ra zelf gevormd.

Door de vorm van een slang aan te nemen en zijn vel af te werpen kon hij zichzelf verversen. Op hetzelfde moment, bleef Amun-Ra gescheiden van creatie, totaal anders, maar er volledig afhankelijk van.

Groot beeld van Amun.

Amun vervulde de rol van schepping in de kosmologie van het Nieuwe Rijk, waarbij Hij de Aarde en de Lucht schept uit zijn gedachte.

Amun-Ra kon zich elke vorm toe wensen, met elk van de andere bestaande Neteru waardoor Amun-Ra gemakkelijk met andere werd gecombineerd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld met embleem van Amun.
Beeld met kop van de Ram Amun.

Register

Amun-Kamoetef, Amen, Amon-Re, Amen-Ra, Imen, Iman, Aman, Imon

Grieks: Amon, Amana, Ammon, Hammon, Amen
Hebrews: Moses

Hieroglyph Amun. Hieroglyph Amun. Hieroglyph Amun. Hieroglyph Amun. Hieroglyph Amun. Hieroglyph Amun.

FAMILIE

Samen met Mut en Khonsu vormt Amun de Triade van Thebe.
Amun was een van de Acht Heh Neteru van de Ogdoad van Hermopolis waar zijn partner Amentet was.

Relief van Amun op een fragment bij de Karnak Tempel.
Reliëf van Amun-Min op een fragment bij de Karnak Tempel.

MANIFESTATIES
Amun-Min
Drie vormen van Amun als vader van de Enneade
> Amun-Ra-Atum
> Amun-Ra-Montu
> Amun-Ra-Horakhty

Relief voorstelling van Amun-Min op een muur van de Karnak Tempel.

VERBANDEN
De Egyptische Amun-Ra werd later bij de Grieken Zeus.
Amun Orakel. Het Orakel werd door priesters in een verguld schip gedragen, begeleid door dansende en zingende vrouwen.
Het orakel van Amun was in Lybië gevestigd in de Tempel van Jupiter-Amun. Amun-Re is Zeus-Helios.
Horens krijgt men van zijn goddelijke vader, Zeus-Ammon.
In Thebe was er een festival opgedragen aan Amun.

OBJECTEN
Wandreliefs, beelden, juwelen, sierraden, Papyrus geschriften, Amuletten.
Gouden masker van Amun-Ra.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Egyptische beeldje van Amun.
Beeldje van Amun.

TITELS
De verborgene
De verborgen ene
De geheime ene

SYMBOOL
Ram, symbool voor vruchtbaarheid
Gans
Rode Zon-schijf

Ram Amun.

TOTEMDIER
Bruine heilige Nubische Ram
Gans

ELEMENT

De Zon.
De Zon.

PLANT
Lotus

Gouden hanger met Amun en Cobra slang.
Gouden hanger van Amun met Cobra slang.
Priester van Amun.
Priester van Amun.
Beeld van Amun in de Tempel van Karnak.
Beeld van Amun in de Karnak Tempel.
Ramskop op een Lotusknop, symbool voor oprijzing.
Amun op een Lotus knop.
Gouden gezicht van Amun.
Gouden gezicht van Amun.
Relief van de Ram met zonschijf voorgesteld op een Djed pilaar.
Amentet, partner van Amun.
Amentet, partner van Amun.
Een Griekse god reizend op de rug van de Ram.
Een Griekse god reizend op de rug van de Ram. De ring eromheen symboliseerd de creatie.