Meretseger

by Egyptian Realms 131 views0

Grote slang.

Inleiding

Meretseger de Cobra Neter. Beschermer van Domeinen.

Neter van beveiliging, rechtvaardigheid en gerechtigheid.

MENS
Meretseger hield toezicht op overledene in hun Tombe, en beschermde hen tegen rovers.

VOORSTELLING
Dame met met het hoofd van een Cobra slang. Slang met het hoofd van een vrouw. Cobra in aanvalshouding of als Gier. Schorpioen met het hoofd van een vrouw. Slang met drie koppen. Meretseger draagt de Papyrusstaf en Ankh in haar handen.

AARDE
Beschermer van de Koninklijke Necropolis te Thebe en de Vallei der Koningen.
Slang Neter, Genie in de Duat en Amduat.

KOSMOS
Neter van creatie, groei en vruchtbaarheid.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Farao heft twee waterpotten tot Meretseger bij de Tafel van Offers. Meretseger draagt de Ankh, Staf des Levens en bos met Lotussen in de handen.

Cultus

De Cultus van Meretseger was gevestigd bij de Thebaanse Necropolis (Waset) en duurde tot het Nieuwe Rijk.

Meretseger beschermde de heilige domeinen. Werkliederen die aan diverse Tombes werkten vreesde haar toorn en eerde Meretseger in de Vallei der Koningen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

De Vallei der Koningen wordt ook wel de ‘Hoorn’ genoemd. Daar zij het gebied van de doden Neter beheerst, die de stervelingen het zwijgen oplegt, heette zij Meretseger, ‘geliefd door hem, die tot zwijgen brengt’.

Er heerste een opvatting dat Meretseger leefde op een top van een berg in de vorm van een Piramide dat uitkijkt over de Vallei der Koningen in het Westen van Thebe. Op de piek van de berg, hield Meretseger toezicht op de mensen die werkte in de Necropolis.

Men richte gebeden tot haar. Zij kon straffen en vergeven. Meretseger, de Cobra slang werd afgebeeld zowel buiten op het graf als binnen in het graf zodat zij overal kon waken. Haar gezag en authoriteit heerst over het betreffende domein.

Meretseger was een Neter die angst in de harten bracht tot hen die een heilig domein betraden. De gevolgen van haar daden vreesde men. Zij strafde men met haar slangen vergif, Schorpioen beten en het veroorzaken van blindheid.
Meretseger beschermde en genas hen van de wonden en leed die openlijk hun spijt betuigde en smeekte om genade. Meretseger was een Neter van Oordeel. Zij was goed voor de eerlijken maar strafde hen die kwaadwillend waren.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Mertseger, Merit-Seger, Merseger, Mereseger

FAMILIE
Bondgenoot van Asar.

MANIFESTATIES
In de Vallei der Koninginnen werd zij de partner van Ptah.

VERBANDEN
Cobra Neter Uadjet.

OBJECTEN
Reliëfs. Amuletten van de slang werden uit Carneol gemaakt.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Cobraslang met menselijk gelaat.

TITELS
De Top van het Westen

SYMBOOL
Slang
Schorpioen

TOTUMDIER
Slang, reptiel

ELEMENT
Vuur
Carneol

PLANT

Thiouis samen met Meretseger.