Amduat

by Egyptian Realms 513 views0

De Zon die afdaalt in de Onderwereld.
De Zon die afdaalt naar de Onderwereld bij de Nijl.

Inleiding

In het Oude Egypte was de Onderwereld bekend als Amduat, Akeru of Amenti.

Het gebied waar de Zon van het Westen naar het Oosten gaat tijdens zijn nachtelijke reis langs de Onderwereld.

Het Egyptische Dodenboek, wat echter geen boek is maar een verzameling geschriften, beter bekend als de Piramideteksten of het boek van uittreden bij de dag, schetsen een beeld van het oude Egyptische hiernamaals.

De bundel van kennis beschrijft de stadia die men ondergaat na de dood. De leringen zijn van Tehuti afkomstig en is onderdeel van de heilige Cultus en traditie van de oude Egypte. De reis die men naar het hiernamaals maakt is terug te vinden op Papyrus, sarcofaagkisten en vele muren van Tombes.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Masker van een sarcofaag.
Gezicht van een sarcofaag deksel.

Onderwereld

De oude Egyptenaren hadden de opvatting dat de Aarde een dubbele Horizon bezit.

De Horizon aan de bovenzijde van het Aardoppervlak en die gespiegeld aan de onderzijde bevind. Het gebied waar de Zon ondergaat en weer opkomt.

In de Onderwereld leefden volgens de Egypenaren vele ‘ontsterfelijke’ Neteru, Genie, wezens en gedaantes die zich op lager niveau bevinden. Het Aardse, dierlijke, oerniveau. De Onderwereld werd omschreven als de plek waar de Demonen, reptielen, Genie zich bevinden, de duisternis van de bodem van de Nijl en de duisternis in de menselijke geest.
In de Onderwereld bevinden zich tevens de hallen van Amenti die is opgebouwd in verschillende afdelingen en waar Tehuti een lange tijd heeft gehuisd om onderricht te krijgen van de Grote Neteru. De hallen van Amenti worden bewaakt door wachters.

Voorstelling op Papyrus. RMO Leiden.

De Onderwereld is een regio aan de Hemel, voorgesteld als twaalf domeinen waar Ra langskwam als hij aan het eind van de dag was ‘gestorven’ en afgedaald (Zonsondergang), en waar hij doorheen moest om weer in dat deel van de Hemel aan te komen van waaruit hij de volgende ochtend tot ‘wederopstanding’ kwam (Zonsopkomst). De Onderwereld was door een bergketen van deze wereld gescheiden, precies zoals het dodenrijk vaak word geacht te zijn gescheiden van de wereld van de levenden door een groot water, diep ravijn of andere onneembare obstakel. De oude Egyptenaren meenden dat er door de Onderwereld vallei een heilige rivier stroomt.

Meer informatie zie Nijl.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Een overledene opgericht voor het Huis van de Hemelvaart.
Een overledene opgericht voor het Huis van de Hemelvaart.

Dood

De oude Egyptenaren hadden een Hemelvaart (incarnatie) systeem die voor iedereen toegankelijk was voor zowel levende als doden mensen. Een Heilige Cultus die diep geworteld was binnen de gemeenschap.

Tehuti spreekt dat de ziel welke zich bij het sterven van het lichaam losmaakt van het Aardse leven een volgende leven inging. De vele afbeeldingen waarbij het Hart van de overleden wordt gewogen op de Weegschaal van Maat, in de hal van Asar in de Onderwereld beschrijven de aspecten die de ziel ondergaat tijdens de overtocht.

De dood is een overgangsfase van het ene bestaan naar het andere. De mens doorloopt als schepsel een natuurlijke levenscyclus en is daarbij verbonden aan cyclussen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Stromend water.
Stromend water van de Grote Rivier.

Dodenrijk

Incarnatie was voor de oude Egyptenaren een belangrijk deel van het Leven, want na de dood leefde men voort en kon met een goed en zuiver Hart worden toegelaten tot het Rijk van Asar, het land der gelukzaligen.

De heilige Cultus was verbonden met het leven in het hiernamaals.

De oude Egyptenaren hadden het hiernamaals in kaart gebracht en daarbij alle stadia uiteengezet van Onderwereld- en Hemelvaart welke met een Hemelse boot (Ra, lichtvoertuig) werd bevaren, het voertuig die voor een veilige oversteek naar de overzijde garant staat.

Zeven stadia naar het Paradijs
1 > Oversteek over de Hemelse rivier naar het Land in het Westen.
2 > Passeren van toegangen.
3 > Toegelaten worden door Aker tot het gerecht in de Onderwereld.
4 > Voorgeleid worden door de jury over het leven op Aarde.
5 > Met Anpu naar de Weegschaal om het Hart te laten wegen.
6 > Voorgeleid worden door Heru naar Koning van de Onderwereld, Asar.
7 > Betreden van het eeuwige leven, het Paradijs, de Velden van Riet.

Er zijn binnen de Egyptische Theologie verschillende concepten welke naar eenwording met de Bron leiden met elk hun eigen nut, hetzij door het mysterie-pad in Duat en Amduat of vrijwillig deel te nemen aan een Inwijding

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.  Register

Een overlede persoon werd afgebeeld met een zwarte huid.

Anpu is de gids van de Onderwereld.
Asar, Ammut verblijven in de Onderwereld.

INDEX
Inleiding
Onderwereld
Dood
Dodenrijk
Register

Kaart van de Egyptische Onderwereld.
Kaart van de Onderwereld afgebeeld op een muur in een Tombe.
Schijndeur in een tombe.
Schijndeur in een Tombe.
Beeld van Tutankhamun als wachter van de Onderwereld.
Beeld van Tutankhamun als wachter van zijn tombe in de Onderwereld.
Sarcofaagkist die het lichaam beschermd.
Sarcofaagkist die het lichaam beschermd.
Deur van de Onderwereld.
Deur van de Onderwereld waar Offers in ontvangst worden genomen.
Gezicht van een sarcofaag deksel.
Gezicht van een sarcofaag deksel.