Meskhenet

by Egyptian Realms 99 views0

Inleiding

Neter van de geboortestenen en pasgeborene.

Meskhenet is Neter van vertrouwen, de gave de toekomst van een kind te lezen. Zij beschermde de pasgeborene met haar beschermende krachten.

MENS
Meskhenet gaf leiding bij de geboorte van kinderen. Beschermer van geboorte. Meskhenet beschermde de geboorteplaats en komst van het kind. Als moederrol had zij de leiding over geboorte, het vertrouwen en toekomst. Zij vervulde het patroon voor zwangere vrouwen. Meskhenet assisteert bij de wedergeboorte van een persoon naar het volgende leven.

VOORSTELLING
Dame met koninklijk Tenue, op haar hoofd een jonge Palmboom. Als geboorte steen met het hoofd van een dame. Als dame met Koe horens op het hoofd zoals bij Het-Heru.

AARDE
Meskhenet treed op in de Hal van de Twee Waarheden waar het Hart wordt gewogen tegenover de veer van Maat. Zij zou getuigen tegen de doden.

KOSMOS
De kracht van nieuw leven, vernieuwing.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Voor zover bekend, is er geen Tempel aan Meskhenet opgedragen. Haar aanwezigheid is terug te vinden op geboortestenen, Tempelmuren en Papyrus inscripties van de Amduat.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

In het Oude Egypte waarin men vele tradities levendig hield, was de geboorte van een kind een belangrijke gebeurtenis.

Met de hulp van Neteru, magische objecten, rituelen en geboortestenen werd het geboorteproces beschermd tegen ongewenste invloeden.

De geboortestenen die aan Meskhenet zijn verbonden werd door vrouwen gebruikt om het kind via traditionele wijze ter Aarde te brengen. Het-Heru als zuster assisteerde de moeder bij de geboorte. Meskhenet vervuld de rol van draagmoeder. De twee geboortestenen onder de benen van de vrouw vormde de houding waarin de Neter zelf zit. Een aspect uit de Legende; de Hemelse moeder die het kind uit moedersschoot, in deze positie ter Aarde tot bestaan brengt.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Meskhenet verschijnt aan de moeder op het moment van geboorte en zou de toekomst van de jongeling prediken.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Meskhent, Meskhenet, Mesenet, Meshkent

FAMILIE
Meskhenet is verwant aan Khnum.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Meskehnet wordt afgebeeld bij de geboorte voorstelling van Hatjepsut in de Tempel van Deir el Bahari.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Meskhenet.
Meskhenet met haar symbool boven het hoofd.

SYMBOOL
Palmboom

TOTUMDIER
Slang

ELEMENT
….

PLANT
Palmboom