Weegschaal van Maat

by Egyptian Realms 1.013 views0

Voorstelling op Papyrus. RMO Leiden.

Inleiding

De universele orde van Maat is vertegenwoordigd in het leven, Cultus, mystiek en Magie.

De Cultus van de oude Egyptenaren besloeg niet alleen hun Natuurlijke omgeving en maatschappij maar ook de diepste innerlijke wereld van de menselijke geest. Er bestaat een eenheid tussen de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld van de mens.

Maat op de Troon met twee veren boven het hoofd.
Maat (rechts) op de Troon met twee veren boven het hoofd.

Maat was belangrijk voor de levenden maar ook de doden. Men zou in leven of dood afreizen naar de hal van de Twee Waarheden waar het Hart werd afgewogen op de Weegschaal tegenover de Veer van Maat, symbool voor de ziel. Tehuti bracht de Egyptenaren de kennis voor het begrafenis ritueel gevormd op de fundementele structuur van Maat.

Wanneer men naar de normen van Maat had geleefd en het Hart door het tribunaal van rechters gunstig werd bevonden werd men toegelaten tot het Rijk der Gelukzaligen en werd men niet overgedragen aan de verslinder Ammut.

Anpu wacht met een persoon bij de Weegschaal het Oordeel af
Anpu wacht met een persoon bij de Weegschaal het Oordeel af die Tehuti vastlegd op zijn tablet.

Tehuti werd afgebeeld naast de Weegschaal en noteerd de uitkomst van de persoon. De persoon werd vervolgens naar Asar, Koning van de doden gebracht.

Voorstelling van de oud-Egyptische weegMand.
Rechts de Weegschaal met symbool van het Hart en symbool van Maat. Daarnaast Thoth die een dame naar Osiris brengt. Image: johnnyberg.

In de begrafenis Papyrus Geschriften uit het Nieuwe Rijk was Maat de rechter bij het wegen van het Hart in de zaal van de Twee Waarheden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Zaal der Twee Waarheden

In de zaal van de Twee Waarheden in de Onderwereld bevind zich een tribunaal van 42 assesoren (rechters), van de 42 provincies van Egypte.

Tegenover dit tribunaal zal de persoon getuigen. De voorgeschreven aanhef luidt; Wees gegroet, o grote Neter, Heer der beide waarheden! Ik ken u en ik ken de namen der 42 rechters, die met U in de rechtszaal zijn. Zie, ik ben tot U gekomen en breng U de waarheid en verdrijf voor U de zonde.

De eigenlijke verklaring;
> Ik heb geen zonde tegen de mensen begaan.
> Ik heb nieMand benadeeld.
> Ik ben niet tekort geschoten tegenover de waarheid.
> Ik heb geen kwaad gedaan.
> Ik heb niets gedaan wat de Neter een gruwel is.
> Ik heb geen ondergeschikte bij zijn Heer zwartgemaakt.
> Ik heb nieMand honger laten lijden.
> Ik heb nieMand verdriet gedaan.
> Ik heb niet gedood.
> Ik heb geen bevel tot doden gegeven.
> Ik heb nieMand enig kwaad gedaan.
> Ik heb de offerspeizen in de Tempel niet verkleind.
> Ik heb mij niet vergrepen aan de goden.
> Ik heb de offerkoeken der verheerlijkten niet gestolen.
> Ik heb geen ongeoorloofd geslachtelijk verkeer gehad.
> Ik heb geen tegennatuurlijke ontucht bedreven.
> Ik heb aan de Korenmaat niets toegevoegd en niets afgedaan.
> Ik heb de akker Maat niet verkleind.

In een aansluitende verklaring wend de dode zich tot elk van de 42 rechters met een ontkenning van alle afzonderlijk opgesomde tekortkomingen. Liep het oordeel gunstig uit, dan nam Heru de gerechtvaardigde dode bij de hand en bracht hem naar de Troon van Asar die hem ontving.

Inscripties op Papyrus. Een persoon word door Heru voorgeleid naar Asar, Koning van de Onderwereld.

De Troon van Asar staat boven een oppervlakte van Water waaruit een Lotus groeit met de vier Zonen. Achter de Troon staat Aset en Nebet-Het.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Universele Wet

De principes van Maat reflecteren de Universele en fundamentele Natuur van de mens.

Maat staat voor de goede spirituele idealen en menselijk gedrag en vertegenwoordigd de leringen van creatie, absolute waarheid en universele wijsheid.

Hoofdprincipes van Maat;
> Waarheid
> Rechtvaardigheid
> Harmonie
> Balans
> Orde

Basisprincipes van Maat;
1. Beheersing van gedachtes.
2. Beheersing van handelingen.
3. Toewijding van doel.
4. Heb vertrouwen om de waarheid te leren.
5. Heb vetrouwen in jezelf om de waarheid tot je te laten.
6. Heb vertrouwen in mensen.
7. Wees vrij van wrok onder de ervaring van vervolging.
8. Wees vrij onder gedachtes van goed en slecht.
9. Schep de mogelijkheid te oordelen tussen goed en slecht.
10. Schep de mogelijkheid te oordelen tussen echt en onecht.

42 Getuigenis regels tot Maat
Bij het verklaren van waarheid tot de 42 rechters van de Onderwereld;

1. Gegroet, Lange Strijder afkomstig van Heliopolis,
Ik ben geen zonde begaan.
2. Gegroet, Omarmd door Vuur, afkomstig van Kher-Aha,
Ik heb geen diefstal met geweld begaan.
3. Gegroet, Schaduw Eter, afkomstig van de Grotten waaruit de Nijl komt,
Ik heb geen diefstal begaan.
4. Gegroet, Dubbele Leeuw, die van de Hemel komt,
Ik heb de korenmaat niet lichter gemaakt.
5. Gegroet, Vurige Ogen afkomstig van Sekhem,
Ik heb niet bedriegelijk gehandeld.
6. Gegroet, Omgekeerd Gezicht afkomstig van het verblijf,
Ik ben geen daden van onzuiverheid begaan.
7. Gegroet, Stralende Tand, afkomstig van Ta-She,
Ik heb geen mensen aangevallen.
8. Gegroet, Bloed Verbruiker, die komt van het Huis van de Slachter,
Ik heb geen heilig vee geslacht.
9. Gegroet, Neter Maat
Ik heb geen grond verwoest dat is geploegd.
10. Gegroet, Achteruit Loper, die komt van Bubastis,
Ik ben niet ontdeugend geweest in andermans relaties.
11. Gegroet, Aati, die komt van Heliopolis,
Ik heb niet dwaas mijn mond bewogen tegenover een andere man.
12. Gegroet, Dubbel Kwaad die komt van Ati,
Ik heb geen plaats gemaakt voor woede zonder reden.
13. Gegroet, Gij die kijkt naar wat wordt gebracht aan u, die komt van de Tempel van Amsu,
Ik heb mijzelf niet vergiftigd.
14. Gegroet, Opperhoofd van de Princes die komt van Nehatu,
Ik geen mens schrik aangejaagd.
15. Gegroet,, Bottenbreker van Heracleopolis,
Ik heb geen leugens verteld
16. Gegroet,, wie van het Westen komt,
Ik heb geen kwade woorden gesproken.
17. Gegroet, Heilige Neus die komt van Khemenu,
Ik heb niet geweldadig geweest tegen man en vrouw.
18. Gegroet, Spoor gebruiker wie komt van de Mabet kamer,
Ik ben nooit vals geweest tegenover ieder.
19. Groet, Slang Amenti van het Huis van de Slachter,
Ik heb nieMands vrouw onteerd.
20. Gegroet, Offer Brenger wie komt van Sais,
Ik heb niet gehandeld met geweld.
21. Gegroet, Vernietiger wie komt van het Meer van Kaui,
Ik heb geen heilige grond geschonden.
22. Gegroet, Kind wie komt van het Meer van Heqat,
Ik heb mijn oren niet gesloten voor waarheid.
23. Gegroet, Beschikker van Spraak wie komt van Unes,
Ik heb niet uitgedaagd.
24. Gegroet, Bastet wie komt van de Verborgen Stad,
Ik heb nieMand laten huilen.
25. Gegroet, Spraak Ordener wie komt van Urit,
Ik ben niet boosaardig geweest.
26. Groet, Kenemti van Kenemet;
Ik heb nieMand misbruikt.
27. Gegroet, Schenker van Kennis wie komt van Unth,
Ik heb geen wraak genomen op een Neter.
28. Gegroet, Heer van de Twee Horens wie komt van Satiu,
Ik heb niet te veel gesproken.
29. Gegroet, Nefertem wie komt van Memphis,
Ik heb niet gehandeld uit bedrog of dwaasheid uitgedragen.
30. Gegroet, Tem-Sep wie komt van Tattu,
Ik heb de koning niet vervloekt.
31. Gegroet Ahi van het Water wie komt van Nu,
Ik heb geen hoogmoed.
32. Gegroet Neheb-Kau wie komt van uw stad,
Ik heb niet naar onderscheid gezocht.
33. Gegroet, Heilig Hoofd wie komt van uw verblijf,
Ik heb mijn gezondheid niet verminderd. 
34. Gegroet, Arm Brenger die komt van de Onderwereld,
Ik heb de Neter van mijn stad niet geminacht.
35. Gegroet, Heer van Gezichten wie komt van Tchefet,
Ik heb niet overhaastig geoordeeld.
36. Gegroet, Vlam die van achterwaards komt,
Ik heb niet gestolen van wat aan de Neteru behoort.
37. Gegroet, Vlam Groeier wie komt van Memphis,
Ik heb geen voedsel weg gedragen.
38. Gegroet, Neheb-Nefert wie komt van het Meer van Nefer,
Ik ben mij niet brutaal gedragen.
39. Gegroet, Neha-hau van Re-stau;
Ik heb geen mannen of vrouwen gedood.
40. Gegroet, Hart Arbeider wie komt van Tebti,
Ik heb het water niet vervuild.
41. Gegroet, Neteru wie verblijven in het Huis van de Twee Waarheden,
Ik ken u en ik ken uw namen.

Wordt vervolgd…

Deze 42 principes hadden grote invloed op de samenleving en stimuleerde een harmonieuze relatie met elkaar en omgeving.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Voedsel
Voedsel was verbonden aan de Wet van Maat. Eerlijk en rechtvaardig voedsel. Voedsel dat door de Natuur werd geschonken en in balans was met de Universele Wet. Men jaagde voor vlees en ving vis uit de Nijl. Het tropische oude Egypte was rijk van levensbronnen. Men verbouwde tarwe, mais, hennep en andere zaken. Honing, dadels, druiven, bessen, kruiden, specerijen, fruit, wijn en bier. Men sloeg overschotten op in voorraadschuren. Er werd ook handel gedreven. Ook geneesmiddellen, geestverruimende, stimulerende middellen, olieën en parfums verkreeg men uit de Natuur.

Maat met Veer.
Maat met witte Veer.
Beeld van Pharaoh Akhenaten met Veer van Maat
Beeld van Farao Akhenaten met Veer boven het hoofd.
Impressie van Pharaoh met Dubbele Kroon.
Impressie van Farao, handhaver van Maat met Dorsvlegel en Herderstaf.
Man zittend op een stoel.
Beeld van een Heer zittend op een stoel.