Hapi

by Egyptian Realms 803 views0

Relief van Hapi op een muur bij Abydos.
Reliëf van Hapi op een muur van de Tempel van Ramses I bij Abydos.

Inleiding

Hapi, Neter van de Noordelijke Nijl.

Hapi belichaamd de geest van de eeuwige wateren wat betrekking heeft op rivieren (Nijl en Melkweg), stromende levenschenkende aderen welke de mens voorzien.

MENS
Leringen van Hapi. Vruchtbaarheid, vernieuwing.

Hapi met blauwe huid.VOORSTELLING
Als man met bruine, groene of blauwe huid en Baard, met hangende buik en borsten. Op zijn hoofd het symbool van water met planten erop. Met Lotussen vertegenwoordigd Hapi de Noordelijke Nijl, met Papyrussen de Zuidelijke Nijl. Als volledige Nijl houd Hapi zowel de Lotus als Papyrus vast of twee kruiken met water. Als persoon staand, zittend of knielend. Soms afgebeeld bij de offertafel of offert Hapi zelf met een tree van voedsel of kruiken met water.

AARDE
Voorzag Egypte van voedsel, water en vruchtbaarheid van de akkers door de jaarlijkse overstroming van de Nijl.
Aspect van het Noorden en het Zuiden.
Verantwoordelijk voor mist en dauw.

KOSMOS
Melkweg. Sept. Sterrenbeeld Sirius.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beschildering op de binnenzijde van een sarcofaagkist.
Beschildering op de binnenzijde van een sarcofaagkist. De tweeling Hapi afgebeeld bij de stapel van Offers met daar tussen een Cartouche.

Cultus

De Cultus van Hapi leefde door Egypte, hoofdzakelijk langs de Nijl, Aswan en Gebel El-Silisila.

In vroege periode hanteerde Hapi de attributen van Nun en werd beschouwd als Vader van alle wezens en dingen. Er zijn geen Tempels bekend die aan Hapi zijn opgedragen.

Hapi afgebeeld in de Kom-Ombo Tempel.
Reliëf van Hapi op een muur van de Kom-Ombo Tempel.

De voorstelling van Hapi komt veel terug op Tempel muren en beelden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief van Hapi afkomstig van de Rode Kapel.
Reliëf van Hapi afkomstig van de Rode Kapel.

Omschrijving

Hapi wordt in de Piramide-teksten omschreven als; Hij die voort komt van Hep, waar hij de rivier door de Onderwereld van grotten liet stromen.

Hapi is de Neter van het Nijl water en schonk de mensen door zijn jaarlijkse uitreding vruchtbare akkers. De Nijl was uitgevloeid uit de oerwateren van Nun, door het land van de doden, Hemelen en uiteindelijk Egypte waar het water uit de grond kwam tussen twee bergen. Khnum, Satet en Ankhet waren de wachters van de Bron van de Nijl. Zij waren verantwoordelijk voor de juiste hoeveelheid vruchtbare slib dat zich vormde tijdens de vloed.

Men bracht Offers tot Hapi zodat de vloed niet te hoog zou zijn maar ook niet te laag. Tijdens de uittredende vloed werden er Amuletten en andere offergaves in de Nijl geworpen. Ook werden er beelden van Hapi door de steden gedragen.

Egypte was in tweëen verdeeld, het Rode Land en het Zwarte Land. Het domein van Hapi, de Nijl was ook in tweëen gedeeld, genaamd De Twee Landen.

De tweeling Hapi binden de Twee Landen samen met een snoer.
De tweeling Hapi binden de Twee Landen samen met een snoer, wat de eenwording symboliseerd van het land. Een patroon van heilige kracht. Heru en Suth worden op een zelfde wijze afgebeeld waarbij zij de Twee Landen verenigen.

Tweeling Hapi
Hapi wordt voorgesteld als de Tweeling die de Twee Landen verenigd. Hapi van Boven Egypte was genaamd Hap-Meht. Hapi van Beneden Egypte droeg de Papyrus van het Noorden op het hoofd en was genaamd Hap-Reset.

De Nijl vormde de levensader van Egypte. De Egyptenaren maakte gebruik van kanalen, reservoirs, waterstand meters en heilige meren.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Hapi op de Troon.
Hapi op de Troon. Achter Hapi de Bennu op de Benben.

Legende

Hapi werd beschouwd als een van de Grootste Neteru. Als creator van het Universum maar ook als creator van waaruit alles is voortgekomen.

De Nijl was voortgebracht uit de oerwater stroming van Nun, door het land van de doden, de Hemelen en uiteindelijk in Egypte waar twee draaikolken van water uit de grond komen tussen twee bergen die liggen tussen de eilanden van Elephantine en Philae.

Hapi verplaatst zich op zijn reis door de stroming van het water door de Onderwereld, door de Hemelen en door Egypte.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Grote Rivier de Nijl.
Grote Rivier de Nijl.

Register

Hep, Hap, Hapy

Hieroglyph Hapi. Hieroglyph Hapi. Hieroglyph Hapi.

FAMILIE
Meret, partner van Hapi.
Partner van Nekhebet van het Zuiden, Boven Egypte.
Partner van Uadjet van het Noorden, Beneden Egypte.

MANIFESTATIES
Hapi van Boven Egypte was genaamd Hap-Meht.
Hapi van Beneden Egypte was genaamd Hap-Reset.

VERBANDEN
Als brenger van vruchtbaarheid en vegetatie heeft Hapi een verband met Asar.
Sept is aan de Nijl verbonden.
Nijlpaard Thiouis, Neter van de Nijl.
Hat-Mehit, Neter van de Nijl.
Heru en Het-Heru, Aset en Nebet-Het vormen een Tweeling.

Vele groten steden zijn gevestigd langs de grote rivier en zijn gegroeid door de handel over de rivier. Bij sommige culturen wordt de rivier als heilig beschouwd. Ook worden er bloemen geofferd in de rivier. Men zuiverd zich met het water van de heilige rivier. Doden werden brandend op een vlot aan de stromende rivier meegegeven.

OBJECTEN
Wandreliëfs, beelden, beeldjes.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Beeldje van de oud-Egyptische Hapi.
Beeldje van Hapi.

TITELS
Neter van de Nijl
Vader van de Neteru die voortkomt van Hep

SYMBOOL
Lotus
Meer

TOTUMDIER

ELEMENT
Aarde
Water
Klei

PLANT
Lotus

Hapi.
Hapi met zijn eigen totum en die van Hat-Mehit of het hoofd.
Hapi schenkt Lotussen.
Hapi schenkt Lotussen en kruiken met water.