Recreatie

by Egyptian Realms 44 views0

Illustratie van een tafereel uit het oude Egypte.

Illustratie van een tafereel uit het oude Egypte.

Op de voorgrond een dame met kind zittend op een kist dat vergezeld door een Egyptische Mau. Boven het stel hangen trossen met druiven. Achter het kind een vijver met Ganzen en waterplanten. Op de achtergrond twee dames die Muziek maken met een Harp en Luit. Een man zittend op een stoel luisterend naar de Muziek en tegenover hem een vrouw met kind die op de Muziek danst.

© Copyright R.Bloom, www.egyptianrealms.com