Muziek van het oude Egypte

by Egyptian Realms 2.427 views0

Een priester die een offer brengt.
Voorstelling op steen afkomstig van Saqqara. Een priester schenkt Offers en wordt begeleid door Muziek van een Harp en fluitspeler. Zij brachten met hun muziek een mystieke sfeer voort.

Inleiding

De oude Egyptenaren waren levensgenieters, hielden van feesten, Wijn en goede muziek.

Hoewel er redelijk weinig bekend is over hoe de muziek uit het oude Egypte zou hebben geklonken, zijn er wel veel aanknopingspunten. Vele muzikanten hebben door de tijd pogingen gewaagd de muziek te herlijden. Volksmuzikanten van Afrika en Egypte, en religieuze stromingen uit India, Tibet en Afrika hebben verwantschappen met de muziek van de oude Egyptenaren. De instrumenten die men gebruikte waaronder trommels, fluiten en harpen worden ook door andere culturen gebruikt.

Muziek maakte deel uit van het leven en was geïntegreerd in de heilige Cultus.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Geluid

De oude Egyptenaren bestudeerden nauwkeurig de Natuur.

Muziek instrumenten vervaardigd van natuurlijk materiaal gebruikte men om zuivere klanken voort te brengen. De tonen van het instrument werden afgesteld op de Mand van Maat.

Met geluid bracht men diverse stemmingen voort. Rouwmuziek tot feestmuziek, trancemuziek, geneeskrachtige- en Cultus opvoeringen.

Men maakte gebruik van patronen en Mand vergelijkbaar met de Raga uit India waarop men de noten baseerde. De noten hadden elk hun eigen waarde en verbond met het universum.

De zeven noten van de toonladder staan in betrekking tot de zeven Hemellichamen.(1)

De tonen zijn verbonden aan zintuigen, ziel, materie, kleuren, Legende en Neteru.

Elke klank droeg een waarde waarop ook het Hierogliefen schrift berust.
De klank A is de klank van het begin, Atum, Amen, Aten, Aset, Asar.
De klank B is de klank van de creatie, Bennu, Bes, Benben, Ba etc…

Zo had elke klank een oorsprong in de hierarchie van de Natuur, waarde, kracht, en funktie.

De Egyptenaren waren bekend met de frequenties waarop de Natuur, mens en Kosmos resoneert. Frequenties verbonden aan de energie knooppunten in het lichaam (chakra’s), frequenties van de Zon, Sterren en planeten.

ZANG
Men zong liederen, bracht mantra’s ten gehore, hymns, psalmen, stemoffers, (lof)zang, en verzen. Volksliederen, traditionele liederen, liederen van de Cultus, streek, stad, Gouw of Tempel, evenement of viering. Magische en rituele zang. Er waren boventoon zangers aktief, professionele zangers en zangeressen, priesterkoor en volkszangers.

Hand klappen
Men klapten in de handen als ritmische begeleiding of bij een processie optocht.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Een dame danst op het geluid van de dubbele fluit.
Een dame danst op het geluid van de dubbele fluit.

Muziek

RITUELE MUZIEK
Begeleidende muziek bij rituelen zoals bij sjamanen en medicijnmannen. Muzikanten brachten met trommels men in extase. Rituele instrumenten die zij gebruikten zijn tamboerijnen, bamboefluiten, klappers, belletjes en Sistrum. Bij het ritueel werden psalmen en andere spreuken gezongen.

CEREMONIEËLE MUZIEK
Muziek dat bij ceremonieële plechtigheden werd opgevoerd. Bij een toespraak van Pharaoh, bij een heilige processie, bij een heilige feestdag. Er werd gezongen, klonken trommels, tamboerijnen, geklap en luide trompetten en horens.

VOLKS MUZIEK
Traditionele muziek, streek muziek, dansmuziek, liefdesmuziek, toneel- en theatermuziek. Liederen, fluiten, trommels, tamboerijn, handgeklap, Harp en luit.

KLASSIEKE MUZIEK
Wordt vervolgd…

HOF MUZIEK
Muziek dat in de Tempels en paleizen werd opgevoerd voor vorsten en genodigden. Professionele muzikanten die stukken opvoerde waaronder meesterwerken, Legendarische muziek en verheerlijkende, dramatische en romantische muziek. Er werd gezongen, men bespeelde de Harp, fluit of luit.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische Harpspeler.
Man bespeeld de Harp voor een koppel.

Instrumenten

TAMBOERIJN
De tamboerijn, ritmisch instrument werd bespeeld door sjamanen, muzikanten, priesters en priesteressen. De tamboerijn werd gebruikt bij de processie en als begeleidings-instrument bij hymns. De Het-Heru-priesteressen bespeelde de tamboerijn bij festivals en openbare gelegenheden waarbij zij opzwepende ritmes vormde, soms in combinatie met het Sistrum of arm en enkel belletjes, handklappers, vingercymbals, luit of Harp waarbij zij dansen en de mensen gelukzaligheid brachten.

Relief van oud-Egyptische harp spelers.
Reliëf van oud-Egyptische Harp spelers.

HARP
Meer informatie zie Harp.

SISTRUM
De Oud-Egyptische ratel. Meer informatie zie Sistrum.

KLAPPERS
De Egyptenaren maakte gebruik van hand klappers, een ritmisch instrument, vergelijkbaar met de Spaanse castanettes, waarmee men tempo en ritme mee kan versterken maar ook maatvoering. De klappers werden meestal van ivoor of beenderen gemaakt en voorzien van de emblemen van Het-Heru.

Klappers voorzien van de Lotus.
Klappers voorzien van de Lotus en hoofd van Het-Heru.

TROMMEL
Wordt vervolgd…

Een harpspeler, een luitspeler en een dame met een frame-drum.
Een harpspeler, een luitspeler en een dame met een frame-drum.

FLUIT
Mannen en vrouwen bespeelde traditioneel de riet en bamboe fluiten. Fluiten als de Ney, Mijwiz en dubbele lange bamboe en riet fluiten.

Dames spelen op de luit.
Dames links spelen op een luit, de dame rechts speelt op een dubbele fluit.

LUIT
De luit is een snaar instrument en werd bespeeld door mannen en vrouwen. De luit met lange nek was vaak voorzien van twee of drie snaren en had een houten lichaam waarover een dierenhuid was gespannen.

TROMPET
De trompet was van brons of koper gemaakt. De trompet werd bespeeld bij plechtigheden.

CYMBALEN
Vinger cymbalen, cymbalen en gong schalen werden gebruikt bij mystieke opvoeringen, ceremonieële muziek. De Egyptenaren gebruikte de klankschalen ook voor healings.

De cymbalen werden vaak van koper gemaakt, materiaal wat goed geleid. Vandaag worden nog steeds cymbalen gebruikt in religieuze gebieden als India, Thailand, Afrika, Nepal en Tibet.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.

Hieroglyph Het-Heru.

Muziek is verbonden aan verschillende Neteru waaronder Bes, Het-Heru (Tamboerijn) en Bastet (Sistrum).

Egyptische muziek instrumenten
Sistrum
Harp
Lier
Luit
Trommels, drums
Trompetten
Fluiten waaronder Ney, Mizmar en Mijwiz
Tamboerijn (Riqq)
Handklappers
Cymbalen
Gong schalen

INDEX
Inleiding
Geluid
Muziek
Instrumenten
Register

Dame met Sistrum.
Dame met Sistrum in de hand.
Bes met dubbele rietfluit.
Bes met dubbele rietfluit.
Bes als sjamaan met trommel.
Bes dansend met trommel in de hand.
Muzikant bespeeld een luit.
Egyptische trompet.
Trompet afkomstig uit de Tombe van Tutankhamun.
Egyptisch sistrum.
Sistrum.
Hand klappers van hout.
Hand klappers van hout voorzien van het gezicht van Het-Heru.
Dubbele bamboefluit.
Dame met tamboerijn.
Dame met tamboerijn.
Egyptische Tabla.
Egyptische Tabla.
Harpspeler voor Ra.
Voorstelling op een Stele van een harpspeler voor Ra.
Egyptische luit.
Egyptische luit.