Tehenut

by Egyptian Realms 152 views0

Bijen van Tehenut.
Bijen aan het werk.

Inleiding

Neter van creatie, weven, patronen en kennis.

Tehenut met haar embleem boven het hoofd.MENS
Tehenut zegende als priesteres de wapens welke in het graf werden bijgelegd. Wachter en beschermer van Asar, Pharaoh en overledene. Tehenut weefde de wikkels voor de overledene. Tehenut, Aset, Nebet-Het en Sekhet beschermen de vier zonen van Heru en houden toezicht op de organen in de urnen. Tehenut beschermd de sarcofaag kist. Tehenut beschermd Duamutef die de maag en bovenste ingewanden omvat.

Tehenut is verwant aan de Rode Kroon.
Neter van kennis, jacht.

VOORSTELLING
Oorspronkelijk belichaamde Tehenut de Grote Koe, moeder van Ra. Dame met op haar hoofd een weversspoel. Dame met Rode Kroon en pijlen met boog. Tehenut is verwant aan de Leeuw. Tehenut heeft associaties met de Kever.

AARDE
Neter van Beneden Egypte. Neter van water, mist, regen en creatie.

KOSMOS
Tehenut wordt als een heilige Koe opgevat, Hemellichaam.

Het honingraat patroon komt terug in energetische structuren van leven. Het Universum kan worden beschouwd als een stelsel waarin alles voorzien wordt via een netwerk van energie kanalen. Tehuti, het Bewustzijn ontwierp het grote plan, Maat vertegenwoordigd de balans van het Universum en Tehenut vertegenwoordigd het energetische raamwerk waarin alles met elkaar verweven is.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Tehenut is een hele oude Neter uit het Delta gebied.

Haar Cultus dateert van de pre-dynastie. Mogelijk ligt haar oorsprong in Libië, de vroegste noties komen van Boven Egypte. Voor de vereniging van de Twee Landen was Tehenut de belangrijkste Neter van Beneden Egypte en droeg het symbool van Beneden Egypte waar zij beschermer was van de Rode Kroon.

Zij vormde het patroon voor maagelijkheid en maagden. Weven was een van haar kwaliteiten. Tijdens het Oude Rijk werd zij gezien als partner van Suth. In Boven Egypte was zij bekend als partner van Khnum.

Nieuwe Rijk
In het Nieuwe Rijk belichaamd Tehenut de moeder van Ra.
Bij Sais in de Westelijke Delta was haar hoofdtempel gevestigd, het Huis van de Bij. Hier ontwikkelde Tehenut zich als een lokale goddelijke entiteit en droeg een Rode Kroon. De Rode Kroon van van Beneden Egypte was gemaakt van riet en droeg haar naam. De attributen van Tehenut waren een boog met Pijlen.

In sommige provincies werd Tehenut beschouwd als de Moeder van Seb waar zij wordt voorgesteld als dame die een Krokodil verzorgd. Tehenut was een beschermer van de doden. Samen met Nebet-Het wordt zij voorgesteld bij het hoofd in sarcofaag kisten. Zij assisteerde Aset, Nebet-Het en Sekhet bij het beschermen van de urnen.

Ook in Esna komt Tehenut terug. In Memphis beschermde Tehenut de koninklijke kroon. In Memphis werd er een heiligdom aan de Neter opgedragen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Tehenut werd beschouwd als een Neter met grote cappaciteit van wijsheid.

Andere Neteru benaderde Tehenut om advies als zij niet in staat waren hun eigen conflicten op te lossen. Tehenut is uitzonderlijk vanwege haar onzijdige aspekt. Zij is zelf-gerealiseerd en heeft zowel manlijke als vrouwlijke elementen in haar Natuur.

Omdat de ideogram van haar naam de wikkel was, hield Tehenut verband met rotatie, beweging. Verteld wordt dat Tehenut de wereld weefde met haar wikkel.

Mummie wikkels en linnen verband, gaven kracht aan de gestorvene wanneer ze als een gift van Tehenut kwamen. De wikkels stonden onder haar bescherming, als spirituele bron. De Egyptenaren waren gevorderden in vlechten, rijgen en weven. Kleding, matten, tapijten, lakens, doeken, werden voorzien van complexe, Natuurlijke en traditionele patronen. De sarcofaagkist werd vaak voorzien van een schitterend geweven net met kralen die de gehele kist omsloot waarin de patronen van Neteru waren afgebeeld die de reis ondersteuning en bescherming moest bieden.

Tijdens het Oude Rijk werden er wapens of schedels van dieren om het graf geplaatst om de dode te beschermen.

Tayet
Tayet of Tayeti belichaamd een aspect van Tehenut en is Neter van het weven. De beschermende sluier die in de tent van zuivering werd opgehangen waar het ritueel van balsemen werd uitgevoerd was door Tayet geweven. De linnen wikkels voor Mummificatie en medische doeleinden waren aan Tayet gewijd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Esna Legende.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Nit, Net, Neit, Thoum-aesh-Neith

Grieks: Neith, Athena, Diana

Hieroglyph Tehenut. Hieroglyph Bee Tehenut. Hieroglyph Arrows Tehenut.

FAMILIE

Partner van Khnum.

Later vormt Tehenut een triade met Suth en Seb.
Tehenut is de moeder van Seb.

Tehenut werd beschouwd als moeder van Ra.
Moeder van Aset, Asar en Heru.

MANIFESTATIES
De Rode Kroon.
Tehenut is verwant aan Mehuret de Hemelse Koe.
Als Hemelse Koe is Tehenut verbonden met Nut en Het-Heru.
Tayet

VERBANDEN
Tehenut, Aset, Nebet-Het en Sekhet werden op de hoeken van de sarcofaag aangebracht.
Tehenut wordt meerdere malen aangehaald in geschriften bekend als de piramide teksten. In gezelschap van Aset, Sekhet en Nebet-Het waakte Tehenut over het lichaam van Asar.
In latere tijd werd Tehenut geassocieerd met Maat.
Anpu, welke linnen wikkels gebruikt bij het mummificeren.

Tehenut als Grote Moeder was verwant aan Neteru als Aset, Mut, Sakhmet, Bastet, Nekhebet en Uadjet.
Tehenut is verwant aan Satet, die verantwoordelijk was voor conservering en kleding van de overledene.

Pijl en boog wordt met Zonlicht en liefdespijn in verband gebracht.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Neith, Tehenut.
Tehenut met haar embleem boven het hoofd.

TITELS
Die uit Ra geboren is
Grote Neter
Moeder van de Neteru
De Libische Meesteres van de boog
Heerser van Pijlen
Zuster van Krokodillen

SYMBOOL
Bij
Boog
Gekruisde Pijlen
Pijl, bliksem
Rode Kroon
Schild of dierenhuid met gekruisde Pijlen
Tayet

Bij op zoek naar nectar voor de koningin.
Bij op zoek naar nectar.

TOTUMDIER
Bij. De Bij is verbonden met het koningschap. De Bij is het insect dat de Cultus van Tehenut symboliseerd.

ELEMENT

PLANT

IeMand aan het werk op een weefraam.
IeMand aan het werk op een weefraam.