Bastet

by Egyptian Realms 823 views0

Ra, Bastet en de Gier.
Reliëf op steen. Ra, Bastet en de Gier in het RMO, Leiden.

Inleiding

Neter van waakzaamheid. Beschermer van de mens en huis.

Cultus beeldje van Bastet.MENS
Voedvrouw, priesteres van Farao. Geluk, plezier, Muziek, dans, gezondheid en genezing. Neter van familie en leven.

In latere tijden: De geboorte van kinderen. Ook draagt Bastet bescherming voor de mens tegen ziekten en demonen. Priesteres van de Cultus van Bastet. Beschermster van de vruchtbaarheid. Beschermer van het huis. Beschermer van zwangere vrouwen en katten (jongelingen).

VOORSTELLING
Neter Bastet met groene jurk, werd afgebeeld als dame met het hoofd van een Kat of Leeuw soms met een Mandje aan haar arm met jonge katjes. Als woestijn Kat met gouden ring de neus en oor (compassie voor dieren). Dame met het gezicht van een Kat en Sistrum in de hand of Ankh en Papyrus staf.

AARDE
Katten. De geneeskrachtige werking van katten en de Zon. Leeuwen.

KOSMOS
Bastet beschermt Ra tegen de grote slang Apep.
Bastet word beschouwd als een aspect van Sakhmet en Tefnut.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Kat op een podium.
Kat op een podium voor de tafel van Offers.

Cultus

De Cultus van Bastet stamt van voor de 2e Dynastie.

Het heiligdom van Bastet, genaamd het Huis van Katten, wat gemaakt was van rood Graniet, was gevestigd bij Bubastis in de Delta regio, waar een Necropolis is gevonden, waar gemummificeerde katten zijn aangetroffen. In haar Tempel werden katten gehouden, waarvan men meende dat zij incarnaties van de Neter waren. Wanneer zij overleden werden zij met uiterste zorg voorbereid op het hiernamaals.

In het Oude Rijk belichaamde Bastet beschermer en het Oog van Ra die vernietigende krachten bezat. Tijdens het Nieuwe Rijk werd Bastet meer geliefd en werd liefdadig, als de vriendelijke zijde van de Natuur waarbij Bastet enkel voor zieken en vijanden van Ra haar kracht gebruikte.

Een Egyptische kat.
Een nieuwsgierige Egyptische kat.

De Cultus van Bastet verspreidde zich over geheel Beneden Egypte. Katten werden beschouwd als familielid en heilige dieren en werden gemummificeerd en in Bubastis begraven. Bronzen beelden van een Kat werden als sarcofagen gebruikt voor de Mummie van de Kat.

De grote voorliefde voor dieren van de oude Egyptenaren beperkte zich niet alleen tot de Kat. Ook honden, Leeuwen, Krokodillen, Slangen, Nijlpaarden, Havikken, Koeien, Stieren, apen en Ibissen. Op het doden van een Kat stond soms de doodstraf. Katten brachten bescherming omdat de ziel van bepaalde Neteru intrek kon nemen in het lichaam van het dier dat bepaalde eigenschappen gemeen had met de Neter.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Bastet is verbonden aan het koningschap van de Zon, Ra.

Het-Heru van het Zuiden van Egypte en Bastet van het Noorden. Beide vervulden een moederrol en beschermer van de koning. Omdat Bastet en Het-Heru manifestaties zijn van Aset, waren het Bastet en Het-Heru die Farao, Heru van voedsel voorzagen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Pasht, Ubastet, Pakhet, Ubasti, Basted, Bast, Basteh, Pasjt

Grieks: Artemis

Hieroglyph Bastet. Hieroglyph Bastet.

FAMILIE
Dochter van Atum en Ra.
Partner van Ptah en moeder van Mahes en Nefertem.
Partner van Ptah-Seker-Asar.

MANIFESTATIES
Oog van Ra.
Bastet is verbonden aan Het-Heru, Sakhmet, Tefnut, Atum (haar Vader) en Mut.

VERBANDEN
Wordt vervolgd…

OBJECTEN
Cultus beeldjes in de vorm van Bastet. Amuletten. Gemummificeerde katten.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Beeldje van Moeder Bastet.
Beeldje van Moeder Bastet.

TITELS
Oog van Ra
De Huiler
De Kat Neter
Vrouw van Asheru

Statue of Bastet at the RMO.
Bastet afgebeeld voor een obelisk in het RMO.

SYMBOOL
Sistrum
Kat

Waakzame kat.

TOTUMDIER
Kat
Leeuw

ELEMENT
Amethyst
Bergkristal
Tijgeroog
Katteoog

PLANT

Beeld van kat met Kever op het hoofd.
Beeld van kat met Kever op het hoofd.
Beeld van een Kat.
Bronzen beeld van een Kat.
Mummie van een Kat.
Mummie van een Kat.