Upuaut

by Egyptian Realms 236 views0

Relief of Upuaut from the temple of Seti I at Abydos
Relief voorstelling van Upuaut afkomstig van de temple van Seti I te Abydos.

Inleiding

Upuaut is een beschermer| van de uitvaart.

MENS
Upuaut is wachter en gids van de doden van de heilige Necropolis. Upuaut beschermd het lichaam in de Tombe. Upuaut is beschermer van Asar. Ook priesters vervulden de funktie van Upuaut.

 

Beeld van Upuaut vervaardigd uit hout.
Beeld van Upuaut vervaardigd uit hout.

VOORSTELLING
Afgebeeld als hond of mens het de kop van een hond. De kop is grijs, zwart of wit van kleur.

AARDE
Beschermer, Neter van de Necropolis. Wilde honden uit het Westen.
Symboliseerd de vereniging van Boven en Beneden Egypte.

KOSMOS
Neter van de Onderwereld.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld van Upuaut op de westbank van Luxor.
Beeld van Upuaut opgesteld naast de Ramesseum Tempel.

Cultus

Neter Upuaut droeg verschillende aspecten waaronder die van oorlog, begrafenis Cultus en het ‘Openen van de Weg’ voor de legers en Pharaoh en zielen van de doden.
Upuaut was samen met Anpu een Neter van de uitvaart.

Upuaut liggend op een kist.
Upuaut liggend op een altaar onder de Hemel.

Upuaut wordt aangehaald in uitvaart geschriften uit het Nieuwe Rijk waaronder het Boek van de Amduat.

Upuaut is afkomstig van Asyut, Grieks Lykopolis. De Cultus van Upuaut verspreidde zich over heel Egypte tijdens het Oude Rijk. Cultus vestigingen bij; Quban, el-Hargarsa, Memphis, Sais en Abydos.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Upuaut met Dorsvlegel op een huis.
Upuaut met Dorsvlegel wakend op een Huis.

Omschrijving

De naam van Upuaut betekent: ‘de Opener van de Wegen’ (of paden) zoals dat ook het geval is bij Ptah. Deze funktie wordt aan de Onderwereld maar ook aan de bovenwereld toegeschreven. Upuaut vervult de rol waarin hij de overledene door de Onderwereld stuurt als beschermer en navigator.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Mannen trekken een slee met huis waarop Upuaut ligt.
Voorstelling op Papyrus. Mannen trekken een slee met kist waarop Upuaut ligt tijdens de uitvaart.

Legende

Als Ra op zijn schip door de regio’s van de nacht dreef was het Upuaut die op de boeg stond en de reis bewaakte.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Steen met daarop een voorstelling met Asar op de Troon.
Tablet met daarop een voorstelling met Osiris op de Troon en boven Upuaut met scepter.

Register

Wepwawet We(U-)puat, Uepuauet, Wepwawet, Wep-Wawet

Grieks: Ophios

FAMILIE

Zoon van Anpu (Anubis).

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Neter Anpu en Aken zijn ook beschermer en gids van de uitvaart.

OBJECTEN
Reliefs, fresco’s, beelden en inscripties.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Upuaut met scepters.
Upuaut met scepters.

TITELS
Opener van de Wegen
Heer van Abydos
Heer van de Necropolis
De Boodschapper

SYMBOOL
Standaard met Hond.
Hond met Dorsvlegel.

TOTUMDIER
Hond

ELEMENT

PLANT
Tamarisk

Upuaut in de tombe van Tutankhamun.
Upuaut waakt over de inboedel in de Tombe van Tutankhamun.
Upuaut op een draagbare kist.
Upuaut op een draagbare kist.