Vallei der Nobelen

by Egyptian Realms 539 views0

Graven op de Necropolis van Deir el-Medina.

Inleiding

Op de westelijke oever van Luxor (Thebe) te Deir el-Medina bevind zich de Vallei der Nobelen, ook wel bekend als de Vallei der Werkers en gevestigd tussen de Vallei der Koningen en de Vallei der Koninginnen.

Het dorp was een koninklijk institutioneel dorp bedoeld om de gemeenschap vakliederen te leverden voor werkzaamheden aan monumentale bouwwerken waaronder tombes van koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen en afgevaardigden. Ook waren de vakliederen werkzaam in tempels waaronder de Karnak Tempel.

Ruïnes gelegen tegen een berg van Deir el-Medina.

Ontdekking
Onderzoek naar het gebied begon rond 1905 door Italiaanse archeoloog Ernesto Schiaparelli en werd voortgezet door vele anderen onderzoekers waaronder de Franse archeoloog Bernard Bruyere die rond 1922 en 1940 het terrein grondig onderzocht.

Fundamenten op het terrein van Deir el-Medina.

Geschiedenis

Voor bijna vijf eeuwen lang was het gebied een vesting waar ambachtsliederen waaronder bouwmeesters, beeldhouwers, tekenaars, schilders en metselaars woonden en verantwoordelijk waren voor de werkzaamheden aan de koninklijke graven en monumenten.

De oudste bouwwerken op het terrein dateren uit de periode van Farao Thutmoses I. Farao Amenhotep I had reeds de plannen voor het terrein uiteengezet waarna onder het bestuur van zoon en opvolger Thutmoses I de locatie in gebruik werd genomen.

Tempel van Hathor te Deir el-Medina.

Op het terrein bevind zich naast de Thebaanse Necropolis een kleine tempel gewijd aan Hathor uit de Ptolemeïsche periode die omgeven is door een hoge muur van gebakken kleistenen en magazijnen die achter de tempel zijn gevestigd. Ook zijn er sporen van graven uit de Griekse, Romeinse en Christelijke periode aangetroffen.

Fundamenten van huizen op het terrein van Deir el-Medina.

Woningen
Op het terrein stonden ongeveer 70 huizen van hetzelfde type die bestonden uit vier ruimtes waaronder twee slaapruimtes, een leefruimte, een magazijn en soms een kelder. Een trap leidde naar het dak vanwaar men een prachtig uitzicht had over het terrein. Sommige huizen hadden meer woonruimte en werden bewoond door afgevaardigden.

Fundamenten van huizen. Op de voorgrond een gedeelte van een trap.

Het terrein werd meerdere malen uitgebreid met bouwwerken onder het bestuur van Farao Hatjepsut, Farao Thutmoses III en Ramesside periode toen het volledig operationeel was. Farao Amenhotep I werd door de ambachtsliederen vernoemd als hoofdopdrachtgever die met behulp van de werkers de gemeenschap van Deir el-Medina onmisbaar maakte.

Na een lange periode waarin de arbeiders gegarandeerd waren van werk kwam de verschaffing van werk in periode onder het bestuur van Farao Ramesses III in moeilijkheden door regelmatige invallen door nomadische Libiërs. Tegen het einde van het Nieuwe Rijk was het dorp in verval geraakt en zochten ambachtsliederen werk elders waaronder in de tempel van Medinet Habu.

Tombe met grafkapel op het terrein van Deir el-Medina.

Tombes

Oostelijk gelegen Necropolis
De oudste graven op het het terrein dateren uit de periode van Farao Hatjepsut. Een gedeelte van de Necropolis is verdeeld van Zuid naar Noord en was gewijd aan de graven van jonge kinderen, een ander gedeelte voor jeugd die begraven werden in holtes die toegangelijk waren door een schacht. Het Noordelijkste gedeelte was gereserveerd voor volwassen van beide geslachten.

De vele mensen die gebruik maakte van de Oostelijke begraafplaats hadden geen verwantschap met de arbeiders op het terrein. Het gebied was toegewezen voor de sociale klasse die in dienst waren van edelen en geleerden, muzikanten en andere functie bekleders uit Thebe. Dit gedeelte van de Necropolis is voor het grootste gedeelte verdwenen onder het puin dat zich ophoopte tijdens de opruiming van het dorp.

Westelijk gelegen Necropolis
Op het Westelijke gedeelte van de Necropolis van Deir el-Medina bevinden zich diverse tombes en kapellen die in groepen over het terrein zijn verdeeld die door paden van elkaar worden gescheiden. Graven van families, bouwmeesters, schrijvers, beeldhouwers, schilders en andere vakliederen bevinden zich op het terrein.

Tombes
Aametju – Tombe TT83, Ahmosis
Amenemhat – Tombe TT82
Ameneminet – Tombe TT277
Amenemope – Tombe TT148
Amenemope – Tombe TT177 en Userhat TT176
Amenemopet – Tombe TT41
Onbekend – Tombe TT175
Antefoqer en Senet – Tombe TT60
Benia – Tombe TT343
Djehuty – hergebruikt door Djehutyemheb TT45
Djehutymes – Tombe TT295
Djeserkareseneb – Tombe TT38
Huy – Tombe TT40
Kheruef – Tombe TT192
Khonsu – Tombe TT31
Kyky – Tombe TT409, Samut
Menna – Tombe TT69
Nakht – Tombe TT52
Nakhtamon – Tombe TT335
Nebamon en Ipuky – Tombe TT181
Nefermenu – Tombe TT365
Neferrenpet – Tombe TT178, Kenro
Nefersekheru – Tombe TT296
Rekhmire – Tombe TT100
Roy – Tombe TT255
Senemiah – Tombe TT127
Sennedjem – Tombe TT1
Sennefer – Tombe TT96
Shuroy – Tombe TT13
Userhat – Tombe TT51

Restanten van het slachthuis op het terrein van Deir el-Medina.

Register

Op het terrein van Deir el-Medina bevindt zich een slachthuis voor stieren waarvan een gedeelte bewaard is gebleven.
Verschillende magazijnen op het terrein werden gebruikt voor de opslag van voedsel.

© Copyright fotografie: R.Bloom, www.egyptianrealms.com

INDEX
Inleiding
Geschiedenis
Tombes
Register

Voorstelling van Nakhtamon vergezeld door Amun.
[Best_Wordpress_Gallery id=”143″ gal_title=”Vallei der Nobelen”]