Bes

by Egyptian Realms 656 views0

Relief van Bes op een steen bij de Philae Tempel.
Reliëf van Bes op een steen bij de Philae Tempel.

Inleiding

Bes de dwerg. Neter van Natuur, vreugde, Muziek, bescherming, vegetatie, dromen, en strijd.

MENS
Bes is een beschermer van het huishouden en vertegenwoordigd geluk, fortuin, geneeskunde, rituelen, Magie, Muziek, goed eten en ontspanning. Sjamanisme, tribal gebruiken en medicijnen.

Bes als sjamaan met trommel.VOORSTELLING
Als kleine dwerg met uitgestoken tong, kromme benen en Fallus, een Leeuwenstaart en gekrulde Baard.

Bes draagt een kroon met pluimen en een priester vacht. In zijn handen een Harp of tamboerijn. Als dansende dwerg met uitstekende tong, met gezicht van half Leeuw, half mens met een smalle kroon van pluimen.

AARDE
Neter van de Aarde. Bes is een Wachter, Tribal Opperhoofd, een sjamaan en verbonden aan de elementaire domeinen van de Natuur.

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Restanten van het geboortehuis.
Restanten van de Mammisi van de Edfu Tempel. Op de blokken boven de pilaren wordt Bes afgebeeld.

Cultus

Bes is een Neter welke ver terug gaat tot de Afrikaanse geschiedenis.

Bes was niet afkomstig van Egypte. Oorspronkelijk was Bes een beschermer van het hof. Bes kreeg bekendheid over heel Egypte en was voornamelijk geliefd bij vrouwen en gezinnen.

In vergelijking met andere Neteru werd Bes van voren afgebeeld. Het is niet duidelijk waarom Bes als een dwerg wordt voorgesteld. Mogelijk was hij een kort man toen hij op Aarde leefde of refereert zijn formaat aan zijn afkomst, zijn stam. Er zijn voorbeelden uit het oude Egypte waarin korte mensen leefden, zoals Seneb, een dwerg welke rijk genoeg was zich een tombe te kunnen permiteren. Dwergen waren geaccepteerde leden van de gemeenschap en mogelijk hadden zij een belangrijke rol in de Cultus, verbonden aan Bes. Bes werd afgebeeld bij koninklijke geboorte voorstellingen, voornamelijk in latere tijden.

Ook Ptah werd soms als dwerg afgebeeld. Vanaf het Nieuwe Rijk werd Bes ook voorgesteld in de Mammisi van Tempels.

Amulet van Bes.
Figuur van Bes in het RMO, Leiden.

Tijdens de Griekse periode bloeide de Cultus van Bes op en werden er vele Amuletten en Cultusbeelden gemaakt en waren er orakels gewijd aan Bes. In Romeinse tijd was Bes opgenomen door het Romeinse volk. Tijdens deze periode had Bes een partner bekend als Beset.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Bes staande tussen gebundelde Zonnenstralen op een Tempel pilaar.
Bes staande tussen gebundelde Zonnenstralen op een Tempel pilaar.

Omschrijving

Bes is verbonden aan voortplanting, geboorte, en bescherming van het huis en geluk.

De afschrikwekkende gedaante van Bes moest de donkere natuur krachten buiten de deur houden die de pasgeboren baby konden overvallen. Wanneer er zich een probleem voortdeed, werd er een beeld van Bes gemaakt van Klei en aan het hoofd van het bed geplaatst door de moeder die om bescherming van Bes vroeg.

Bes was niet alleen een beschermer van de kinderen maar ook een vermaker. De kleine jolige dwerg zong en dansde voor de kinderen. Men meende dat Bes de mensen beschermde tegen schepselen in elke vorm, voornamelijk wanneer hij was verbonden met Heru het kind, in de Legende waarin hij opgroeid in het Delta gebied. Een andere vorm van bescherming was de afbeelding van Bes als tatoeage. Diverse vrouwen, zwemmende, dansende, acrobaten en muzikanten, worden afgebeeld met een tattoo van Bes.

De kleine sjamaan word soms dansend voorgesteld met tamboerijn. Bes voerde een rituele dans op die bescherming moest bieden tegen donkere krachten. Hij gebruikt hierbij zijn tamboerijn of Harp om zichzelf in trance te dansen, en zwaarden en messen om vijanden te lijf te gaan. Bes wordt soms afgebeeld met (magische) boog, die de Magieërs gebruikte voor hun spreuken om een Amulet te bekrachtigen, om het kwade af te wenden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Pharaoh in magische gestalte bij Bes.
Voorstelling op steen. Farao in magische gestalte bij Bes.

Legende

In vroege tijden werd Bes opgevat als strijder en was bekend als de Demon of Genie Aha, wat strijder betekent, vanwege zijn krijgslust.

Men meende dat hij beren, Leeuwen, antilopen en slangen kon vangen door enkel zijn handen te gebruiken. In zijn rol van Demon, werd hij als voorstander van Ra opgevat, waarbij hij helpt de slangen vijanden te verslaan. Hij gebruikte daarbij zijn Leeuw-gedaante om de vijanden van Farao af te schrikken of te vernietigen, evenals de boze zielen die de mensen van Egypte teisterde.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld van Bes in het museum van Memphis in Egypte.
Groot beeld van Bes waarvan het bovenlichaam ontbreekt in het museum van Memphis in Egypte.

Register

Bes, Aha, Bisu

Grieks: Pan
Azteken: Tokatiuk
Europa: Bosman

Hieroglyph Bes.

FAMILIE

Thiouis werd als de partner van Bes beschouwd bij kindgeboorte.
De partner van Bes is Beset.

MANIFESTATIES
Bes word aangehaald als; Komend van het Heilige Land, en Heer van Punt.

VERBANDEN
Er was een Orakel aan Bes verbonden.
De Baard, de belichaming van de Aardvader werd gedragen door Bes, Keb, Asar, Ptah en koningen. Ook wijzen, tovenaars, profeten en priesters dragen baarden, zie Keb.

De positie van Bes is vergelijkbaar aan Pan, Bosman en andere aardgoden met een Baard met zelfde kwaliteiten.
Ook andere volken gebruiken een trommel om in hogere sferen, trance en extase te komen zoals Indianen en Afrikanen.

In andere occulte en inheemse stromingen komen eveneens dwerg-goden voor. In de tijd van de Kelten, en Druïden waren er ook dwergen in beeld. Dwergen worden hoofdzakelijk aan de Natuur toegekend waarbij zij voor de Natuur zorgen en daar grondige kennis van bezitten. De (Natuur en bos) Genie verblijven in de astrale sferen van Moeder Natuur, zowel boven als in de Onderwereld.

De Aarde kent vele oude Tribal gebruiken die door de oude beschavingen ooit waren gevormd en werden uitgewisseld en doorgegeven op het nageslacht. De Indianen, Afrikanen, Veda’s, Oude-Egyptenaren en Maya’s hadden elk hun eigen tradities, cultuur, ook op het spirituele vlak.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Bes met gekrulde baard.
Bes met gekrulde baard.

SYMBOOL
Man met gekrulde baard
Tamboerijn

TOTUMDIER
Leeuw

ELEMENT
Vuur
Water
Rook

PLANT
Aphrodisiacs, kruiden.

Figuur van Bes.
Figuur van Bes.
Beeldje van Bes.
Beeldje van Bes.
Oud-Egyptisch amulet van Bes.
Amulet van Bes.
Bes met een harp.
Bes met Harp.
Kop van Bes.
Een verguld hoofd van Bes verwerkt op een hoek van een kist.
Dame Beset met kind op schoot.
Dame Beset met kind op schoot.
Bes met dubbele rietfluit.
Bes met dubbele rietfluit.