Hat-Mehit

by Egyptian Realms 192 views0

Egyptische modellen van vissen.
Egyptische modellen van vissen.

Inleiding

Hat-Mehit is moeder van de Nijl.

MENS
Gezondheid.
Ziel die in de geestelijke (oer)wateren verblijft, voortgaat.

VOORSTELLING
Hat-Mehit werd afgebeeld als vrouw met een vis boven haar hoofd.

AARDE
Neter van vissen en water. Vruchtbaarheid van de Nijl. Vis als voedsel.

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Bij het Papyrus moeras worden de gevangen vissen binnen gehaald.
Bij het Papyrus moeras worden de gevangen vissen binnen gehaald.

Cultus

Hat-Mehit is afkomstig van Mendes.

Vissen werden gehouden in vijvers, meren en reservoirs. Het Delta gebied waar men vis ving met netten kan tot haar kwaliteiten hebben behoren.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische vis met cobra slang en Zon.
Beeldje van de Nijl vis met Zon en Cobraslang.

Omschrijving

Hat-Mehit is de moeder van de Nijl.

Haar funkties kunnen worden vergeleken met die van Aset. Het totumdier van Hat-Mehit was de snoek. Hat-Mehit heerst over het domein van de Nijl vis. Zij belichaamde de vruchtbaarheid van de Nijl waaronder de vloed en het voedsel voor de vissen.

De Nijl schonk de mensen voedsel waaronder vis. Diverse fragmenten op muren tonen mannen met Boten en vissersnetten en mannen met vangst.

De vis droeg ook een religieuze funktie in het oude Egypte. De vis word in verband gebracht met het leven van de mens, waarin een wezen in bestaan komt in het vruchtbare water van de moeder. Ook de ziel verblijft in de oerwateren tijdens de reis naar het hiernamaals.

Een man draagt vis terwijl een andere man gevangen vis in Manden stopt.
Een man draagt vis terwijl een andere man gevangen vis in Manden stopt.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Hat-Mehit belichaamd het vrouwlijke aspect in de creatie legende waarbij Egypte uit de oerwateren van Nun trad.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische man met vissen.
Man opent de lichamen van de vissen met een mes.

Register

Hat, Het

TITELS

FAMILIE
Haar partner was Banebdjedet
De Zoon van Hat-Mehit is Hor-pa-kraat.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
De Aal was een heilige vis in het oude Egypte.

De Vis is ook in andere Cultussen een heilig symbool.

De vis kreeg in latere tijden in de Christelijke theologie een nieuwe plaats. Ook in de Sumirische en Babylonische theologie komt de vis terug. In de Babylonische tijd bloeide de viscultus op waarbij priesters een viskop hoed op hun hoofd droegen. De Paus, en Sint Nicolaas dragen nog dergelijke hoofddeksels.
Bij het laatste avondmaal van Jezus lag er een vis op tafel.
De vis houd verband met het tijdperk Vissen, zie Astrology.

Aan vissen kan men zien of het water gezond is.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Hat-Mehit zittend op de Troon.
Hat-Mehit zittend op de Troon. In de hand de Ankh.

SYMBOOL
Vis

TOTUMDIER
Schubbenvis, Nijlsnoek

PLANT

ELEMENT
Amethyst

Model van een vis met Zon en cobra.
Model van een vis met Zonschijf en Cobraslang.
HHouten voorwerp voorzien van een dame tussen Lotus en Papyrus planten.
Houten voorwerp voorzien van een dame tussen Lotus en Papyrus planten. Erboven een vis afgebeeld.