Mandulis

by Egyptian Realms 101 views0

Relief van Mandulis afgebeeld op een muur van de Kalabsha Tempel.
Reliëf van Mandulis afgebeeld op een muur van de Kalabsha Tempel.

Inleiding

Mandulis is een aspect van de heilige geest, Ba.

MENS
Uitreding van de ziel, Hemelvaart, astraal reizen.

VOORSTELLING
Als kind of volwassene. Als Leeuw of Havik met het hoofd van een mens, met horens, pluimen, Cobra’s en stralende Zonnen op het hoofd.

AARDE
Manifestatie van de Zon.

KOSMOS
Sterrenbeeld Ram.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

De Cultus van Mandulis bloeide in het Noordelijke Nubië.

Op een muur van de Kalabsha Tempel uit de Grieks-Romeinse periode wordt Mandulis afgebeeld.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Mandulis belichaamd de mens-vogel, de gevederde mens. Mandulis de Nubische Zon Neter toont sterke overeenkomsten met Heru. Mandulis is koninklijk en houdt verband met Zonnestelsels.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Merwel

Grieks: Apollo

FAMILIE
Partner van Satet.

MANIFESTATIES
Leeuw
Jonge man

VERBANDEN
Mandulis is soms in gezelschap van Uadjet.
Heru
Imseti

De geest neemt de gestalte aan van de Ba, vogel om af te reizen naar de Hemel.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Egyptische Mandulis.
Relief van Mandulis.

SYMBOOL
Ba vogel

TOTUMDIER
Ram
Leeuw
Havik

ELEMENT

PLANT