Legende van Heliopolis

by Egyptian Realms 159 views0

Inleiding

In den beginne was er Ra, het Goddelijke Vuur.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling van Geb en Nut.
Nut voorover gebogen boven Keb.

Legende

De oorspronkelijke oerwateren van Nun die in chaos toestand verkeerde bestond in duisternis al een eeuwigheid van tijd.

Vervolgens trad er een heuvel op uit het water. Atum rees op uit de oerwateren van Nun uit de mist en stond boven de heuvel. Hij was de Zon, en vormde het daglicht, Atum was alleen. Hij besefte dat andere hem zouden moeten helpen bij de schepping. Atum niest waarop Shu de lucht en Tefnut de dauw gevormd werden.

Shu was met zijn tweeling zuster Tefnut een van de eerste creaties van de Zon Neter Atum.
Tefnut en Shu vormde een paar en schonken geboorte aan Nut.
Ra, Atum verwekte met Nun, Neter Keb (Aarde). Daarna werd Nut (lucht) geboren.

Tijdens de dag waren Nut en Keb gescheiden van elkaar. Elke nacht komt Nut naar beneden om Keb te ontmoeten wat de duisternis veroorzaakt op Aarde. Nut is het lichaam dat de krachten van de Kosmos scheidt met die van Aarde. Stormen overdag werden toegeschreven aan Nut die dichter tot de Aarde was gekomen. Haar vingers en tenen staan in verbinding met de vier kardinale punten.

Nut schenkt dagelijks geboorte aan de Zon. De Zon Ra passeerde de Mond van Nut nadat Ra was afgedaald in de nacht en reist door haar Hemelse lichaam om opnieuw geboren te worden in haar moederschoot elke morgen in de gestalte van de gevleugelde Zon Khepra.

De Zon reist op de benen en rug in de Matet tot de nacht, waarop de Zon van boot wisseld en zijn reis voortzet in de Sektet tot Zonsopgang.

Voorstelling van Nut uit het oude Egypte.
Voorstelling op Papyrus. Het gebogen Hemellichaam van Nut met Shu en Geb eronder.

Nut was verenigd met haar partner Keb, totdat het koppel gescheiden werd door Shu op gezag van Atum. Shu is verantwoordelijk voor het ophouden van het luchtgewelf om deze gescheiden te houden van de Aarde. Atum was verontwaardigd omdat Keb en Nut samen waren gekomen zonder zijn medeweten en toestemming. Atum verwachte dat de samenkomst van de twee zou leiden tot een geboorte en ontboot Nut kinderen te krijgen op elke dag van elke maand van het jaar. Keb was troosteloos, van zijn tranen ontstonden de zeeën en oceanen van de wereld. Keb en Nut hadden plannen voor een gezin en wendde zich tot Tehuti voor advies.

Tehuti bedacht een plan en schoot Nut te hulp.

Tehuti wendde zich tot de Moeder van de Manen die verantwoordelijk was voor de cyclische Kalender. Het model van tijd bestond uit 12 maanden van 30 dagen die een Maanjaar van 360 dagen vormde. Tehuti vergrootte zijn positie met een spel schaken met de Maan Neter. Hij won met het spel het Maanlicht van de vijf afzonderlijke dagen van het ware astronomische jaar, vormde vijf nieuwe dagen toe aan de kalender en schonk die dagen aan Keb en Nut die op dagen hun kinderen geboren lieten worden buiten de maatregel om die Atum had getroffen.

Nut is de dochter van Shu en Tefnut, vrouw van Suth (Saturnus) en moeder van de Zon (Ra). Nut wordt de vrouw van Ra. Nut is niet trouw aan Ra, welke ontdekt dat zij het kind is van Suth. Ra legde haar een vloek op, waardoor het haar onmogelijk was gemaakt, progressie te maken in iedere maand of jaar (360 dagen). Tehuti, welke ook verliefd is op Nut komt met een stategie. Als Aah-Tehuti (toestand van volle Maan en de eclips) de tafels (Tarrot) met de Maan Neter Seline en wint van haar het 1/72 deel (breuken) van haar straling (5 = 360/72). Door deze delen samen te voegen, vormt hij de vijf dagen welke hij aan de Kalender toevoegd. In die tijd bestond de Kalender uit 360 dagen, gelijk aan het aantal graden van een cirkel. Deze 5 dagen die zijn toegevoegd zijn geen onderdeel van een maand of jaar. Ra, de Zon bevond zich erbuiten. In deze tijd bracht Nut haar 5 kinderen op verschillende tijd op verschillende plaatsen tot bestaan.

Op de eerste dag bracht zij Asar voort. Waarop een jongen naar de wereld wordt heengezonden, en zegt; de Heer van de gehele Aarde is geboren! Op de tweede dag gaf Nut geboorte aan Heru de Oudere. Op de derde dag aan Suth. Op de vierde dag Aset. Op de vijfde dag aan Nebet-Het. Deze vijf dagen van goddelijke schepping, super toevoeging of implosie, werden als de geboorte dagen van de Titanen, de Neteru beschouwd. Met nadruk op de de vierde dag waarbij Aset in manifestatie kwam. De vijf kinderen van Nut hebben niet allemaal dezelfde vader. Asar en Heru de Oudere zijn kinderen van Ra (Zon) Aset de dochter van Ptah (Orion) Suth en Nebet-Het zijn de nakomelingen van Suth (Saturnus).

Deze koppels van Neteru vertegenwoordigen de samengestelde krachten in de werkzaamheid van de wereld om te funktioneren.

In de volgende jaren gaf Nut geboorte op de vijf dagen aan vijf van de bekendste Neteru;
1e jaar, Asar
2e jaar, Heru de Oudere
3e jaar, Suth
4e jaar, Aset
5e jaar, Nebet-Het

Toen Ra had besloten weg te gaan en niets meer met de mens te maken wou hebben, vertrok Ra op de rug van de Koe Nut naar de Hemelen. Nut groeide echter snel en kreeg een enorm gewicht waardoor men vreesde dat haar haar benen het zouden begeven. Aan elk been werd een Neter verbonden die het moest versterken en staande houden. Nut buigt elke morgen over de Aarde.

Shu beschermd de Zon bij zijn reizen door de Onderwereld. Volgelingen van Apep hadden een complot gesmeed en vielen de Zon Neter aan toen hij in het paleis was. Ra wist hen af te schudden. Door de aanval was Ra verzwakt. Shu werd er ziek van en zijn eigen volgers namen afstand. Toen droeg Shu de Troon over aan zijn Zoon Keb om te regeren. Shu keerde vervolgens terug naar de lucht.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

De leer van Heliopolis plaatst Shu in een vroegere oorsprong en plaatst de Neter tot de vader van Geb en Nut.

Legende van Nut, Ra en Shu. Nut, de Hemelse Neter baart vroeg in de morgen de Zon Neter en verzwelgt de Zon en andere planeten in de avond. De kringloop zou hiermee eigenlijk volkomen zijn want uit de nieuwe intrede in het moederlijf ontstond vanzelf de verwekking. Men heeft de Neter van de Hemel behalve de Zoon (en partner) nog een gezel gegeven, Neter Geb. Hierin zijn de twee aspecten verenigd, waarin de Zon uit het lichaam van Nun geboren wordt of uit de Onderwereld.

Ptah en Nun werden beschouwd als de vader van Zon Atum, en daarmee krachtiger dan Atum. Atum was het Hart en Tong van de groep, degene met de kracht van het bevel. Atum werd aangestuurd, samen met de Zon geplaatst onder de schepper van Hikuptah.

Bennu belichaamd de Ba-Ziel van Ra. De Bennu vogel verschijnt elke morgen in de gedaante van de rijzende Zon, en werd voorgesteld om te stralen op de wereld vanaf de top van de beroemde Wilg in Heliopolis waarin hij zichzelf vernieuwde.
Tijdens het Midden Rijk heersde de opvatting dat de Bennu van Ra de reden was waarin Atum in bestaan kwam in de oerwateren.

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Legende
Register

Lichaam van Nut met Zon afgebeeld in een sarcofaag kist.
Voorstelling van Nut in een sarcofaagkist.