Legende van Osiris

by Egyptian Realms 272 views0

Asar afgebeeld met Dorsvlegel en Herderstaf.
Asar afgebeeld met Dorsvlegel en Herderstaf.

Inleiding

Aset (Isis) welke bekend is uit de legende van de grote Enneade van Heliopolis speelt een grote rol in de Cultus van de oude Egyptenaren evenals latere stromingen die er uit voort zijn gekomen.

Isis leeft als liefdadige zuster op Aarde en in de Hemel. Toen haar man Asar (Osiris) vader Geb opvolgde als koning van Egypte gaf Isis onderwijs in weven, schrijven en geneeskunde.

Osiris, Asar had van zijn vader Keb, het koningschap over Egypte ontvangen en regeerde als een goed en wijs koning.

Asar trok erop uit om hetzelfde te doen voor andere naties, vergezeld bij Tehuti, Anpu, en Upuaut. In zijn afwezigheid werd het koninkrijk succesvol bestuurt door Aset. Zijn broeder Suth vatte vijandschap tegen hem op en smeedde boze plannen. Een tijd lang wist Aset de uitvoering daarvan te verhinderen. maar uiteindelijk vond Suth een gunstige gelegenheid zijn plan tot uitvoer te brengen. Na de terugkomst van Asar, waarbij Suth zijn jaloersheid was gegroeid, door de populariteit en succes van zijn broer Asar, nodigde hij hem uit tot een groot banket.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Tijdens het banket werd een prachtig gedecoreerde sarcofaag in de hal gebracht die Suth en zijn companen hadden laten maken van de duurste materialen. Suth grapte dat degene die de luxe kist paste het mocht hebben.

Na het buffet werd de kist naar voren gehaald. Vervolgens werd er onder genot en gelach verteld dat wie er precies in paste, diegene de kist mocht hebben voor zijn uitvaart. Het was een prachtig bewerkte kist. Vevolgens gingen alle genodigden een poging wagen. Asar die ook aanwezig was deed ook een poging waarop de companen van Suth de kist dicht klapte, vergrendelde en afvoerden.

Stiekem, in het donker, werd de kist naar de zee gedragen en in het stromende water gegooid in de hoop het zou zinken tot de donkere diepte.

Treurwilg bij het water.
Treurwilg hangend over het water.

De kist dreef naar zee en kwam aan land bij Babylos, Egyptisch (Athu) Papyrus planten. De kist dreef tussen de wortels van een grote boom lands de kade van een afgelegen streek. Een cederboom of treurwilg, groeide om de kist heen, die hem magisch beschermde. De boom groeide echter snel waardoor de grote kist volledig ingesloten werd. De koning van Syrië, Malcandre, hoorde van het wonder van de gigantische boom, en liet deze neerhalen die hij in zijn paleis als Pilaar kon gebruiken.

De pilaar gaf een geur af die naar fijn aroma ruikte.

Toen Aset dat vernam, reisde zij met spoed naar Babylos, en wist een betrekking te krijgen als verzorgster van het kind van de koning en koningin Astarte. Aset wilde de gave van onsterfelijkheid aan het kind schenken, liet hem aan haar vinger zuigen en elke nacht dompelde zij hem in haar magische vuur van onsterfelijkheid. Astarte zag de vlammen, huilde het uit, vatte hetgeen zij waarnam verkeerd op en dwarsboomde de spreuk door haar tegenspraak waardoor de onsterfelijk niet tot uitvoer kwam. Vervolgens bekende Aset haar ware identiteit en vertelde hen haar ware toedracht van bezoek. Koning Malcandre droeg haar de zuil over, Aset sneed de kist daaruit los, en nam deze met haar overleden echtgenote erin mee naar Egypte.
In Egypte verstopte zij het lichaam van Asar in het moeras. Aset had een plan bedacht. Om Asar te laten incarneren was het voor Aset noodzakelijk Magie te leren.

De Nijl.
De Nijl.

Eenmaal terug in Egypte had Suth vernomen van het plan van Aset en ging naar haar op zoek. Weer had Suth het lichaam van Asar van Aset weten te bemachtigen. Dit maal sneed hij het lichaam in 14 stukken en versprijde deze door geheel Egypte.

Vervolg afkomstig van Plutarchus.
Toen Aset de kist met Asar naar Egypte teruggebracht had, verborg zij die ergens in de Delta met als doel het lichaam te conserveren en haar zwanger te maken.
Maar Suth vernam de geruchten, ging opzoek in het moeras, en maakte zich meester van de kist, nam het lijk eruit en sneed dat in 14 fragmenten die hij verstrooide in de watergangen van het moerasland.
Aset vernam wat had voorgevallen, knipte al haar lokken haar af als teken van rouw, nam een boot gemaakt van Papyrus, en ging zijlend de fragmenten zoeken en overal waar zij er een vond, begroef zij het op de plek zelf en bouwde er een tombe overheen. Slechts de Fallus die Suth in de Nijl geworpen had, kon zij niet terugvinden, die had een vis, Nijlkrab of Krokodil opgeslokt.

Vervolg.
Terug in Egypte hief Aset met haar zuster Nebet-Het de dodenklacht aan. Op bevel van Ra maakte Neter Anpu het lichaam gereed voor de begrafenis, maar voordat deze plaats vond, gebruikte Aset haar Magie. Aset voegde alle delen van het lichaam samen. Aset verving de Fallus, het voortplantingsorgaan, door een magisch instrument van hout in de vorm van een puntige Kegel, waarmee zij zichzelf kon bevruchten door het vruchtbare zaad van Asar te impregneren.
Aset boog over het lichaam van Asar en reanimeerde hem.
Zij maakte koelte met haar vleugels en deed wind ontstaan met haar vlerken. Aset voorziet Asar van de levensadem.

Aset bracht Asar terug voor 1 nacht door kracht van liefde en wijsheid en vergezelden elkaar opnieuw. Hun samensmelting bracht de Zoon Heru voort, met de assistentie van Tehuti en Amun. Asar trok zich terug tot het eeuwige leven in de Onderwereld.

Papyrus planten in het water.

Aset begaf zich naar een eiland (Buto) in het waterrijke Delta gebied, de Papyrusvelden, waar zij in het verborgen haar zoon Heru ter wereld bracht en opvoedde. Heru groeide op.
Heru wilde wraak voor de dood zijn vader en ging de strijd aan met Suth, de moordenaar van zijn vader. Zie Legend of Heru.

Toen Heru volwassen geworden was, voerde Aset hem naar de zaal waar de Neteru vergadering bijeen was, om zijn aanspraak op de Troon voor te dragen. Er werd een proces tegen Suth aangespannen aan het einde waarvan deze werd veroordeeld, terwijl Heru als de wettige zoon van Asar en daarmee de rechtmatige erfgenaam van de Troon werd erkend.

Eiland van Philae
Dit eiland is verbonden aan de plaats waar Aset het Hart van haar man Asar had gevonden toen deze in stukken gesneden was en verspreid waren over het land door Suth.

Bronnen vermelden dat de Fallus van Asar was begraven in Memphis.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Andere plaatsen waar delen van het lichaam waren begraven zijn;
1. Koptos.
2. Elephantine.
3. Herkaleopolis Magna.
4. Kusae.
5. Heliopolis.
6. Diopolis.
7. Letopolis.
8. Sais.
9. Hermopolis.
10. Athribis.
11. Scedia.
12. Ab.
13. Het-sera.
14. Apis.

Op de legendarische plaatsen (plaats van heilige gebeurtenis) werd een heiligom opgericht en werd er later een Tempel omheen gebouwd.

Aset kwam achter de geheime naam van Ra door een giftige slang, die zij beheersten en hem te laten bijten. Aset kon Ra alleen genezen door zijn ware naam te weten. Toen Aset de naam kreeg, had zij de kracht verkregen van Ra, en heelde Ra. Aset werd de heilige Meesteres van Magie

INDEX
Inleiding
Legende
Register

Beeldje van Asar.
Beeld van Suth.