Maan

by Egyptian Realms 512 views0

Maan Neter Khonsu.
De Maan.

Inleiding

De Maan werd als een gescheiden entiteit beschouwd, waarmee Tehuti associatie heeft als symbool voor wijsheid.

De Maan is verwant aan Tehuti, Asar, Khonsu, Aah en Babi.

Hemelse voorstelling op het plafond.
Hemelse voorstelling op het plafond van de Dendera Tempel. Rechts de Maan met daarin het oog van Horus. Naast de Maan staat Thoth afgebeeld.

In de Dendera Tempel wordt de wassende Maan voorgesteld met daarin het Linkeroog van Horus, het genezen oog. Volgens de legende verloor Horus zijn oog tijdens de strijd tegen Set en werd zijn oog (Wadjet) door Thoth genezen.

Relief voorstelling van de Maan in de Dendera Tempel.
Het Linkeroog van Horus afgebeeld in de Maan reizend op een boot. Rechts op de boot Horus, Isis en Thoth. Links staat Horus aan het roer van de boot. Voorstelling op het plafond van de Dendera Tempel.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Fases van de Maan.
Fases van de Maan.

Maan

Lunar Kalender
De oude Egyptenaren hielden de fases van de Maan naukeurig bij. Zij werden de Lunar maanden genoemd met de daaraan verbonden Lunar of Maan Kalender. De Lunar Kalender omvatte een grotere tijdspan van cyclussen. Met gebruik van de Lunar Kalender werden de datums van de festivals van de Neteru vastgesteld.

Relief van de Maan op het plafond van de Dendera Tempel.
Reliëf van de Maan op het plafond van de Dendera Tempel.

Aah, een manifestatie van Tehuti is een oude Maan Neter in het thema van het Maan jaar.

Maan, Tehuti
De Maan.

Algemene betekenis van de Maan
De Maan heeft betrekking op de moeder, openbare lichamen, zilver, witte stoffen zoals linnen, veranderingen, dingen betreffende openbare zaken, vrouwen, de nacht en vrouwelijk leven in het algemeen.(1)

Voorstelling van Khonsu in de Kom-Ombo tempel.
Reliëf in de Kom-Ombo Tempel. Links Seb, Het-Heru en rechts Khonsu met Maan en sikkel boven het hoofd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Maan is een aspect van Khonsu.
De Maan.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(2) Heydon

Aah-Tehuti neemt deel aan Het boek van uittreden bij de Dag waar hij aangehaald werd als een heiliger sprekend: (ik ben de Maan Neter Aah, die temidden van de Neteru verblijft).

INDEX
Inleiding
Maan
Register

De Maan.
De Maan.

Titels
Aah

Beginselen
Matrix

Maan overdag.
De Maan bij dag.

Metaal
Zilver (1)

Getal
Zeven en twee.(2)

Kleur
Groen

Steen
Maansteen, Kat-oog

Klank
Toon F

Eigenschappen
De Maan is verwant aan de hersenen. De Maan domineert tussen beide ogen waarvan Mars en Venus de beide neusvleugels regeren.

Werkingen en functiën van het lichaam worden bestuurd door de Maan. De Maan heerst over natuurlijke eigenschappen waaronder vuchtbaarheid, verliefdheid, liefde voor het kroost.(1)

Tijdperk
Maan heeft een tijdperk van 10 jaar.(1)

Neter Khonsu.
Neter Khonsu.
Beeldje van Baviaan Babi.
Beeldje van Baviaan Babi met Maan en sikkel boven de kop.