Legende van Horus

by Egyptian Realms 250 views0

Heru afgebeeld bij de Djed.
Heru afgebeeld bij de Djed van Osiris.

Inleiding

De legende beschrijft de lange strijd tussen Heru (Horus) en Set.

De jonge Heru ging de stijd aan met Set. Heru werd geïdentificeerd met Beneden Egypte en Set met Boven Egypte in deze strijd welke acht jaar duurde. Heru wreekte de dood van zijn vader tegen zijn oom Set, waarbij Heru zijn linkeroog (de Maan) verloor in de strijd tussen de twee. Set had het rechteroog er uitgesneden en ontvreemd (wat verklaart waarom de Maan zo zwak is tenopzichte van de Zon), en in stukken gesneden, verborgen die hij van Heru had gestolen. Later werd het linkeroog teruggevonden door Tehuti, waar het in stukken lag.

Tehuti was in staat het te reorganiseren en het in een volle nieuwe Maan te vormen. De Maan gevormd, gaf Tehuti het oog aan Heru, in ruil, gaf Heru het oog aan Asar waarbij hij hem terug tot leven bracht. De Neteru waaronder Tehuti en Maat beoordeelde Heru als winnaar. Tijdens de duur van de nieuwe Maan, was Heru blind geworden. Heru versloeg symbolisch al het slechte in de wereld. De consequentie van de overwinning was de vereniging van Boven en Beneden Egypte.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

De legende begint wanneer Heru en Set Chemmis verlaten waar zij waren opgegroeid. Heru werd beschermd door zijn moeder Aset en kreeg hulp om de Troon van zijn vader terug te winnen van Set. Heru verschijnt in het aangezicht van het Hof van de Neteru in Heliopolis, geleid door Atum. Hier claimt Heru het recht op de Troon van Egypte, waarvan Shu, de zoon van Ra, rechtvaardigheid stelt. Ook Tehuti, stemt overeen met de claim. Aset barst in huilen uit van geluk; vandaar, Noordelijke Wind! naar het Westen en breng het nieuws naar Asar.

Maar Ra, had zijn woord nog niet gegeven, en was argwanend dat de Neteru niet hadden gewacht voor zijn besluit. Ra was stil voor een tijd en Set zag zijn kans een voorstel te doen aan Heru, een strijd buiten, waarvan de winnende de Troon zou krijgen, Tehuti kon hier niet mee instemmen, gezien Heru uiteindelijk toch de zoon van Asar is. Ra was nog steeds vol argwaan, als hij de kracht bevorderde van Set tot een jonge, onervaren jongen. Voor een periode van 8 jaar was het stil, voordat de Neteru een beslissing namen, het advies van Tehenut te vragen, de schepper Neter. Er werd een brief verzonden, in de naam van Ra.

Haar antwoord is beknopt, en wat ongeduldig. Geef de zetel aan Heru, anders zou dat tot gevolg hebben dat zij argwanend zou worden en de lucht zou omvallen. Om Set tegemoet te komen stelt zij voor twee dochters van Ra, Anat en Astarte als zijn vrouw te schenken. Iedereen is opgelucht, behalve voor Ra, welke Heru beschuldigde als zwakkeling en niet sterk genoeg voor de belangrijke positie. Er brak een ruzie uit en Ra verliet hen, om tot zichzelf te komen.

Het-Heru had Ra opgezocht en danste voor Ra om hem op te vrolijken. Toen dat niet hielp ging zij recht voor Ra staan en trok haar rok omhoog waarop Ra begon te lachen en en keerde uiteindelijk terug naar het hof en vertelde Heru en Set dat zij zich moesten bewijzen.

Suth voorop de boot van Ra.

Set toont zijn kracht en zegt dat alleen hij de slang Apep kan verslaan, de vijand van Ra, elke dag, vanaf de boeg van de Zonboot. Sommige Neteru bevestigde dit, gezien Set de Oudere was, volgens Tehuti en Anhur vragen, was het gerechtvaardigd om de Troon aan een broeder te geven, totdat de de rechthebbende, de Zoon in staat is de funktie over te nemen. Aset verliest nou haar geduld en spreekt om sympatie bij de Raad te krijgen, terwijl Set weigert enkel ander raadslid te gehoorzamen zo lang Aset aanwezig is.

Ra verplaatst vervolgens de hele groep naar een eiland en verteld tegen de bootman Nemty om geen enkele vrouw die als Aset eruit ziet, terug te varen. Aset echter, is slimmer dan zij denken. Zij vermomde zich eenvoudig als een oude vrouw en wist daarmee Nemty te strikken haar over te roeien. Voor de grote dank betaalde Aset hem met een gouden ring. Op het eiland vermomd Aset zichzelf opnieuw, nu in een jonge schone vrouw en trekt de aandacht van Set, en stelt zich voor als de weduwe van een herder.

De gehele groep verplaatste zich nu naar een berg midden in de woestijn en gaven de Troon aan Heru, maar Set gaf niet toe en opperde Heru te onderwerpen aan een evenement. Nu volgde een serie van bizarre evenementen.

In de eerste, veranderen Heru en Set in Nijlpaard en blijven onder water voor drie maanden. Aset werd bezorgd over haar Zoon en vormt een harpoen van koper en gooit deze in de richting waar zij verdwenen onder water. Zij miste en raakte Heru inplaats, maar draait het terug met haar Magie.

Met haar volgende worp raakt zij Set. Vervolgens komt Heru uit het water, aangedaan dat zijn moeder het leven van Set heeft gespaard. Later vind Set Heru slapend onder een boom en valt hem aan en steekt zijn ogen uit, welke hij verstopte in het zand, waar deze zich transformeerde tot Lotus bloemen. Het-Heru ontdekt Heru en liet gazelle melk in zijn ogen druppelen om deze te laten helen.

Aanslag
Ra hoorde wat zich had voorgedaan, verliest zijn geduld met hen, en sommeerde hen tot zijn tribunaal waar hij beide opdroeg te stoppen met stijd. Set meent overeen te stemmen, en nodigt Heru uit bij zijn huis, maar hij had nog niet opgegeven en doet een seksuele aanslag op Heru. Heru plaatste zijn handen tussen zijn dijen en wist het zaad van Set te bemachtigen die hij later aan zijn moeder Isis toont. Zij is diep verontwaardigd, snijd de handen van Heru af, gooit deze in de moerassen en door gebruik van Magie creëert zij nieuwe voor hem zodat men niet kon zeggen dat hij verkracht was door Set. Vervolgens gebruikt zij krachtige zalven en maakt de Fallus van Heru weer werkend en vangt het zaad op in een vat, spreid het op sla wat een delicatesse was in het oude Egypte die Set later op eet. Doordat sexualiteit Heru domineert, hoopte Set dat Heru een lachpaal werd voor de Neteru…

Oordeel
Toen vertrokken Set en Heru naar de goden om tot een oordeel te komen wie over Egypte zou heersen. Eerst luisterden de goden naar de claim van Set over de dominatie van hem over Heru en liet zijn zaad uitkomen dat zich openbaarde vanuit de moerassen dat zijn claim ongeldig maakte. Het zaad van Heru verscheen vervolgens als een gouden schijf boven het hoofd van Set die nu degene is die is vernederd. Set echter geeft nog niet op. Hij daagt Heru uit om een schip te maken om een wedstrijd te houden. Heru maakt vervolgens een schip van vurenhout en bedekt het met een pleisterlaag die er als steen uitziet. Set echter bouwt een schip van steen die onmiddellijk zinkt waardoor hij zich genoodzaakt zag zich te veranderen naar een Nijlpaard en probeerde de boot van Heru te verwoesten. Heru vond het genoeg en wou Set vermoorden maar werd tegengehouden door de andere goden. Vervolgens zeilt hij naar Tehenut bij Sais en geeft uiting van zijn frustratie en verbaast zich na zoveel oordelen van zijn daden dat hij nog steeds niet de Troon van zijn vader heeft geërfd.

Er volgt een uitwisseling van brieven tussen Ra en Osiris in de Onderwereld waarvan het resultaat is dat Osiris hen dreigt met zijn handlangers uit de Onderwereld die niet vrezen om een misdadiger te straffen, inclusief de Sterren in de Hemel. Dit dreigement bracht hen ertoe alles te overdenken en besloten Heru de Troon van Egypte te schenken. Set werd de gevangene van Isis maar Ra had hem nog steeds lief en vergezeld Ra in de Hemel en zijn stem wordt gehoord door de donder.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

De legende vermeld naast de figuratieve akties ook kosmische gebeurtenissen. Ra verdwijnt door een Zon eclips en keert uiteindelijk terug wanneer hij opgevrolijkt is.

INDEX
Inleiding
Legende
Register

Heru in de gedaante van een Sphinx.
Heru in de gedaante van een Sphinx verzwelgt zijn vijanden.