Nut

by Egyptian Realms 885 views0

Inleiding

Noet, Nut, Meesteres van alle Hemelse lichamen. Nut vertegenwoordigd de lucht en de Hemelen, moeders en beschermers, eeuwigheid, geestelijke bezitting en standvastigheid.

MENS
De mens die verblijft in het lichaam van Nut, astraal reizen. Patroon voor wederopstanding en wedergeboorte. Nut is moeder van de doden. Farao werd na de dood opgenomen in het lichaam van Nut waarvan hij zou terugkeren.

Nut met haar uitgestrekte lichaam bedekt met sterren en Zon.
Binnenzijde van een sarcofaag. Nut met haar uitgestrekte lichaam bedekt met Sterren en Zon voor de Mond.

VOORSTELLING
Naakte dame met donker blauwe huid of oker huid, beschilderd met Sterren, buigend als de Hemel over de Horizon van de wereld, waarbij haar handen en voeten de vier kardinale punten raken onder een sterren Hemel. Nut draagt een Vaas op het hoofd. Nut heeft 10 Zonneschijven om haar lichaam, met een Zon bij de Mond en Zon Khepra tussen de benen. Hemelse Koe. Haar partner, Keb wordt vaak onder Nut afgebeeld. Ook wordt haar vader Shu soms boven Nut afgebeeld.

AARDE
Nut belichaamd de Hemel die over Aarde draait. Moeder Neter van lucht, Maan en Hemelse lichamen.

KOSMOS
Nut beschermd de wereld met haar lichaam van de duisternis erbuiten waarin demonische krachten aktief zijn. De Zon Khepra reist door haar lichaam elke dag en nacht, passeert de doorgang naar de Onderwereld bij haar vingers.

Nut geeft geboorte aan de Zon in het Oosten en neemt de Zon op in het Westen.
Nut belichaamd de moeder van de Hemel. Haar huid is bedekt met Sterren als Hemels lichaam waarin zielen verblijven.

Geb liggend op de Aarde met zijn lid in de hand opgericht naar Nut.
Keb liggend op de Aarde met zijn lid in de hand opgericht naar Nut. Shu houdt het hemelse lichaam van Nut omhoog. Op de rug van Nut varen de Boten met de Troon en Khepra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Nut was bekend door heel Egypte. Nut, de Hemelse Moeder is een patroon van zuivering, bescherming, wederopstanding en wedergeboorte.

De oorsprong van Nut wordt beschreven in de Legende. Haar hoofdheiligdom was gevestigd bij Heliopolis. Voorstellingen van Nut zijn terug te vinden op de plafonds van Tempels, Tombes en Hierogliefen op voorwerpen.

Nut die het Hemelgewelf vormt met haar lichaam.
Nut die het Hemelgewelf vormt met haar lichaam. De Zon die via de Mond het lichaam binnen gaat.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

De naam Nut betekent: Nacht.

In de rol van Grote Hemelse Moeder is het lichaam van Nut bedekt met vele vijfpuntige Sterren. Elke Ster in haar lichaam is een ziel, wereld of dimensie. Met haar lichaam omsluit zij Aarde en beschermd deze. Met haar lichaam vormt zij de omsloten atmosfeer, het vacuum met lucht en vocht. Het domein van Nut is verbonden aan het Bewustzijn, de geest, ether, lucht, water. Men zuivert de geest in haar lichaam en zuivert het Hart door Meditatie.

Nut afgebeeld op het plafond van de Kom-Ombo Tempel.
Nut afgebeeld met Hemel op het plafond van de Kom-Ombo Tempel.

Nut werd geassociëerd met Aset, de moeder van Heru die ook zelf de Vrouwe des Hemelen werd. Aset volgde haar moeder op waarop Nut tijdens de XVIII dynastie definitief in vergetenheid raakte. De opvatting dat Aset, moeder van Heru, de beschermvrouwe van de Hemel was, blijft bestaan tot het einde van de Egyptische beschaving en zelfs nog Grieks-Romeinse koningen onder de zegen van Aset in hun sarcofaag geplaats waren.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Illustratie van Nut met gebogen lichaam bedekt met sterren.
Illustratie van Nut met gebogen lichaam bedekt met Sterren.

Legende

Zie Legenden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Geb leunt op de Aarde onder de gebogen Nut die met haar lichaam de Hemel vormt.
Papyrus met voostelling uit de Legende. Keb leunt op de Aarde onder de gebogen Nut die met haar lichaam de Hemel vormt. Shu staat ertussen en houdt de twee gescheiden. Naast Shu de Ba vogel.

Register

Nuit, Noet, Neuth

Grieks: Rhea

Hieroglyph Nut. Hieroglyph Nut. Hieroglyph Nut. Hieroglyph Nut.

FAMILIE
Nut is de dochter van Shu en Tefnut.
Partner van Keb.
Moeder van Asar, Heru de Oudere, Suth, Aset en Nebet-Het.

MANIFESTATIES
Nut maakt onderdeel uit van de Groep van Acht Neteru van Hermopolis.
Nut als Koe, De Grote Dame, moeder van creatie, moeder van de Melkweg. Als Koe vertegenwoordigen haar ogen de Zon en Maan.
Nut als Hemelse dame, het lichaam van de Hemel, nachtelijke Hemelse lichamen.

VERBANDEN
Er werden geen Zonnen bij het Noordelijke deel van Nut geplaatst omdat de Zon altijd door Zuidelijke gebied voer door de Hemel van het Oude Egypte.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Nut
Nut, Dame van Sterren.

TITELS
De Lucht
Dame van Sterren
De Boog van de Lucht
Zij met Duizend Zielen

SYMBOOL
Hemel
Waterpot
Nacht

TOTUMDIER

ELEMENT

Wilde Vijgeboom bij de Karnak Tempel.
Wilde Vijgeboom bij de Karnak Tempel.

PLANT
Esdoorn
Ficus Sycomorus, De wilde Vijgeboom

Voorstelling van Nut in de Dendera Tempel.
Voorstelling van Nut in de Dendera Tempel.
Lichaam van Nut met Zon afgebeeld in een sarcofaag kist.
Lichaam van Nut met Zon afgebeeld in een sarcofaag kist.
Beeldje van een man met twee waterpotten.
Replica beeldje van een man met twee waterpotten. Hij zuivert zijn geest in Nut. De Waterpot is het embleem van Nut.
Het lichaam van Nut is bedekt met vijfpuntige sterren.
Detail van Nut. Haar lichaam is bedekt met vijfpuntige Sterren.
Nut afgebeeld in een sarcofaagkist.
Nut met geheven armen tussen de Sterren afgebeeld in een sarcofaagkist.
Nut gebogen over Egypte.
Kosmologische voorstelling. Nut gebogen over Egypte.