Ra-Horakhty

by Egyptian Realms 181 views0

Inleiding

Ra verenigd met Heru.

MENS
Ra in de belichaming van Heru.

VOORSTELLING
Ra-Horakhty werd afgebeeld als Ra in de gedaante van Heru de Havik. Als Havik met Zon boven de kop. Als koninklijk persoon met de kop van een Havik, kroon met ureaus of Zonschijf.

AARDE
Heru in de belichaming van het Oog van Ra, de Zon.

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.
Ra-Horakhty op de Hemelse Bark.Voorstelling van Ra-Horakhty op de Hemelse Bark.

Cultus

In Heliopolis, het hoofdcentrum van de Zon Cultus, was Heru verbonden met Ra als Ra-Horakhty, wiens symbool de rijzende in het Oosten en gezetelde Zon was.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.
Voorstelling van Ra-Horakhty.Voorstelling van Ra-Horakhty omgeven door mantelbavianen.

Omschrijving

De opvatting was dat Farao geboren werd aan de Oosterlijke Horizon als Horakhty om over de twee Horizons, de Oostelijke en Westelijke te heersen.

De Havik heeft een scherpe blik in de lucht en heeft goed uitzicht over de Aardse Horizon.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Het rode lint van Aset vormt de kegel, haar symbool.Deksel van een sarcofaag kist. Het rode lint van Aset vormt een kegel met daarin Ra-Horakhty.

Legende

Zie legende De Gevleugelde Zon.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Hor-Akhuti, Ra-Harakhty, Har-pa-Neb-Taui

Grieks: Harmakhis, Herakhty, HeraktesFAMILIE
Wordt vervolgd…

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Wordt vervolgd…

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

Ra-Horakhty afgebeeld op een pilaar in de Esna Tempel.Ra-Horakhty afgebeeld op
een Pilaar in de
Esna Tempel.

SYMBOOL
Havik met Zonschijf

TOTUMDIER
Havik
Leeuw
Slang

ELEMENT

PLANT

Ra-Horakhty zittend op de Troon.Ra-Horakhty zittend op
de Troon afgebeeld
op een Piramide steen.