Tombe Merenptah – KV 8

by Egyptian Realms 494 views0

Inleiding

Op de koninklijke necropolis van de Vallei der Koningen gelegen op de westelijke oever van Luxor, bevind zich het monumentale Thebaanse graf van koning Merenptah (Merneptah), zoon van Ramesses II en koningin Isis-Nofret, afkomstig uit de 19e Dynastie.

Hoewel oorspronkelijk de tombe in de Vallei der Koningen gereserveerd was voor Merenptah, werd zijn lichaam niet in het graf aangetroffen. In 1898 werd in de tombe van Amenhotep II achtien gemummificeerde lichamen ontdekt door Victor Loret waaronder het lichaam van Merenptah. De mummie is later overgebracht naar Cairo voor onderzoek.

De bovengelegen kamers zijn al een lange tijd opengesteld voor publiek waarbij bezoekers in oud-Grieks, en Latijn inscripties hebben achtergelaten. Vanaf de eerste pilarenhal zijn de gangen en kamers op dieper niveau vrijgemaakt door Howard Carter rond 1904. De tombe ligt niet ver van het monumentale graf van zijn vader Ramesses II (KV7). Recente aanvullende opgravingen zijn verricht door Edwin C. Brock in de vloer van de grafkamer en de schacht.


Tomb of Merenptah, Valley of the Kings, Luxor

Tombe

De ingang van het Thebaanse graf leidt naar een voorkamer waarvan de muren zijn uitgevoerd met hoogwaardige bas-relief voorstellingen.

© Copyright fotografie R. Bloom, EgyptianRealms.com
Voorstelling van Merenptah en Ra-Horakthy bij de ingang van de tombe.

Op de linkermuur wordt Merenptah afgebeeld waarbij de koning zich wend tot Ra-Horakhty en hanteert de Was scepter in de rechterhand en voorziet de koning van kracht, stabiliteit en eeuwig leven. Het tafereel is aangevuld met begeleidende teksten en aan de bovenzijde bevinden zich registers met hierogliefische teksten.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings

Vanuit de voorkamer daalt de gang via een trap af naar een korte hal. Het plafond van de gang is gedecoreerd met de hemelse Gier Nekhebet met gespreide vleugels op een oker-gele ondergrond.

Het voorportaal van de hal is aan de bovenzijde gedecoreerd met de gevleugelde Zon waaronder de koninklijke cartouches van Merenptah zijn aangebracht.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
Afdalende gang in de tombe van Merenptah.

Het portaal leidt naar een volgende afdalende gang waarvan de muren gedecoreerd zijn met relief voorstellingen van de koning die zich wend tot Maat, Isis, Nebet-Het. en anderen,

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
Reliefvoorstelling van Isis en Nebet-Het.

Eerste corridor
De muren van de opvolgende gang zijn voorzien met lange vertikale registers met kleurrijk beschilderde hierogliefische inscripties met passages afkomstig uit de Litany van Ra.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings

Tweede corridor
De gang staat in verbinding met een tweede afdalende gang.

Het plafond van de gang is gedecoreerd met een motief van sterren en een oker-geel register waarin met blauw beschilderde hierogliëfische teksten zijn vermeld.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
Tomb of Merenptah, Valley of the Kings

De tweede en derde gang zijn voorzien van teksten en voorstellingen van de Imy-Duat, het Boek van Amduat, passages van het Boek van de Aarde, het Dodenboek, het Openen van de mond ritueel en astronomische voorstellingen.

Het einde van de gang leidt tot een volgend portaal dat eveneens voorzien is van de gevleugelde Zon met daaronder de cartouches van Merenptah.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
De rituele schacht in de tombe van Merenptah.

Rituele schacht
Het portaal geeft toegang tot de rituele schacht waarvan de muren van het voorvertrek zijn gedecoreerd met levensgrote voorstellingen van Thoth, Isis, Nebet-Het, Anubis en Merenptah.

Verderop zijn de wit beschilderde muren van de schacht beschilderd met wachters die afgebeeld worden met mes in beide handen. Boven het opvolgende portaal wordt Horus links afgebeeld bij een tafel met een bos lotusbloemen in aanwezigheid van Osiris. Aan de rechterzijde wordt Anubis voor Osiris afgebeeld bij een tafel met lotusbloemen en richt zich tot Osiris die de herderstaf, dorsvlegel en Was scepter hanteert.

Vanuit de schacht leidt een rechte gang tot een groot voorportaal van de kleurrijk gedecoreerde zaal die voorzien is van indrukwekkende reliefvoorstellingen.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
Zaal met gewelfd plafond.
Tomb of Merenptah, Valley of the Kings

Zaal met pilaren
De grote zaal is uitgevoerd met gebogen plafond die ondersteund worden door twee pilaren. De muren van de zaal zijn voorzien van beschilderde reliefs en bevatten passages uit het Boek der Poorten.

De oker-gele pilaren zijn gedecoreerd met levensgrote afbeeldingen van Merenptah, Ra-Horakhty, Osiris en Anubis.

© Copyright fotografie R. Bloom, EgyptianRealms.com

De zaal is aan de rechterzijde voorzien van een doorgang naar een bijkamer, voorzien van twee pilaren. Deze unieke kamer is toegewijd aan de vader van Merenptah, Ramesses II.

Derde corridor
Op de muren van de opvolgende gang worden scènes uit het Dodenboek waaronder de wachters die waken over de poorten afgebeeld.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
Deksel van een sarcofaag.

Kamer
Het einde van de gang leidt tot een betrekkelijk grote kamer waarvan de wand decoraties helaas grotendeels verloren zijn gegaan. In de kamer bevind zich een deksel van één van de sarcofagen van de koning.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings

Vierde corridor
De kamer geeft toegang tot een korte stijl afdalende gang die uitkomt bij het voorpoortaal van de koninklijke grafkamer van Merenptah.

De decoratie van de muren van deze gang is voor een groot deel verloren gegaan.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
Sarcofaag met deksel in de grafkamer van Merenptah.

Grafkamer
De ruime grafkamer is zowel aan de voorzijde en achterzijde uitgevoerd met een galerij met elk vier pilaren die het gewelfde plafond dragen. Het plafond en muren van de galerij zijn gedecoreerd met astronomische voorstellingen.

Daarnaast worden passages afkomstig uit het Boek van Poorten behandeld en op de rechtermuur bevinden zich zon-georiënteerde voorstellingen afkomstig uit het Boek van Grotten. In de muren van de grafkamer zijn meerdere kleine nissen aangebracht.

© Copyright fotografie R. Bloom, EgyptianRealms.com
Sarcofaag van Merenptah.

Op de centrale as van de ingang leidt een korte trap vanuit de galerij naar het midden van de grafkamer waar zich de grote uit steen gehouwen sarcofaag van de koning staat opgesteld. De buitenste sarcofaag, vervaardigd uit zwart graniet met een lengte van 4,1 meter omsloot drie andere sarcofagen waarvan twee van roze of rood graniet zijn en de binnenste sarcofaag van Calciet (Albast) is gemaakt.

Tomb of Merenptah, Valley of the Kings
Sarcofaagdeksel van Merenptah.

Naast de buitenste sarcofaag bevinden zich in de kamer ook delen van twee andere sarcofagen waaronder een bijna intacte sarcofaag deksel uitgevoerd met een beeltenis van de koning in vredige houding, met gekruiste armen op de borst en herderstaf en dorsvlegel in de handen. Het lichaam van de koning wordt rondom de deksel omsloten door een grote slang.

De kamer is links en rechts uitgevoerd met bijkamers en aan de achterzijde van de kamer bevind zich op de centrale as van de kamer een toegang tot een hal waaraan zich links, rechts en achterin een kamer bevind.


Register

© Copyright fotografie R. Bloom, EgyptianRealms.com