Tatenen

by Egyptian Realms 135 views0

HIeroglyph Tatenen.

Tatenen groet Pharaoh.
Tatenen groet Farao.

Inleiding

Tatenen is een aspect van Aardvader Keb en belichaamd de oerheuvel, het verheven land.

MENS
Tatenen vervuld een beschermende rol bij gestorvenen.

Tatenen.VOORSTELLING
Als koninklijke man met Baard. Op het hoofd, een kroon met Ramshorens en veren, soms met zonschijven. Als Neter van Aarde wordt Tatenen afgebeeld met groen gezicht. Als Neter van de Nijl en Sirius wordt hij met blauw gezicht afgebeeld. Als koning met Baard zittend op de Troon met de Techam scepter en de Ankh. Als koning voorzien van een kroon met dubbele pluim, Zon-schijf, dubbele Ureaus en horens.

AARDE
Tatenen belichaamd het verheven land dat oprees uit de oerwateren. Neter van de oerheuvel.
Tatenen symboliseerd het vruchtbare slib dat uit het water van de Nijl tijdens de overstroming het land bedekt.

KOSMOS
Neter die assisteerde bij de schepping van Aarde.
Tatenen is partner van Ptah, Orion.

Tatenen verjongd de Zon tijdens zijn nachtelijke reis.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Tijdens het Oude Rijk was de Cultus van Tatenen reeds gevestigd.

De Cultus van Tatenen was gevestigd in Memphis waar hij bekend stond als Neter die heerst over de domeinen van Aarde, mineralen en vegetatieve bronnen. Tatenen was verwant aan Ptah.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Tatenen was als bekend als Schepper onder de titel; Vader van de Neteru en Heerser van alle Neteru.

Tatenen manifesteerd de oorsprong van creaties. In Memphis was Tatenen verbonden aan de ‘Hoge Piek’, of oorspronkelijke oerberg of Benben.

Vruchtbaarheid is een eigenschap van Tatenen. Tatenen belichaamd de vruchtbare grond dat door irrigatie uit Papyrus moerassen verkregen werd. Ook het opstuwende vruchtbare slib uit de Nijl dat de akkers bedekte bij de overstroming was aan Tatenen toegeschreven.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.
Register

Tathen, Ta-Tenen, Tat, Tenen, Tathenen, Tanen, Tanen-Tu

FAMILIE

MANIFESTATIES
Ptah-Tatenen

VERBANDEN
De Fallus is verwant aan Tatenen.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX 
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Tatenen met blauwe huid.
Tatenen voorgesteld met blauwe huid.

TITELS
Vader van de Neteru
Rijzende Aarde
Neter van de Rijzende Aarde

SYMBOOL
Oerheuvel, berg

TOTUMDIER
Ram

Planeet Aarde.
Planeet Aarde.

ELEMENT
Aarde
Water

PLANT