Ogdoad

by Egyptian Realms 324 views0

De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

Inleiding

Tehuti representateert de oer-chaos voor de creatie van de Aardse Zon waaraan een groep van acht reptielen verbonden is die samengesteld zijn uit mannelijke en vrouwlijke krachten, actief en passief. De eerste Neteru die hij voortbracht waren de elementen die leven mogelijk maken binnen de oerwateren.

Uit de mist van creatie, ontstonden de vier koppels van tegengestelde krachten, mannelijk en vrouwelijk. De mannelijke leden van de Groep van Acht hadden het gelaat van een kikker, de vrouwelijke leden het gelaat van een slang.

Acht Reptielen
Nun en Naunet, oorspronkelijke kloof, oorspronkelijke oerwateren.
Heh en Hauhet, vloedkracht, vormloosheid, oneindigheid, het Universum.
Kek en Kauket, verborgen kracht, geluid, oneindigheid in tijd.
Temenou and Temenet, geluid, verborgen kracht (Amun en Amentet in het Nieuwe Rijk).

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Voor de wereld was gevormd, bestond er een oorspronkelijke waterige massa van duisternis, richtingloze chaos genaamd Nu of Nun. In deze chaos leefde de vier koppels van reptielen waaronder slangen en kikkers.

Nun belichaamd de elementen van creatie bestaand uit, oneindige vloeibaarheid, oorspronkelijke duisternis en vruchtbaarheid van de vloed.

De groep vormde de oerheuvel dat uit Nun oprees. Tehuti in de gestalte van de Ibis vogel plaatste een groot kosmisch ei, het Universum op de oerheuvel.
Het ei brak en de Zon rees op in de lucht.

Het kwam uit Nun dat Ra zichzelf creërde uit de Lotus bloem, en op te reizen boven het eerste stuk van land, de oerheuvel, Benben.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Men stelt dat er in de lente gevleugelde slangen naar Egypte komen. De Ibissen zouden hen tot aan de pas van die streek tegemoet gaan, en hen niet doorlaten, maar doodbijten. Daarom waren de Egyptenaren zo op de Ibis gesteld en werd hij vereerd.

Tehuti als Neter van creatie, in de gestalte van een Ibis, werd het Wereld Ei gelegd. Het geluid van zijn lied bracht vier kikkers voort, die het lied van Tehuti voortzetten, waarbij zij de Zon helpen te reizen door de Hemel.

De Groep van Acht reptielen waren de oorspronkelijke Neteru en maken onderdeel uit van de creatie. zij verlieten het water van Nun en vertrokken naar de Onderwereld waar zij assisteren bij de cyclus van de Zon en vloed van de Nijl.

De acht reptielen zijn verwant aan de creatie van het genetische systeem, het embrio en DNA.

De geboorte van de Zon Ra in een Lotus bloem is een aspect van de oerwateren. Als de Zon verdwijnt en opnieuw geboren in de morgen wordt zo verdwijnt de Lotus bloem en opent zich in de morgen en sluit opnieuw bij nacht

INDEX
Inleiding
Legende
Register

Illustratie van een DNA spiraal.
DNA spiraal.
Egyptische koppels van reptielen.
De Acht reptielen van de Ogdoad.