Ptah-Hotep

by Egyptian Realms 372 views0

Relief van Ptah-Hotep.

Inleiding

Tijdens het Oude Rijk (7e Dynastie) leefde in Egypte een wijs man genaamd Ptah-Hotep.

Ptah-Hotep was een priester van Maat tijdens het bestuur van Farao Djedkare. Hij was vizier van het land, rechter, adviseur van de koning en bewaarder van geheimen en schatten. Kennis en leringen van Ptah-Hotep zijn vastgelegd op Papyrus die in Parijs te bezichtigen zijn en waarvan verschillende vertalingen bestaan.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Ptah-Hotep geeft instructies over onwetendheid in kennis door redevoering.

Wees niet arrogant vanwege kennis (en heb geen vertouwen in dat gij geleerd is). Een goede redevoering is meer verborgen dan Malachiet. Indien de limiet van vaardigheden niet aanwezig is, is er geen ambachtsman die zijn meesterschap (volledig) heeft verworven.
Gij kunt niets verkrijgen in het leven door gebral.
Als je een leider bent, en het lot regelt van de massa, ga op zoek naar alle goede dingen, totdat er geen fout is in uw regering, waarheid is groot, en (zijn) effectiviteit verdraagt; het is niet verward sinds de tijd van Osiris.
Wat zal geschieden is het bevel van de Schepper.
Sta de Zelf tijd toe voor recreatie.
Volg het hart zo lang als gij leeft, en doe niet meer dan is gezegd.
Waarschuw tegen hebzucht.
Wees bekwaam met spraak.

Toegangspoort van de tempel van Medinet Habu.
Toegangspoort van de Tempel van Medinet Habu.

Regels voor het gedrag in de vertrekken (Tempel)
‘Indien gij in de poort zijt, gedraag u volgens uw rang die u op den eersten dag is toegewezen, Dring niet (anderen) voorbij, zodat het gebeurt, dat gij teruggewezen wordt. Verstandig is wie aangemeld binnenkomt en ruim is de plaats van hem, die geroepen wordt. De poort gedraagt zich naar een vaste orde, al haar manieren zijn volgens het meetsnoer’.
‘Neem geen voorzorgen, zoals mensen (doen): God straft met hetzelfde. Iemand denkt daardoor te leven, (doch) hij mist (zelfs) het brood van de mond. Iemand denkt een ander te beroven, (doch) hij komt ertoe, dat hij moet geven aan één, dien hij niet kent.
Nooit zijn de voorzorgen der mensen gelukt; wat God beveelt, dat gebeurt. Denk (dus) in tevredenheid te leven; wat de Goden geven komt van zelf’.
De mens wikt, God beschikt.
‘Wien de Goden leiden, kan niet verkeerd gaan, maar wien zij zonder schip laten, kan (de rivier) niet oversteken’.(1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1)Egyptische Verhalen

INDEX
Inleiding
Omschrijving
Register

Beeldje van Ptah.
Beeld van Ptah-Hotep.