Broederschap

by Egyptian Realms 391 views0

Priesters afgebeeld in een ruimte.
Priesters afgebeeld in een ruimte.

Inleiding

Het oude Egypte kent verschillende Grootmeesters, God-gerealiseerde personen waaronder Thoth, Ptah, Khnum, Keb, Asar, Aset, Het-Heru, Set, Heru en Akhenaten.

Als Zelf gerealiseerd persoon vormen zij een rolmodel van kennis, groei, vrede en Eenheid die door traditie, heilige leringen en het broederschap onderwezen werd. Er waren verschillende occulte scholen actief, waaronder de mannelijke school (het Rechteroog van Heru), de vrouwlijke school (Linkeroog van Heru), en die van het derde oog welke verband houdt met het kind, oftewel het gewone leven.

Hierbij zagen zij het leven als de belangrijkste leerschool tot de wederopstanding. Naast het volgen van onderwijs bij een school kon men aansluiten en arbeiden bij een broederschap. Broeders werden als lichtwerkers, behoeders of wachters van de Aarde beschouwd. Ingewijden die zich voor altijd aan de dienst der mensheid hebben gewijd. Elke school had zijn eigen funktie en hierarchie.

Natuurlijke schoonheid
De Egyptenaren waren erg zuinig en bovenal oertrots op de natuurlijke schoonheid die door ‘het allesomvattende’ is gecreëerd. De heilige Cultus en Wet zijn gebaseerd op de Natuur. De mens is onderdeel van de Natuur op Aarde en Universum en bewust van geest om deze in stand te houden en te onderhouden als bron van voorziening.

In de oudheid hadden ook andere volkeren broederschappen zoals de Maya’s, Inca’s, Indieërs en Babyloniërs die op het gebied van geometrie, biologie, Muziek, astrologie en astronomie ver ontwikkeld waren. Hadden Zonnetempels en Piramides en contact met buitenaards leven.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Priester met opgeheven armen.
Priester met opgeheven armen.

Broederschap

Binnen de orde van het broederschap, waren er mijlpalen die men kon behalen zoals dat ook in het leger of scouting bestaat.

Men klom in positie op, legde eden af en ontving daarmee bevoegdheid groter werk te verrichten. Men werd beloond met een feest, emblemen, titel, Tenue, mantels en juwelen.

Ambten en beroepen

Beroep Broederschap Omschrijving
Rechter Maat Wethandhavers, Farao, priesters.
Balsemers Anpu Priesters, gidsen en beschermheren.
Hogepriesters Tehuti Schrijvers, wetenschappers, astronomen, architecten.
Broeders Tat Broeders van Tehuti. Lectorpriesters, genezers, astrologen, schrijvers, illustratoren, helderzienden, orakels.
Pharaoh Witte Broederschap Hogepriesters, Lectorpriesters, ingewijden.
Monarchen Sakhmet Priesters, priesteressen, wethandhavers, adviseurs, genezers, strijders.
Bouwmeesters Ptah
Imhotep
Metaalbewerkers. Goud-, Zilversmid, alchemisten. Architecten, kunstenaars, artiesten.
Pharaoh Heru Heru, Zoon van de Zon. Pharaoh. Monarchen, hogepriesters, priesters, broeders, strijders.
Koningin Aset Koningin, ingewijde, Moeder. Partner van Asar.
Koningin Het-Heru Koningin, ingewijde, Moeder, Dochter van de Zon. Monarchen, priesteres, genezers, beschermvrouwen, danseressen en muzikanten.
Farao Aten Broederschap van Akhenaten. Broeders, genezers.
Farao Amun Priesters, wethandhavers.
Farao Asar Herders, hogepriesters, priesters, kunstenaars, muzikanten.
Genezers Aset
Sekhet
Sakhmet
Het-Heru
Bes
Beschermers, priesteressen.
Wachters Kap/Kep Soldaten, strijders. Militaire organisatie, defensie.
Opzichter Vizier van Farao.
Hoge Raad Wethouders, rechters, beschermheren.
Bakkers Pottenbakkers.
Hofdames, eunuchen Vooraanstaande vertrouwelijke personen.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Man die door twee dames gesteund wordt.
Man die door twee dames gesteund wordt.

Leringen

De oud Egyptische broeders brachten leringen over tot de discipelen waarna zij ingewijd werden.

Een discipel (meestal op jonge leeftijd) kreeg onderricht in Astrology, Natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en wetenschap. Ook leerde men hieratisch en domotisch schrift, Hierogliefen schrijven en begrijpen. Het Hierogliefenschrift is de communiceertaal van de Neteru.

Gezicht van een broeder.
Gezicht van een broeder.

Voor toetreding tot een broederschap werd eerst een afspraak gemaakt met een priester en er werd op een bepaalde data een selectie ronde gehouden. De deelnemer werd aan beproevingen onderworpen betreft zijn kennis, omgang en geestelijke gesteldheid. Daarna werd hij voorgeleid voor zijn ontvangst en werd zijn priester kledij aangereikt. De deelnemer kreeg na toelating vervolgens instructies over omgang en houding binnen de Cultus en werd voorgesteld aan de leden.

De bundels van kennis beslaan vele terreinen waaronder de wetenschap van, vorm, creatie, energie, frequentie, kracht, Meditatie, chakra’s, bewustwording, spirituele groei, leven, Transformatie, verlichting, onsterfelijkheid, uittreding, telepatie, helderziendheid, tarot, formules, Natuur en Wet, elementen, alchemie, materialisatie, balans, Geometrie, meetkunde en kunsten.

Tehuti, Imhotep en Vedische Meesters zijn bronnen welke terugblikken tot de oerschepping en een schat van kennis hebben achtergelaten, welke vandaag de dag nog steeds bestudeerd wordt. Massa’s manuscripten, Symboliek, Hierogliefen, objecten en voorwerpen welke heilige praktijken omschrijven.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Mannen aan het werk met hout en steen.
Mannen aan het werk met hout en steen.

Arbeid

Broederschappen onderhielden de heilige Tempels, Cultus, instituten en onderwezen personen in de heilige leringen.

De broeders stonden de mens tot dienst op het gebied van genezing, gezondheid, welvaart, spiritualiteit, advies en steun. Velen waren Ingewijden en leefden in Eenheid.

Naast de Tempel hadden de broeders werkplaatsen waar zij bijeenkwamen. Een Huis voor schone kunsten, Huis van Leven, Huis van geneeskunde, laboratoriums, Huis van Weven, Huis van de Smid, Huis van de Necropolis en nog veel meer werkplaatsen werden gebruikt door de ambachtsliederen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Priester met vacht richt zijn handen tot Upuaut op de standaard.
Priester met vacht richt zijn handen tot Upuaut staand op de Standaard.

Register

Akhenaten had een instituut opgericht in de stad van Aten, Amarna.

Later in de geschiedenis zijn uit enkele van de Egyptische broederschappen nieuwe stromingen ontstaan van ambachtsliederen of mystici. Hedendaags bestaan er vele broederschappen, ordes, genootschappen, gemeenschappen, gemeentes, verbonden, bewegingen en stromingen.

Ook de Maya’s en Indianen zijn behoeders van de Aarde. Zij die de oorspronkelijke tradities levendig houden en de Natuurlijke, kosmische tijd en cyclussen bijhouden.

INDEX
Inleiding
Broederschap
Leringen
Arbeid
Register

Ptah.
Neter Ptah.
Beeld van een priester.
Beeld van een priester.
Priester brand wierook en schenkt water bij de stapel van Offers.
Priester brand wierook en schenkt water bij de stapel van Offers.
Broeder met gekruiste armen.
Broeder met gekruiste armen.
Beeld van een Heer.
Beeld van een heer.
Beeld van een broeder in zittende houding.
Beeld van een broeder in zittende houding.
Priester met zuil van Amun.
Priester met zuil van Amun.
Beeldje van een priester met schort.
Beeldje van een priester met schort.
Griekse ingewijde met krans boven het hoofd.
Griekse ingewijde met krans boven het hoofd.