Oog van Ra

by Egyptian Realms 434 views0

Zon boven de Horizon.
Zon boven de Horizon.

Inleiding

In de legende van het Oog van Ra werd Het-Heru uitgezonden naar Aarde waar zij in de gedaante van de leeuwin Sakhmet wraak nam.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Sakhmet is opgewekt door het vuur uit de ogen van Ra (Zon), samen met Het-Heru om de mensheid te straffen.

Ra vreeste dat de mensheid een complot tegen hem vormde, en kwam tot de conclusie dat hij te oud en kwetsbaar was om over hen te regeren. De Neteru opperde hem om vergelding op de mensheid door zijn Oog Het-Heru naar Egypte te zenden en op ondankbare mensen de kracht los te laten, het vuur van zijn Oog. Het-Heru transformeerde tot strijder Sakhmet.

De Neter versloeg iedereen die op haar pad kwam, het land werd rood van het bloed. Bij avond verliet zij het land om te slapen, om de volgende dag haar werk te voltooien.

Ra realiseerde zich dat Sakhmet de smaak naar bloed te pakken had en was onhandelbaar. Hij moest de slachter een halt toeroepen omdat hij om de mensen bekommerde en vormde een plan, waarbij Ra een hoogpriester in Heliopolis instructies gaf hoe hij rode oker kon verkijgen van Elephantine en het te mixen met zevenduizend vaten met bier om daarvan een rode vloeistof te maken dat op bloed lijkt maar andere eigenschappen bezat. Hij misleide haar door bier bloed-rood te maken welke zij dan zou opdrinken in de veronderstelling dat het menselijk bloed was.
De priester verspreide de vaten over het land. Sakhmet keerde in de morgen terug voor het resterende volk, om hen bloed te laten vloeien. Het bier maakte haar dronken, waardoor zij haar woede vergat en het land verliet, niet in staat haar taak te volbrengen. Na de slachtpartij vroeg Sakhmet om rust.

Het-Heru is ontstaan uit de tranen van Ra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Spreuken vermelden dat de Boodschappers van Sakhmet plagen brengen.

Sakhmet is de meest belangrijke Neter van de verschillende manifestaties van het Oog van Ra. Legende vermelden dat zij werd gezeteld in de cobra op kroon van Pharaoh, op zijn derde-oog waar vlammen uit stralen naar zijn vijanden tijdens de strijd.  Sakhmet beschermd Pharaoh en ademt vuur naar de vijanden van Pharaoh. In de Piramide teksten wordt beschreven hoe zij hem volgde in strijd, hem beschermend, tot de overwinning van de vijanden. Sakhmet werd als Moeder van de koning beschouwd.

De Adem van Sakhmet wordt beschreven als wezen van vuur.

Zij was een verschrikkelijke verschijning met de gloed die van haar lichaam afkwam en pijlen waarmee zij de harten doorboorde. Haar adem was heet als de winden van de woestijn. De winden in de woestijn werden aan de adem van Sakhmet toegeschreven.

De titel, Vrouw van het helder rode linnen, refereert aan de kleur van haar met bloed doorweekte linnen jurk van Sakhmet en geeft aan dat zij de strijd doorstaat en vijanden overwint

INDEX
Inleiding
Legende
Register

De Zon.