Aten

by Egyptian Realms 345 views0

Relief of Aten and Akhenaten in the tomb of Apy.
Relief van de stralende Aten en Akhenaten in de tombe van Apy.

Inleiding

Akhenaten introduceerde de heilige Zon Cultus van Aten. De Grote Bron en schenker van (eeuwig) leven, gezondheid en vrede. Aten is gelijk aan Ra.

Akhenaten vond dat de oude Cultus veel te gecompliceerd was geworden en had daarom de oude Cultus vereenvoudigd tot de essentie.

Akhenaten en Nefertiti onder Aten.MENS
Farao, Akhenaten als rolmodel voor goddelijke Zelf realisatie en koningschap van de Zon zoals Asar en Heru. Leer van de eenheid en drie-eenheid. Levenskracht, licht, scheppende energie.

VOORSTELLING
Zonschijf met Cobra slang. De Zon brengt stralen voort die voorzien zijn van handen die Ankh aanreiken.

AARDE
De Aardse Zon. Levensbron voor de Natuur.

KOSMOS
Als bron van levensenergie voor Aarde, straalt Zon Aten met liefde het eeuwige goddelijke levende licht op Aarde. Met zijn stralen brengt Aten Ankh tot de mensen.
Aten is verbonden aan het Zonstelsel en Sirius.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Farao Akhenaten en Nefertiti schenken giften aan de inwoners van Akhetaten vanaf het ‘venster van verschijning’. Boven het echtpaar de stralende Aten.

Cultus

De Cultus van Aten beleefden zijn hoogtepunt onder Pharaoh Akhenaten die een monotheistische Cultus vormde met Aten als Bron. Aten is de schenker van al het leven.

Zijn hervormingen druisde in tegen de opvatting van de machtige priesters van Amun-Ra die door Akhenaten hun Tempels moesten sluiten en zich op andere zaken moesten richten. De Amun priesters verloren de grote verkregen macht die zij op het volk uitoefenden.

Zon boven de Horizon.
Zon boven de Horizon.

Akhenaten liet de sporen verwijderen van Amun-Ra in de belangrijke Tempels en liet deze vervangen door de Aten tot grote onsteltenis van tegenhangers. Akhenaten droeg de moed een nieuwe Cultus te vormen die transparant was en toegankelijk voor iedereen. Als Zoon van de Zon was Hij een uitverkorene, een profeet die de nodige hervormingen zou gaan organiseren om de mensen in een open harmonieuze gemeenschap tot verlichting te laten komen. Hij zag in dat de geestelijke ontwikkeling van de mens onder het Amun-Ra priesterschap stagneerde en de mens liet afdwalen van zijn schepper.

Akhenaten liet niet alle verbonden met Neteru afvallen. Ra, Shu, Bes, Het-Heru, Thiouis, Tefnut, Ptah en Tehuti werden opgenomen in de Cultus van Aten.

Relief of Aten at the Luxor Temple.
Fragment voorzien van de stralende Aten.

Hij liet een nieuwe stad bouwen, gewijdt aan de Aten, Akhetaten waar het Cultus centrum was gevestigd. Een enorm open Tempel complex uit wit kalksteen opgetrokken. Er bevonden zich vele openbare offertafels.

De Cultus van Aten was ook gevestigd in Thebe, Karnak en Heliopolis.

Rock stela of Aten at Amarna.
Stele van Aten voorzien met beelden Akhenaten en Nefertiti te Akhetaten.

School van Aten
Akhenaten had zijn eigen mysterie-school met Nefertiti als hoogpriesteres en mogelijk haar eigen stroming had die op vrouwen was gericht. Zij onderichten de mens in de leringen van Aten en brachten vele tot goddelijke realisatie. Het broederschap en leer van Akhenaten is na de val van de Aten Cultus in besloten kring voortgezet en overgedragen door andere genootschappen waaronder de Essenen, Jezus, die als profeet en Zoon van de Zon dezelfde boodschap verkondigde tot de mens.

Akhenaten in de gedaante als Sphinx.
Akhenaten in de gedaante van een Sphinx schenkt Offers aan Aten.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.
Omschrijving

Aten werd beschouwd als de enkele Neter die alle andere omsloot. De Cultus van Aten was gebaseerd op Eenheid.

De Aardse Zon is als levensbron een orgaan in het Universum dat als een groot zenuwcentrum kan worden gezien. Omdat de Zon niet veranderd in eeuwen ten opzicht van de Aarde, die constant aan verandering onder hevig is, evenals de mens, werd gesteld dat de Zon eeuwig leeft, oftewel onsterfelijk is, waarbij de Zon ’s ochtends opreist in de Hemelwateren en ’s avonds afdaald naar de Onderwereld om na de nachtelijke uren weer te op ter rijzen in de Hemelwateren. Een aspect van de Natuur dat zich constant herhaald.

De Aardse Zon staat in verbinding met vele grotere Zonnen in het universum die uiteindelijk bij een Enkele Grote scheppingsbron uitkomt, het absolute, de Gouden cirkel, Aten de Bron die 1 is met Al.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Akhenaten met Nefertiti en kinderen onder Aten.
Voorstelling op een muur. Akhenaten met Nefertiti met hun kinderen onder Aten.

Register

Aton, Iton, Ihten, Athen, Aten-Re, Aten-Ra

FAMILIE
Aten werd beschouwd als zelf gerealiseerd.

MANIFESTATIES
De Zon.

VERBANDEN
Farao Tutankhamun|

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Akhenaten brengt offers tot Aten.
Akhenaten brengt Offers tot Aten.

TITELS
Heer van Hemel
Heer van Aarde
Heer van Leven

De Zon.
De Zon.

SYMBOOL
Zonschijf met Ankh.
Zonschijf met Cobra slang

TOTEMDIER

ELEMENT
Goud
Carneol
Lapis Lazulli
Glaspasta

PLANT
Lotus
Druiven
Palmboom

Akhenaten onder Aten.
Akhenaten onder de Aten.
Beeld van Akhenaten in het museum van Cairo.
Beeld van koningin Nefertiti.