Tombe Ramose – TA 11

by Egyptian Realms 354 views0

Depiction of Ramose from his tomb at Tell el-Amarna.
Relief van Ramose bij de ingang van zijn graf.

Inleiding

Op de heilige necropolis van Tell el-Amarna bevinden zich vijfentwintig rotsgraven van edele hoogwaardigheidsbekleders uit de regering van Akhenaten waaronder de tombe van Ramose die onderdeel uit maakt van de zuidelijk gelegen tombes.

De tombe van Ramose (Amarna Tomb 11) dateert uit de Amarna periode en is uitgehouwen in een heuvel.

Het graf van Ramose werd ontdekt door Alessandro Barsanti.


Entrance of the tomb of Ramose at Tell el-Amarna
Toegang tot de tombe van Ramose te Tell el-Amarna.
Depiction of the Aten in the tomb of Ramose
Stralende Aten afgebeeld in de tombe van Ramose.

Tombe

Het graf van Ramose te Amarna is waarschijnlijk niet het graf van een zelfde persoon genaamd Ramose die bekend is als de Thebaanse vizier Ramose wiens graf is gelegen in de Vallei der Koningingen.

De titels van Ramose waaronder ‘koninklijke schrijver’ en ‘commandant van de soldaten van de heer van de Twee Landen’ komen geenszins overeen met zijn Thebaanse naamgenoot. Een andere titel van Ramose luidde: Rentmeester van Nebmaatra (Farao Amenhotep III).

Ramose diende als burgerambtenaar onder het bestuur van Farao Akhenaten in de hoofdstad van Aten, Akhetaten.

Interior of the tomb of Ramose at Tell el-Amarna
Zicht op het interieur van de tombe van Ramose.

De uitgehouwen tombe van Ramose is van betrekkelijk klein formaat en het interieur is niet volledig voltooid.

Ingang
De omlijsting van het entree portaal was voorzien met inscripties die de titels van Ramose vermelden.

Nefertiti with daughter Merytaten depicted in the tomb of Ramose.
Nefertiti met dochter Merytaten afgebeeld in de tombe van Ramose.

Een korte entree passage geeft toegang tot een rechthoekige voorkamer. De entree is links en rechts aan de onderzijde gedecoreerd met relief voorstellingen van een geknielde Ramose die zijn handen heft tot de cartouches van het koninkrijk.

Opgevolgd door registers waarin een offer-formule werd beschreven waarin verzoeken om gunsten werd uiteengezet waaronder broden, bier en gevogelte en sloot af met de mededeling: voor de Ka van de koninklijke schrijver, commandant van de soldaten van de heer van de twee landen, Ramose, Maakheru.

Links boven bevind zich een relief voorstelling van Farao Akhenaten met Nefertiti en dochter Merytaten die onder de stralende Aten worden afgebeeld.

Schacht in de grafkamer.

Grafkamer
In de oostelijke hoek van de kamer bevind zich een uitgehouwen schacht die leidt naar het graf van Ramose.

Statue of Ramose with wife in his tomb at Tell el-Amarna
Beeltenis van Ramose met echtgenote in zijn tombe te Tell el-Amarna.

Nis
In de achterwand bevind zich een nis waarin zich een beeltenis van Ramose met echtenote bevind die is uitgehouwen in het steen.

De beeltenis van Ramose en zijn echtgenote heeft echter flinke schade opgelopen. De vrouw van Ramose zit aan zijn rechter zijde en omhelst haar man met haar arm. Haar naam is vermeld op haar schoot en luidt Nebt-ant.

De inscripties op het kozijn rondom de nis zijn vervaagd en praktisch onleesbaar geworden. De latei was voorzien met vijf cartouches waarbij een persoon werd afgebeeld opgevolgd door een kort gebed aan elk uiteinde.

Register

© Copyright fotografie: R.Bloom, www.egyptianrealms.com