Boten

by Egyptian Realms 2.444 views0

De Egyptenaren waren liefhebbers van boten. Zij maakte naast grote boten ook schaalmodelen voorzien van Farao of Neter. Een dodenboot of dagelijkse voorstelling zoals een vissersboot. Boten werden ook meegegeven in de begrafenis inventaris.

Dame met Lotus op de Papyrus boot.
Illustratie op Papyrus. Dame met Lotus op de Papyrus boot met mast.

Inleiding

De boot staat symbool voor het voertuig wat men over water over brengt naar de andere zijde.

De Egyptenaren zelf voerde met boten over de Nijl, met name de dodenboten die traditie getrouw over de Nijl naar de Necropolis voer.

Relief voorstelling op een sarcofaag kist.
Relief voorstelling op een sarcofaag kist. Onder twee Ba vogels met daartussen de Kever. Boven de Kever de Hemel. Boven de Hemel de Zonneboot met daarop Ra en Tehuti.

Ook Ra, voer met zijn met zijn boot over de oerwateren. Ook andere Neteru bevaarde met schip de Hemelse wateren en Melkweg. De boot is het voertuig (schip) waarop men zich verplaatst in de geestelijke wateren. De boot heeft als kenmerk dat het drijft, beschermd, meegevoerd wordt door de stroming, een lading kan dragen en bestuurd kan worden.

Boot met slangekoppen op heuvel.
Boot met slangenkoppen op heuvel. In de boot de Troon. Relief op steen in het RMO, Leiden.

Zeilen en wind verwijst naar het begin van beweging in de creatie. Beweging maakt tijd en ruimte mogelijk waardoor het Universum tot bestaan is gekomen. De bewegende essentie noemen we elementen. Voor de beweging was er een oerbestaan, zonder een vorm en zonder bestaan in tijd en ruimte.

De heilige boten (bark) waarin een beeld was geplaatst van de Neter werd gedragen in heilige processies door de Tempel en stad en geplaatst op het altaar in het heiligdom van de Tempel.

Man en vrouw op Papyrusboot.
Man en vrouw reizen met Papyrusboot.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Schaalmodel van een Egyptische boot.
Schaalmodel van een Egyptische boot.

Boten

Op diverse Tempel muren staan Zonboten afgebeeld voorzien van een Neter.

Ook het Hieroglief van een boot komt regelmatig terug.

De boot van Ra.
De boot van Ra. Uiterst rechts de jonge Heru, voorop de boot Ra, erachter Asar met de Atef kroon, daarachter Asar met de Dubbele Kroon, en een persoon met Kever boven het hoofd. Uiterst links Heru aan het roer.

Boot van Ra, bekend als de boot van een miljoen jaren.
De Papyrus boot van Aset
De boot van Khnum
De Zonboot van Heru
De Zonboot van Het-Heru
De boot van Imseti
De dodenboot van Anpu
De boot van Bennu
De boot van Seker
De boot van Khepra
De boot van Sept

Schaalmodel van een oud-Egyptische boot.
Schaalmodel van een oud-Egyptische boot met hut.

De Neter verplaatst zich met de boot door het Hemelgewelf door het lichaam van Nun, de oerwateren.

Deksel van een sarcofaag met een enorme boot.
Deksel van een sarcofaag met een enorme boot met figuren die bij de reis betrokken zijn.

De boot waarop de Neter zich bevond heeft soms gezelschap van Heru, Het-Heru, Aset, Sakhmet, Khnum, Tehuti en bootman Aken.

De mummie onder kapel op het dek van de boot.
De Mummie onder kapel op het dek van de boot. De Dubbel staat opgericht op het achterdek.
Replica Mandmodel van dodenboot van Ra voorzien met koppen van Anpu.
Replica Mandmodel van een dodenboot van Ra voorzien met koppen van Anpu.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.Hieroglyph boat. Hieroglyph boat. Hieroglyph boat. Hieroglyph. Hieroglyph. Hieroglyph boat.
Register

In de tombe van Tutankhamun zijn vele houten miniatuur boten gevonden.

De ‘Piramide teksten’ vermelden dat de dode koning werd opgericht in de ‘Henu bark’ van Seker. De boot is een voertuig waarmee de oversteek over het ‘Leliemeer’ wordt gemaakt en Hemelvaart.

De slang en vogel zijn ook aspecten waarmee de ziel zich kan verplaatsen.

Bij de Gizeh Piramiden zijn bootputten gevestigd. Kuilen waarin enorme boten gedemonteerd opgeslagen liggen. Deze boten hadden relatie met de Piramide een funktie in de astrale wereld.

Kamer met grafgiften uit de de tombe van Tutankhamun.
Kamer met grafgiften uit de de Tombe van Tutankhamun met vele Mand model boten.
Schaalmodel van een Egyptische boot.
Schaalmodel van een Egyptische boot in het RMO, Leiden.

INDEX
Inleiding
Boten
Register

Grote Egyptische boot met hut.
Grote boot met hut.
Papyrusboot met roer.
Papyrusboot met roer.
Schaalmodel van oud-Egyptische boot met hut.
Schaalmodel van oud-Egyptische boot met hut.
Persoon op een Papyrusboot die de oversteek maakt.
Persoon met Peddel op een Papyrusboot die de oversteek maakt.
Replica Mandmodel boot.
Replica Mandmodel boot met een man met gedenksteen voorop de boeg.
Lichaam op de boot.
Lichaam op de boot.