Venus

by Egyptian Realms 355 views0

Planeet Venus.
Vurige planeet Venus.

Inleiding

In het oude Egypte was planeet Venus bekend als de Hemelse Moeder Aset.

Aset wordt als de Morgenster of Ster van de Herders beschouwd. Aspect van vruchtbaarheid, wederopstanding, geboorte, inwijding, en dood. Aset, Het-Heru en Hemelse Koe Mehuret zijn verwant aan planeet Venus.

Als morgenster is de naam van Venus ‘Dou-âou’.

Venus en Mercurius worden aangeduid als ‘binnenplaneet’ en begeven zich in de baan van de Aarde die om de Zon beweegt.(1)

De tweede planeet in afstand tot de Zon is Venus, die slechts iets kleiner is dan de Aarde. Venus is de planeet die het dichtst bij de Aarde kan komen. Tijdens zijn benedenconjunctie staat hij vrijwel recht tussen de Aarde en de Zon in. In tegenstelling tot Mercurius heeft Venus wel een atmosfeer met wolkendek dat zich met enorme snelheden over de planeet verplaatst.(4)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief van Hathor met gierkroon in de Kom-Ombo Tempel.
Relief van Hathor met gierkroon in de Kom-Ombo Tempe|.

Omschrijving

Venus is bekend als de Morgenster of Avondster vanwege haar verschijning in de nabijheid van de opkomende en ondergaande Zon.

Algemene betekenis van de Venus
Venus verwijst naar jonge huwbare vrouwen, verloving, geboorte, huwelijk, maatschappelijk werk, genot, toneel, muziek, kunst, vrede, rust en geluk.(2)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Wikipedia
(2) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(3) Cosmische Symboliek, Sepharial, Dr. Bernard Hollander.
(4) Prisma Sterrengids, Prisma, Leslie Peltier.
(5) Heydon

De Morgenster houd ook verband met de naam van Jezus Christus, en belichaamd de ster boven de kribbe. De Ster die aan de Horizon verschijnt, de herrezen ziel.

INDEX
Inleiding
Omschrijving
Register

Planeet Venus.
Planeet Venus.

Titels
Hor-Hen-Nut
Dou-âou
De Vredevorst(2)

Beginselen
Wet, liefde

Neter Aset.
Hathor met koeienhorens boven het hoofd.

Element
Vuur

Steen
Rosekwarts, Amethyst, Smaragd, Opaal

Metaal
Koper (2)

Getal
Zes. (5)

Kleur
Geel

Klank
Toon A

Eigenschappen
Venus en Sirius zijn verwant aan de geslachtsdelen. Venus is verwant aan de rechtervoet.
Venus heerst over de groep die betrekking heeft op het samenleven, vriendschap, gehechtheid aan het leven, vasthoudendheid.(3)

Tijdperk
Venus heeft een tijdperk van 8 jaar.(2)