Tefnut

by Egyptian Realms 406 views0

Inleiding

Tefnut is moeder van de lucht en Hemelwater.

MENS
Tefnut is verantwoordelijk voor orde, rechtvaardigheid, cyclussen, Hemel en weer.

VOORSTELLING
Oorspronkelijk als vrouw, voorzien van de Zon-schijf en Uraeus boven het hoofd.
Als vrouw die een scepter en de Ankh in haar handen draagt. Als Leeuw of vrouw met leeuw hoofd met Zon-schijf boven het hoofd zittend op een troon (relatie met Sakhmet) een verschil is dat Tefnut puntige kat-oren heeft, terwijl Sakhmet ronde leeuwen-oren heeft. Als slang die om een scepter gedraaid is (zoals bij Tehuti).

Lucht is verbonden aan Tefnut.
De lucht boven [Aarde].

AARDE
Neter van mist, wolken, Hemelwater, regen, vocht, douw en warme lucht.

KOSMOS
Tefnut maakt deel uit van de vier ‘Leeuwen’ die de Hemel beschermen.

Een persoon brengt een plengoffer bij de offerstapel tot Tefnut.
Koning brengt een plengoffer tot Tefnut.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Tefnut is verwant aan de Zon Cultus van Ra en vervult een rol in de scheppings-legende van Heliopolis waar een heiligdom van de Neter was gevestigd.

Tefnut is de dochter van Schepper Atum en moeder van de lucht en Aarde. Tefnut droeg de titel; Oog van Ra en tong van Ptah.

Shu en Tefnut werden als Leeuwenpaar geëerd bij Leontopolis in de Nijl Delta.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

De naam van Tefnut is verwant aan water.

Tefnut is een Neter die verbonden is aan het Zonstelsel en over het domein van water en lucht heerst. Tefnut is verwant aan klimaat waaronder vochtigheid en droogte

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Tefnoet, Tefnet, Tefenet, Tefnu

Grieks: Tphenis

FAMILIE
Tefnut is de dochter van Atum, Ra.
Partner van Shu en Suth.
Moeder van Geb en Nut.

Tefnut was het tweede kind van Atum naast haar broer Shu. Met de ouders Geb en Nut vormde zij de groep van vier, Aarde, lucht, Hemel en water.

MANIFESTATIES
Tefnut vormt met de Hemelse koe Mehuret een koppel.
Tefnut draagt de titel Oog van Ra.
Tefnut maakt deel uit van de enneade. Tefnut werd opgevat als de eerste moeder.
Tefnut belichaamt de ogen van Ra, zowel het Linkeroog (Maan) en het Rechteroog (Zon) als Hemelse bronnen van licht.

VERBANDEN
Verbonden aan de Zon en Maan.
Zonder Tefnut zou Egypte in chaos verkeren volgens de oude Egyptenaren waardoor Tefnut verwant is aan Maat.

Water bronnen. Water dat uit de Aarde opwelt, wordt vaak beschouwd als een heilige gave uit de schoot van Moeder Natuur.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Tefnut
[Neter] Tefnut.

TITELS
Oog van Ra
Tong van Ptah

SYMBOOL
Leeuw

TOTUMDIER
Leeuw

ELEMENT
Lucht
Amethyst
Bergkristal

PLANT

Tefnut afgebeeld als leeuw.
Tefnut afgebeeld als [Leeuw].